Doplnenie balkónov, zelených vstavaných kvetináčov na 5. NP a plôch prírodnej zelene na prírodnom teréne. Zdroj: Pavlína Blažeková