1. miesto. Autori vo dvore vytvorili príjemné nádvorie s rozličnými pobytovými možnosťami, ktoré vyžaruje až rodinnú atmosféru.

Opustený Zlatokov získa nový vzhľad. Toto je víťazný návrh súťaže Idea pre Magnu

Partneri sekcie:

Architektonické súťaže sa z verejného sektoru pomaly presúvajú do súkromného. Tento pozitívny trend badať aj na iniciatíve spoločnosti Magna Energia, ktorá vyhlásila súťaž na návrh nového sídla firmy začiatkom tohto roka. Víťaz vzišiel spomedzi početnej konkurencie 42 návrhov.

Predmetom súťaže bola revitalizácia dnes opusteného areálu bývalej výrobne elektrických svetiel Heliand (neskôr Zlatokov) na Bratislavskej ulici v Piešťanoch. Zámerom investora bolo budovy modernizovať a transformovať s ohľadom na hodnoty firmy a vytvoriť čo najpríjemnejšie interiérové i exteriérové prostredie pre takmer 40 stálych zamestnancov. O súťaži informoval portál Archinfo.

O výsledku rozhodovala odborná porota – Ing. arch. Lukáš Kordík, Ing. arch. Peter Jurkovič, Ing. Peter Bohuš a Mgr. Zuzana Moravčíková s predsedom Ing. arch. Michalom Vršanským. Veľká účasť príjemne prekvapila aj odbornú porotu, ktorá spomedzi návrhov mala vybrať ten najlepší: „Potešilo nás, že do súťaže sa zapojilo aj množstvo mladých autorov a čerstvých absolventov,“ hovorí predseda poroty Michal Vršanský.

1. MIESTO

Ing. arch. Lukáš Rypák, Bc. Karina Humajová, Ing. arch. Veronika Vaňová, Ing. arch. Karol Volf

Návrh porotu presvedčil jemným, uhladeným dojmom, príjemnou materialitou, dobrým riešením dispozície objektov a zónovania areálu. Autori vo dvore vytvorili príjemné nádvorie s rozličnými pobytovými možnosťami, ktoré vyžaruje až rodinnú atmosféru.

Porota ocenila aj racionálnu organizáciu statickej dopravy a hlavný vstup do objektu, ktorý je orientovaný zo strany dvora. Z Urbánkovej ulice má návrh príjemnú mierku v kontexte riešeného územia. V rámci dispozície sa autori dobre vysporiadali s funkčnou prevádzkou a vhodne umiestnili komunikačné jadrá.

Porota tiež ocenila, že autorský kolektív sa sústredil na zachovanie a rekonštrukciu pôvodných objektov, a tak zredukoval potrebu budúceho búrania. Odporúčaním poroty je dopracovať exteriérové riešenie objektu vily a jej predpolie, vrátane premiestnenia parkovania karavanu.

1. miesto. Návrh porotu presvedčil jemným, uhladeným dojmom, príjemnou materialitou a dobrým riešením dispozície objektov.
1. miesto. Návrh porotu presvedčil jemným, uhladeným dojmom, príjemnou materialitou a dobrým riešením dispozície objektov. | Zdroj: archinfo.sk
1. miesto. Autori vo dvore vytvorili príjemné nádvorie s rozličnými pobytovými možnosťami, ktoré vyžaruje až rodinnú atmosféru.
1. miesto. Autori vo dvore vytvorili príjemné nádvorie s rozličnými pobytovými možnosťami, ktoré vyžaruje až rodinnú atmosféru. | Zdroj: archinfo.sk
1. miesto. Porota tiež ocenila, že autorský kolektív sa sústredil na zachovanie a rekonštrukciu pôvodných objektov.
1. miesto. Porota tiež ocenila, že autorský kolektív sa sústredil na zachovanie a rekonštrukciu pôvodných objektov. | Zdroj: archinfo.sk

2. MIESTO

Ing. arch. Jakub Vašek

Návrh spomedzi ostatných účastníkov najlepšie pracoval s objektom vily, ktorá dostala jednotnú a nadčasovú podobu. Predpolie vily vyzerá dôstojne a príjemne. Architektonický jazyk návrhu porota zhodnotila ako vyzretý a elegantný. Dispozícia interiéru však sebavedomému vonkajšiemu výrazu nezodpovedá a v objekte vily vytvára labyrint dverí a prevažne uzavretých priestorov.

Prístavba k objektu dielne je dispozične neprepojená s ostatnými priestormi. Doriešený nie je ani priestor dvora, ktorý pôsobí nehostinne, chýba mu detail a dôraz na využitie. Problematická je orientácia hlavného vstupu do Bratislavskej ulice, ktorá nie je frekventovane využívaná pešími.

2. miesto. Návrh spomedzi ostatných účastníkov najlepšie pracoval s objektom vily, ktorá dostala jednotnú a nadčasovú podobu.
2. miesto. Návrh spomedzi ostatných účastníkov najlepšie pracoval s objektom vily, ktorá dostala jednotnú a nadčasovú podobu. | Zdroj: archinfo.sk

3. MIESTO

Ing. arch. Matúš Podskalický

Čisté hmotové riešenie rešpektuje symetriu vily a zaujímavo člení priestor areálu. Výraznou kompozíciou autor zachoval len vilu, čím sa navrhovaná prístavba stala rovnocenným partnerom k súčasnému objektu. Centrálna poloha dostavby zabezpečuje obojstranné osvetlenie interiéru a minimalizuje negatívny vplyv na okolitú zástavbu.

Nevhodné je však z pohľadu osvetlenia umiestnenie vonkajšieho spoločenského dvora a pešieho ťahu na severnej strane a statickej dopravy na južnej. Fasáda vilového objektu, vrátane zaujímavej zimnej záhrady, je dobre riešená, industriálne vyznenie okien však vytvára kontrast štýlov, ktoré pravdepodobne neodpovedajú pôvodnému objektu.

Sklenenému prepojeniu medzi vilou a novým objektom chýba detail riešenia. Návrh pôsobí veľmi suverénne, no postráda kontext okolia. Množstvom búracích prác sa návrh výrazne odkláňa od predstavy danej zadaním.

3. miesto. Návrh priniesol sklenené prepojenie medzi vilou a novým objektom.
3. miesto. Návrh priniesol sklenené prepojenie medzi vilou a novým objektom. | Zdroj: archinfo.sk

Odmeny boli pridelené súťažným dvojiciam Lenke Kohútovej s Norou Naddourovou a Jurajovi Izraelovi so Simonou Fischerovou.

Alexandra Müllerová (redakčná úprava)

Článok bol publikovaný v časopise ASB 04/2021.