Ilustračná foto, súťaž

Architektonické súťaže na Slovensku: Hotel v Zuberci, byt v Trnave či expozícia v múzeu

Krátky prehľad architektonických súťaží na Slovensku s blízkym dátumom ukončenia predkladania návrhov.

Bytový dom s polyfunkciou v Trnave – Halenárska, Paulínska, Antona Malatinského

Mesto Trnava má zámer postaviť polyfunkčný objekt s podzemným parkoviskom v území, ktoré ohraničujú ulice Paulínska, Dolnopotočná a Halenárska. Toto územie predstavuje výnimočne veľkú nezastavanú plochu v centrálnej mestskej zóne Trnava.

Územie sa nachádza medzi zástavbou rôznej mierky: od nízkopodlažnej historickej zástavby ulice Halenárska s úzkou parceláciou cez bytové objekty z 2. polovice 20. storočia na ulici A. Malatinského po monoblokový objekt obchodného domu na Dolnopotočnej ulici.

Lokalitný program očakáva umiestnenie parkovacích stojísk pre verejnosť aj pre novonavrhované byty v podzemí, priestory pre malé prevádzky obchodu a služieb v parteri, nájomné byty na zvyšných podlažiach objektov a návrh novovzniknutých dvorov.

Mesto Trnava zvolilo formu súťažného dialógu, pretože verejná zákazka nemôže byť zadaná bez predchádzajúceho rokovania z dôvodu osobitných okolností, ktoré sa týkajú povahy a zložitosti predmetu zákazky, právnych a finančných podmienok zákazky alebo rizík s nimi spojených.

Bytový dom s polyfunkciou v Trnave – Halenárska, Paulínska, Antona Malatinského

Vyhlásenie súťaže: 5. november 2021
Predkladanie súťažných návrhov: 8. december 2021, 14. január 2022, 3. máj 2022, 12. júl 2022
Zverejnenie výsledkov: 2. august 2022

Zdroj: Slovenská komora architektov. Súťažné podmienky boli overené Slovenskou komorou architektov dňa 02. 11. 2021 pod číslom KA-841/2021.

 Architektonická súťaž návrhov etnografickej expozície

Horehronské múzeum vyhlasuje projektovú verejnú jednoetapovú architektonicko-výtvarnú súťaž návrhov s názvom „Architektonická súťaž návrhov etnografickej expozície“.

Nová expozícia bude rozložená v priestoroch roľnícko‐remeselníckej usadlosti na Rázusovej ulici č. 20 v Brezne, NKP, ktorej súčasťou je unikátna technická pamiatka – mangeľ na konský pohon. Objekt podlieha komplexnej rekonštrukcii, v rámci ktorej bude inštalovaná aj nová expozícia, ktorej návrh je predmetom súťaže.

Architektonická súťaž návrhov etnografickej expozície.
Architektonická súťaž návrhov etnografickej expozície. |

Uskutočnením súťaže ide o výber najlepšieho návrhu dispozičného riešenia novej stálej modernej etnografickej expozície Horehronského múzea, predmetom nadväzujúcej zákazky bude dopracovanie návrhu do plnohodnotnej architektonicko‐výtvarnej štúdie a vypracovanie realizačného projektu pre realizáciu novej etnografickej expozície Horehronského múzea.

Architektonická súťaž návrhov etnografickej expozície

Vyhlásenie súťaže: 9. november 2021
Predkladanie súťažných návrhov: 13. december 2021
Zverejnenie výsledkov: 22. december 2021

Zdroj: Slovenská komora architektov. Súťažné podmienky boli overené Slovenskou komorou architektov dňa 04. 11. 2021 pod číslom KA-856/2021.

Wellness hotel Zuberec

VI GROUP, spol. s r. o., vyhlasuje verejnú anonymnú dvojetapovú projektovú urbanisticko-architektonickú súťaž návrhov s názvom – Wellness hotel Zuberec, na návrh nového wellness hotelového objektu v obci Zuberec.

Predmetom zadania súťaže návrhov je architektonický návrh štvorhviezdičkového wellness hotela na okraji obce Zuberec v lokalite Pribiské s výhľadmi na hrebeň Západných Tatier. Budúca podoba hotela by mala čo najviac reagovať na prírodné prostredie a komunikovať s priľahlým okolím objektu.

Lokalita Pribiské
Lokalita Pribiské |

Hotel bude poskytovať služby v štvorhviezdičkovom európskom štandarde pre 160 hostí. Návrh hotela by mal návštevníkom poskytovať komfort, kvalitu a zároveň rešpektovať kontext prírodného prostredia v bezprostrednej blízkosti Tatranského národného parku.

Wellness hotel Zuberec
Vyhlásenie súťaže: 25. október 2021
Predkladanie súťažných návrhov: 17. január 2022, 28. marec 2022
Zverejnenie výsledkov: 17. apríl 2022

 Zdroj: Slovenská komora architektov. Súťažné podmienky boli overené Slovenskou komorou architektov dňa 15. 10. 2021 pod číslom KA-786/2021.