Občianska iniciatíva ZSV pripomienkuje návrh zákona o vyvlastňovaní majetku

Občianska iniciatíva (OI) Za spravodlivé vyvlastňovanie (ZSV) pripravila k návrhu zákona o vyvlastňovaní majetku občanov hromadnú pripomienku. Nový návrh zákona pripravilo Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja (MVRR) SR a verejnosť […]

Občianska iniciatíva (OI) Za spravodlivé vyvlastňovanie (ZSV) pripravila k návrhu zákona o vyvlastňovaní majetku občanov hromadnú pripomienku. Nový návrh zákona pripravilo Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja (MVRR) SR a verejnosť ho môže pripomienkovať.

Richard Drutarovský z OI ZSV oznámil, že OI nesúhlasí so skráteným legislatívnym pokračovaním na podávanie pripomienok verejnosti z 15 na 6 pracovných dní. Žiada preto ministra výstavby Mariana Janušeka o predĺženie termínu na pripomienkovanie predmetného návrhu zákona do 9. mája. „Občianska iniciatíva hodnotí skrátenie lehoty na pripomienkovanie a prerokovanie v skrátenom konaní ako absurdné, nakoľko účinnosť nového zákona sa navrhuje až od 1. januára 2009,“ uvádza sa v tlačovej správe OI.

Podľa OI zásadnou zmenou návrhu je, že na rozdiel od súčasného stavu už nebudú prípustné účely vyvlastňovania majetku občanov definované na jednom mieste v jednom zákone. Zverejnený návrh chce odovzdať kompetenciu určovania účelov vyvlastňovania jednotlivým rezortom. Znamená to, že ktorýkoľvek rezort bude môcť v ľubovoľnom zákone bez možnosti reálnej verejnej diskusie rozšíriť možnosť vyvlastnenia o ďalšie účely, pre ktoré sa následne rozhodnutím štátu bude môcť vyvlastňovať.

V hromadnej pripomienke občania kritizujú aj nezrozumiteľnosť ustanovení o dôsledkoch vyvlastnenia v prípadoch, keď dochádza k vyvlastňovaniu obývaných rodinných a bytových domov. Nový návrh totiž vedie podľa OI k stavu právnej neistoty pre vlastníkov obývaných nehnuteľností a príslušníkov ich domácností.

Návrh zákona tiež ruší doterajší princíp všeobecnej prednosti vecnej náhrady pri vyvlastnení, to znamená princíp „pozemok za pozemok“. Na rozdiel od súčasnej právnej úpravy ho umožňuje len v situáciách, ak to umožnia „osobitné zákony“.

V tejto súvislosti OI upozorňuje, že v Národnej rade SR je v 2. čítaní novela zákona o urýchlení výstavby diaľnic (D) a rýchlostných ciest (RC). Na rozdiel od komplexného návrhu MVRR táto vytvára iba špeciálny režim vyvlastňovania D a RC a nerieši problémy vyvlastňovania tak ako nový zákon.

Zdroj: TASR