Statické stuženie ponechaných konštrukcií novým zvislým konštrukčným systémom. Zdroj: Pavlína Blažeková