Fasáda pozdĺžna navrhovaný stav. Zdroj: hantabal architekti