Vizualizácie k návrhu Námestia slobody v Banskej Bystrici.
Galéria(13)

Novú tvár banskobystrickému Námestiu slobody dajú architekti z ateliéru Between

Revitalizácia a modernizácia čaká na územie s rozlohou približne 4,2 hektára, ktoré je súčasťou centrálnej mestskej zóny a z väčšej časti sa nachádza v ochrannom pásme pamiatkovej rezervácie mesta.

O víťazovi rozhodla medzinárodná odborná komisia. Územie Námestia slobody sa začína Pamätníkom SNP a parkom pod ním, dláždenými plochami medzi hotelom Lux, domom kultúry, bytovým domom a bankou.

Pretína ho komunikácia, prestupný uzol mestskej a prímestskej hromadnej dopravy a ďalej pokračuje bývalým pamätníkom V. I. Lenina a plochami parkovej zelene v časti Sídlisko. Je súčasťou priameho pešieho spojenia hlavnej železničnej a autobusovej stanice s historickým jadrom a jeho okolím.

Námestie slobody v Banskej Bystrici by sa malo revitalizovať a modernizovať postupne a vo viacerých etapách. Centrom a ťažiskom rozľahlého verejného priestoru by mala byť plocha pred domom kultúry. V stredu o tom informoval primátor mesta Ján Nosko a architektka Katarína Fejo z ateliéru Between, ktorý sa stal víťazom urbanisticko-architektonicko-krajinárského súťažného dialógu na revitalizáciu námestia. Na snímke súčasná podoba Námestia slobody v Banskej Bystrici a vizualizácia jeho revitalizácie podľa návrhu architektonického ateliéru Between
Námestie slobody v Banskej Bystrici by sa malo revitalizovať a modernizovať postupne a vo viacerých etapách. Centrom a ťažiskom rozľahlého verejného priestoru by mala byť plocha pred domom kultúry. V stredu o tom informoval primátor mesta Ján Nosko a architektka Katarína Fejo z ateliéru Between, ktorý sa stal víťazom urbanisticko-architektonicko-krajinárského súťažného dialógu na revitalizáciu námestia. Na snímke súčasná podoba Námestia slobody v Banskej Bystrici a vizualizácia jeho revitalizácie podľa návrhu architektonického ateliéru Between | Zdroj: TASR

„Kríženie motorovej dopravy a intenzívneho pešieho pohybu je ťažiskovým problémom námestia z pohľadu bezpečnosti chodcov i cyklistov a tiež z pohľadu plynulosti cestnej premávky. Celý priestor námestia nemá identitu, nie je jednoznačne vymedzený. Charakter existujúcej zástavby je rôznorodý. V území chýbajú koncepčne umiestnené pešie plochy i hlavný peší ťah prepájajúci námestie s historickým centrom. Som rád, že sa nám za pomoci medzinárodnej komisie a prizvaných expertov podarilo vybrať skúsený tím, ktorý dá Námestiu slobody novú tvár,“ zdôraznil primátor Ján Nosko.

Podľa architekta mesta Martina Paveleka z urbanisticko-architektonického hľadiska ide o mimoriadne zložité územie s komplikovaným zadaním. „Preto sme pre hľadanie zhotoviteľa návrhu a následnej projektovej dokumentácie zvolili formu súťažného dialógu. Tá nám umožnila v niekoľkých postupných krokoch vybrať si kvalitného a skúseného partnera, ktorý predložil najlepší návrh a najlepšie zvládol dialóg so širokým spektrom odborníkov a expertov. Verím, že výsledkom bude nový centrálny pobytový verejný priestor mesta s kvalitným námestím,“ konštatoval Pavelek.

Vizualizácie k návrhu Námestia slobody v Banskej Bystrici.
Vizualizácie k návrhu Námestia slobody v Banskej Bystrici. | Zdroj: Between

Nosnou myšlienkou návrhu víťazného ateliéru je návrat k ľudskej mierke, podpora lokálnej identity a histórie, užívateľská flexibilita a adaptabilita na klimatické zmeny.

„Samotné zadanie revitalizácie bolo z viacerých pohľadov veľmi náročnou výzvou. Spoločenský kontext miesta, identita priestoru reprezentujúca minulosť a budúcnosť zároveň. Intenzívne sme preverovali viaceré varianty, ako zvládnuť formovanie priestoru tak, aby sme ho pomyselne zmenšili a vrátili sa k ľudskej mierke. Na druhej strane sme nechceli do priestoru vnášať nové priestorové elementy, ktoré by prerušovali jednoznačnú čitateľnosť konceptu,“ vysvetlila Katarína Fejo z víťazného tímu, za ktorým stojí aj architekt Tomáš Hanáček.

Výstupom súťažného dialógu bude zmluva s úspešným uchádzačom, ktorý mestu poskytne komplexné služby architekta na projektové práce na revitalizáciu námestia.

Vizualizácie k návrhu Námestia slobody v Banskej Bystrici.
Vizualizácie k návrhu Námestia slobody v Banskej Bystrici.
Vizualizácie k návrhu Námestia slobody v Banskej Bystrici.
Vizualizácie k návrhu Námestia slobody v Banskej Bystrici.
Vizualizácie k návrhu Námestia slobody v Banskej Bystrici.
Vizualizácie k návrhu Námestia slobody v Banskej Bystrici.
Vizualizácie k návrhu Námestia slobody v Banskej Bystrici.
Vizualizácie k návrhu Námestia slobody v Banskej Bystrici.