Galéria(15)

Sad Janka Kráľa je bližšie k očakávanej rekonštrukcii. Zatiaľ ho ničia vandali

Najväčší mestský park v Bratislave čaká na svoje vzkriesenie dlhé desaťročia. Ide pritom o akúsi oázu pokoja uprostred metropoly a vytvára dôležitú kultúrno-spoločenskú funkciu. Sad Janka Kráľa však nepôsobí dojmom, aký by si najstarší verejný park v strednej Európe zaslúžil. O to viac je dôležitejšia jeho rekonštrukcia, ktorá podľa Metropolitného inštitútu Bratislavy zaznamenala progres.

Sad Janka Kráľa je pre Bratislavčanov a Bratislavčanky srdcovou záležitosťou. Mnohí v parku prežili svoje detstvo, ale aj dospelé časy, konajú sa tu svadby či iné významné oslavy i kultúrne podujatia. Park založený na pravom brehu Dunaja je tak už niekoľko desaťročí, ba priam aj storočí, akýmsi srdcom Bratislavy a kľúčovým verejným priestorom mesta. 

Jeho súčasná podoba a údržba však nie sú uspokojivé. Tento fakt si uvedomilo aj Hlavné mesto a tak v minulosti iniciovalo prebratie parku do svojej správy od mestskej časti, ktorá si jeho udržiavanie viac nemohla dovoliť. Magistrát vtedy komunikoval, že chce park zrekonštruovať a na jeho obnovu vypísať architektonicko-krajinársku súťaž. Zámer v minulom roku korigoval Metropolitný inštitút Bratislavy, ktorý ohlásil, že sa tento typ súťaže otvárať nebude. Namiesto toho sa uskutoční urbanisticko-krajinárska štúdia.

Išlo tak o mierne sklamanie, keďže architektonicko-krajinárska súťaž mala byť akýmsi znovuzrodením parku, ktorý by si podobný typ veľkej súťaže zaslúžil. Jej vyhlásenie malo byť už pred rokom, zmena uvažovania k prístupu obnovy Sadu Janka Kráľa však rekonštrukciu opäť oddialila. 

Obnova teda bola opäť predmetom diskusií. Sad Janka Kráľa sa však predsalen dočkal istej premeny. V roku 2022 tu mesto osadilo takmer dve stovky nových lavičiek, nové smetné koše, zrekonštruovali sa verejné toalety, obnovili polkruhové sedenia či sedenie pri fontáne Pijúcej holubice. Rovnako sa mestu podarilo odkúpiť bývalý nočný salón a začať s jeho postupnou obnovou, pričom zrevitalizovaný bol aj priestor pod Mostom SNP, kde vzniklo verejné cvičisko. Už len tieto zmeny skvalitnili podobu a funkčnosť Sadu Janka Kráľa, stále však nešlo o komplexnú rekonštrukciu.

Bývalý erotický salón v Sade Janka Kráľa.
Sad Janka Kráľa. | Zdroj: Facebook / Metropolitný inštitút Bratislavy

Zadanie štúdie na premenu parku je pred vypracovaním

O detailoch dlhoočakávanej obnovy najnovšie informoval exkluzívne pre ASB Metropolitný inštitút Bratislavy. „Od krajinársko-urbanisticko-ekologickej štúdie sa očakáva, že ponúkne ucelený pohľad na ďalší rozvoj územia a bude podkladom pre prehĺbenie nadväzujúcich fáz,” informuje Annamária Krchňavá, PR špecialistka MIB-u. „V súťaži hľadáme skúsený tím pod vedením krajinného architekta, ktorý spolu s vyhlasovateľom v pravidelnom dialógu definuje nový charakter územia,” znejú zámery inštitútu. 

MIB zároveň potvrdil, že park je dnes konečne o niečo bližšie k premene: „Zadanie štúdie je pred vypracovaním, zhotoviteľ bude známy po ukončení verejného obstarávania, ktorého hlavným kritériom bude predloženie referenčných projektov,” uvádza Annamária Krchňavá. Zadanie má byť verejne dostupné a budú v ňom pomenované všetky témy, ktoré budú predmetom štúdie. 

PR špecialistka Metropolitného inštitútu Bratislavy pre našu redakciu taktiež potvrdila, že premenou prejde aj Tyršovo nábrežie, ktoré je súčasťou zadania. „V máji 2023 sa vyhlási verejné obstarávanie na projektového partnera. Spracovanie štúdie bude ukončené do dvoch rokov, nakoľko sa jedná o komplexné územie s komplikovanými témami,” ozrejmuje zadanie Krchňavá a dopĺňa: „Súčasťou štúdie bude aj fázovanie stavebných a výsadbových prác, ktoré bližšie zodpovie časový harmonogram následnej realizácie.”

Prinavratenie bistra do Sadu Janka Krala
Prinavratenie bistra do Sadu Janka Krala | Zdroj: Developer / Metropolitný inštitút Bratislavy

Postupujú aj práce na rekonštrukcii bývalého nočného salóna, z ktorého má v budúcnosti vzniknúť gastroprevádzka prepojená s parkom. O jej novej podobe sme informovali ešte vo februári minulého roka, pričom obnova stavbe prinavráti dôstojnosť, ale aj nadčasovú architektúru minulého storočia.

„Z objektu boli vypratané všetky nánosy bývalého využitia budovy, ktoré zmenili dispozíciu budovy. Pri tomto projekte najväčšiu časť zaberajú búracie práce v interiéri, ktorý bol rozdelený na viaceré menšie miestnosti, čo je pre nové funkcie nežiaduce,” vysvetľuje Annamária Krchňavá. V najbližšom čase bude vyhlásená súťaž na nájomcu budovy a samotné rekonštrukčné práce sú plánované do septembra 2023.

Sad Janka Kráľa.
Prinavratenie bistra do Sadu Janka Krala

Park si zobrali na paškál vandali

Zadanie štúdie sa tak konečne posúva vpred, čo je chvályhodným počinom, na ktorý čaká mnoho Bratislavčanov a Bratislavčaniek. Avšak zatiaľ, čo Sad Janka Kráľa čaká na komplexnú obnovu, park ničia sprejeri a vandali. Posprejované sú niektoré z nových lavičiek, konštrukcia jednej bola pred pár dňami dokonca vytrhnutá zo zeme a zlomené boli aj operadlá. Grafiti si našli svoje miesto aj na nových smetných košoch, ale žiaľ aj na polkruhoch – odpočinkových zónach – uprostred ktorých sú umiestnené sochy, znázorňujúce znamenia zverokruhu od Rastislava Mikláneka. 

Táto časť mobiliáru bola zrekonštruovaná len nedávno, obnovené boli betónové konštrukcie polkruhov aj sedenie, ktoré je z nového dreva. Ako rýchlo však mobiliár nadobudol nový vzhľad, tak rýchlo ho aj stráca. Grafiti sa stali ich novým domovom, čarbanice vandalov sa nachádzajú aj na novom drevenom sedení a dokonca aj na vzácnych sochách. Naostatok, jednoduchšia časť spoločnosti si neodpustila poškodiť grafitmi ani ikonickú fontánu Pijúcej holubice od Ambróza Balážika. 

Grafiti na nedávno obnovených polkruhoch v Sade Janka Kráľa. | Zdroj: Andrej Sárközi

Oslovili sme tak Magistrát Hlavného mesta s otázkou údržby parku: „Sad Janka Kráľa je od roku 2020 zverený hlavnému mestu, park postupne komplexne obnovujeme. Staršie stromy v parku boli odborne ošetrené, spravila sa pasportizácia všetkých stromov a zmodernizovalo sa verejné osvetlenie, ktoré prispelo k väčšej bezpečnosti,” ozrejmila Dagmar Schmucková, hovorkyňa Magistrátu. 

Tá sa ďalej odvoláva na už spomenuté zmeny v podobe nových lavičiek a mobiliáru, či zrekonštruovaných toaliet. „V súčasnosti v SJK prebiehajú arboristické orezy, pravidelne sa udržuje trávnik, trvalkové záhony, rozárium, realizuje sa zber rozptýleného odpadu a v sezóne sa odstraňuje opadané lístie,” vysvetľuje Schmucková. 

Mesto priznalo, že k poškodeniu dochádza – príležitostne: „Mobiliár v sade žiaľ podlieha príležitostnému poškodeniu a pravidelne preto zabezpečujeme odstraňovanie od grafitov a nečistôt.” O čistotu a poriadok sa v priestoroch Sadu Janka Kráľa stará Komunálny podnik Bratislavy a mesto sa snaží aj o efektívne využívanie tzv. rýchlej roty.

Grafiti na novom mobiliári v Sade Janka Kráľa. | Zdroj: Andrej Sárközi

Žiaľ, grafiti sa na poškodenom mobiliári i architektonických prvkoch v najstaršom parku v strednej Európe nachádzajú už dlhé mesiace. Pojem príležitostné poškodenie tak nie je úplne presné. S pribúdajúcim letným počasím sa tieto čarbanice stávajú čoraz viditeľnejšie, nakoľko sa nachádzajú na zrekonštruovanom mobiliári v celom parku. Sad Janka Kráľa tak stráca na atraktivite. 

Hovorkyňa mesta vysvetľuje, že na park dohliada aj mestská polícia. „Mestské policajtky a policajti sa v rámci služobnej činnosti pravidelne zameriavajú aj na lokalitu Sadu Janka Kráľa. Hliadkovú činnosť tu vykonávajú v denných aj nočných hodinách a v prípade zistenia akéhokoľvek protiprávneho konania danú situáciu náležite riešia. Samozrejme, preverujú každé oznámenie nahlásené prostredníctvom linky 159 a zaoberajú sa aj podnetmi, ktoré prijímajú od hlavného mesta alebo mestskej časti Petržalka,” povedala hovorkyňa Magistrátu. 

Mesto však v oblasti Sadu Janka Kráľa v tomto roku doposiaľ nezaznamenalo výraznejšie narušenie verejného poriadku či ohrozenie bezpečnosti. Sporadicky sa mestská polícia stretáva s porušeniami na úseku čistoty a poriadku na verených priestranstvách, alebo priestupkami v súvislosti s nerešpektovaním zákazu voľného pohybu psov. „Každé jedno zistené porušenie riešia zákonným spôsobom. V prípadoch, akými sú napr. poškodzovanie dvierok od košov sa obraciame aj na štátnu políciu, keďže v tomto prípade ide o priestupok/trestný čin,” uzatvorila Dagmar Schmucková. 

Poškodená je aj fontána Pijúca holubica. | Zdroj: Andrej Sárközi

Aká je budúcnosť Sadu Janka Kráľa? 

Je pravdou, že vizuál i funkčnosť parku sa vymeneným mobiliárom, zrekonštruovanými architektonickými prvkami, novými toaletami a orezom stromov značne skvalitnil a stal sa bezpečnejším miestom. Sad Janka Kráľa však nemôže pôsobiť ako omaľovánka, na ktorú si môže ktokoľvek kresliť. Už tobôž nie na umelecké diela v podobe fontány Pijúca holubica alebo na sochy, znázorňujúce znamenia zverokruhu, ktoré sú približne polstoročie staré. 

Bratislava nemá druhý Sad Janka Kráľa, ide o jedinečné miesto staré 247 rokov. Jeho aktuálne ničenie je veľmi smutnou správou, ale aj bolestným stavom časti spoločnosti, ktorá si neváži verejný priestor a vybíja si svoju bezútešnosť na architektúre či umeleckých dielach. Na to však musí dohliadať Hlavné mesto spoločne s mestskou políciou. 

Plánovaná obnova je preto nanajvýš alarmujúca. Budúci výzor parku musí spĺňať nároky rekreačného územia, ktoré navštevujú tisíce obyvateľov mesta, ale aj mnoho turistov zo zahraničia. Metropolitný inštitút Bratislavy aktuálne so štúdiou postupuje, bude však trvať roky, kým Sad Janka Kráľa nadobudne finálnu podobu. Dovtedy sa park nemôže potýkať s podobnými excesmi vandalov a mesto musí lepšie dohliadať na jeho údržbu v spolupráci s bezpečnostnými zložkami. 

Sad Janka Kráľa

Vznikol v rokoch 1774-1776. Pôvodne sa tu nachádzal lužný les, vytvorených bolo osem priesekov, pozdĺž ktorých sa neskôr vysadili stromoradia. Park bol upravovaný postupne, o niečo súčasnejší charakter získal v roku 1839. Dnešnú podobu nadobudol v 70-tych rokoch 20. storočia, keď Sad Janka Kráľa prešiel veľkou rekonštrukciou z pera jedného z najvýznamnejších slovenských záhradných architektov – Alfonza Tormu.