Vizualizácia novej administratívnej budovy ÚV SR
Galéria(6)

Nová kancelárska budova ÚV SR bude elegantná a dôstojná, so zelenými átriami. Navrhli ju architekti Kiačekovci

Súťaž na novú administratívnu budovu Úradu vlády SR riešila čisto praktický problém. A to, kam umiestniť cca 500 zamestnancov, dať moderné kancelárske priestory a nekupovať pozemok. Po vyhodnotení súťaže na jeseň tohto roka je na ťahu ÚV SR, ktorý vyčlení peniaze a objedná projektovú dokumentáciu a výstavbu.

Riešením bolo umiestniť novú kancelársku budovu ÚV SR na mieste technických objektov Lippayovskej záhrady, v blízkosti Letného arcibiskupského paláca, ktorý je národnou kultúrnou pamiatkou, a pavilónu ÚV SR.

ÚV SR vyhlásil vo februári 2023 dvojetapovú architektonicko-urbanistickú súťaž. Bol o ňu veľký záujem, do prvého kola sa prihlásilo 55 autorských kolektívov. Porota posunula do 2. etapy šesticu najlepších, ktorí návrhy rozpracovali a predstavili ich modely. Svojimi pripomienkami prispeli Krajský pamiatkový úrad Bratislava či Magistrát hlavného mesta Bratislava.

V závere porota rozhodla, že víťazom je návrh architekta Milana Kiačeka (autori: Milan Kiaček, Matúš Kiaček; spolupráca: Juraj Kiaček, Lukáš Blana). Architekti z rodiny Kiačekovcov sú autormi rekonštrukcie Jurkovičovej vily na Lermontovovej ulici v Bratislave.

Vizualizácia novej administratívnej budovy ÚV SR
Návrh novej kancelárskej budovy ÚV SR
Nová administratívna budova ÚV SR uzatvára park pri ÚV SR
Interier 2 FINAL ludia
Interiér novej administratívnej budovy ÚV SR
Interiér novej administratívnej budovy ÚV SRR

Zo stanoviska poroty

„Víťazný návrh preukázal svojou jednoznačnou čitateľnosťou a reagovaním na zložitý kontext prostredia komplexné naplnenie požiadaviek zadania. Porota najviac ocenila vyváženosť urbanistického riešenia a kvalít vnútorného priestoru návrhu. Snaží sa byť umierneným a citlivým dotvorením urbanizmu bloku s inštitucionálnym výrazom.

Samotná hmota objektu dobre reaguje na okolitú zástavbu. Rešpektuje krajinárske riešenie pamiatkovo chráneného areálu Lippayovskej záhrady a zároveň uzatvára vnútorné bloky domov na ul. Štefánikova. Hmota objektu je členená do viacerých „pavilónov“, ktoré ustupujú v nárožiach smerovaných k zástavbe na Štefánikovej ulici. Tento prestrih – delenie hmôt – opticky zmenšuje celkovú veľkosť objektu.“

ZDROJ: archinfo

Budova má tri podzemné podlažia, štyri nadzemné podlažia a je pavilónového typu s centrálnou chodbou a so zelenými átriami, ktoré nadväzujú na Lippayovskú záhradu. Fasáda je elegantná a dôstojná, svojím výrazom nekonkuruje dvom existujúcim vládnym objektom.

„Naša budova nekonkuruje  historickému vládnemu palácu a pavilónu ÚV SR, ale ich dopĺňa. Navrhnutý objekt je na  rozhraní medzi zástavbou na Štefánikovej, nie je agresívna voči bytovým domom a dotvára park,“ uviedol pre ASB Milan Kiaček.

Návrh novej kancelárskej budovy ÚV SR
Návrh novej kancelárskej budovy ÚV SR | Zdroj: Milan Kiaček, Matúš Kiaček

Vystupujúce časti fasády sú delené stĺpikmi v hustom členení, pohľadovo majú pripomínať les stromov a eliminovať šikmé priehľady zo susedných objektov. Zasunuté časti fasády sú zelené. Toto riešenie umožňuje tiež variabilitu delenia kancelárií.

Matúš Kiaček, syn Milana Kiačeka, sa venoval najmä dizajnu a materialite fasády, pričom jeho inšpiráciami sú švajčiarska a britská architektúra. Hlavnú päť-osú fasádu a vnútorné galérie, osobitne vo vstupnej hale, predstavuje aj ako odkaz na miestny koncept barokového letohrádku s prevýšenou vstupnou halou, resp. sálou.

Dodal, že na začiatku prác uvažovali o alternatívnom umiestení budovy na Spojnú ulicu, čo je vhodnejšia pozícia ako v rohu parku. Táto ulica nemá uličnú zástavbu, okrem hotela a nárožia Karácsonyiho paláca, a takáto pozícia by bola pre úradnú budovu dôstojnejšia.

Druhou alternatívou  bolo zrušiť Spojnú ulicu a prepojiť parky ÚV SR a Prezidentského paláca. „No to je skôr podnet pre štát a mesto,“ mieni.

Interiér novej administratívnej budovy ÚV SRR
Interiér novej administratívnej budovy ÚV SR | Zdroj: Milan Kiaček, Matúš Kiaček

V územnom pláne bola nastavená výška maximálne 4 nadzemných podlaží a to architekti v návrhu rešpektovali. Súčasne sa snažili dodržať výšku okolo zástavby, pretože na Štefánikovej ulici sú menšie vilové objekty z 19. storočia.

Architekt Milan Kiaček považuje za výhodu pri tvorbe kancelárskych priestorov pavilónové členenie a átriá, ktorými predĺžili osvetlenú fasádu a takto sa sa zväčšil počet kancelárií. Architekti overili svetelnosť v kútoch budovy a aj tam miestnosti spĺňajú hygienické normy. V budove bude miesto pre maximálne 444 zamestnancov. Zamestnanci budú mať k dispozícii aj pobytové terasy, balkóny či lodžie.

V podzemí sa budú nachádzať garáže, servis, archív, sklady, technické priestory. Pracovisko NBAC (Národné bezpečnostné analytické centrum) je na prízemí, so samostatným vstupom a zasadacou miestnosťou pre 80 ľudí. Na prízemí sú ďalej navrhnuté: vstupné priestory s turniketmi, jedáleň,  kuchyňa, jej zásobovanie, a  ďalšia zasadacia miestnosť pre 100 ľudí. Ďalšie, menšie zasadacie miestnosti, sú na vyšších podlažiach, bez prirodzeného osvetlenia.

Konštrukciu budovy tvorí železo-betónový skelet bez prievlakov. K udržateľnosti objektu má prispieť kúrenie a chladenie, ktoré zabezpečia tepelné čerpadlá, zelené strechy, zelené fasády v átriách a zadržiavanie dažďovej vody v umelých vodných plochách vonkajších átrií. Budova bude mať vonkajšie žalúzie a špeciálne sklá, ktoré zadržiavajú infračervené žiarenie.

Interiér novej administratívnej budovy ÚV SR
Interiér novej administratívnej budovy ÚV SR | Zdroj: Milan Kiaček, Matúš Kiaček

Administratívna budova ÚV SR, Bratislava-Staré Mesto

Investor: ÚV SR
Architekti: Milan Kiaček, Matúš Kiaček, spoluautori: Juraj Kiaček, Lukáš  Blana
Náklady: 28,867 mil. €
Celkové riešené územie: 5 630 m2
Zastavané plochy: 2 120 m2
Kancelárie: 3 713 m2
Plochy zelene: 2 130 m2
Počet parkovacích miest: 183 (v podzemí)
Stav: v príprave