Vstup do budovy advokátskej komory
Galéria(10)

Sídlo advokátskej komory čaká veľká obnova. Pribudne viac svetla, lepšie dispozície priestoru   

Partneri sekcie:

Slovenská advokátska komora (SAK) pripravuje 1,5 roka generálnu rekonštrukciu a modernizáciu interiérov svojho administratívneho sídla so 7 nadzemnými podlažiami a jedným podzemným na Kolárskej ulici v centrálnej časti Bratislavy.Komora si dala vypracovať štúdie od dvoch ateliérov, jej predstavy naplnil Ateliér VAN JARINA.

Okrem stavebných úprav pribudnú arkiere na 2. a 3. nadzemnom podlaží a úprava strechy, ktorá by mala byť vegetačná. Cieľom zmien je zvýšiť prevádzkové kapacity stavby a modernizovať ju technologicky s dôrazom na kvalitu architektonického detailu.

S tým súvisia nové rozvody vody, kanalizácie, elektroinštalácie, vykurovania a vzduchotechnika s rekuperáciou. Zmení sa aj zdroj tepla, pôvodnú plynovú kotolňu nahradia tepelné čerpadlá vzduch – voda. Na streche objektu bude možnosť umiestniť fotovoltické panely.

Za súčasnou podobou budovy komory z konca 80. rokov minulého storočia stojí architekt Jozef Struhař. Objekt rešpektuje pôvodnú blokovú zástavbu na ulici a fasáda z bieleho vápenca korešponduje s celkovým výrazom ulice. Administratívne priestory sú však oddelené od kontaktu s verejnosťou a na prízemí nefunguje kaviareň a lobby priestor, ktoré si pamätá staršia generácia Bratislavčanov.

Súčasný stav sídla Slovenskej advokátskej komory v Bratislave
Súčasný stav sídla Slovenskej advokátskej komory v Bratislave | Zdroj: archív redakcie

SAK svoju činnosť vykonáva vo vlastnej budove 30 rokov bez zásadnej obnovy, navyše má jedno poschodie v susediacej budove. Ak v po roku 1989 mala komora 300 členov, v súčasnosti ich je 5-tisíc advokátov 2500 koncipientov, čím sa zvyšujú nároky na jej činnosť.

„Projekt rekonštrukcie sme s architektom pripravili tak, aby sme spravili čo najmenej zásahov do pôvodného konceptu a zachovali dušu budovy. Tak ako ho pripravil pôvodný architekt so zástupcami komory pôsobiacimi v danom čase,“ uviedol člen predsedníctva komory Richard Karkó s tým, že rozsiahle zmeny by jej členovia neprivítali.

Predstavitelia advokátov ocenili, že architekt budovu zásadne presvetlil a dal jej moderný vzhľad. Pripravil riešenia, ktoré predpokladajú, že jednotlivé poschodia budú aktívne využívať svoje funkcie. Preto sa SAK rozhodla, že ďalej bude pokračovať v spolupráci s Ateliérom VAN JARINA. „Vo vzťahu k výberu architekta je potrebné dodať aj to, že komora bola veľmi spokojná aj s dohodnutými finančnými podmienkami spolupráce,“ dodal Richard Karkó.

Vstup do budovy advokátskej komory
Vizualizácia: Vstup do budovy advokátskej komory | Zdroj: Ateliér VAN JARINA

Slovenská advokátska komora bude projekt s predpokladanými nákladmi 3,5 až 4,5 mil. eur bez DPH plus mobiliár financovať z vlastných zdrojov a z bankového úveru. Súčasne chce komora advokátom predstaviť iné spôsoby, akým sa môžu podieľať na financovaní rekonštrukcie.

Obnovené sídlo musí pokryť široký záber funkcií SAK – priestor a interiér na disciplinárne konania, advokátske skúšky, vzdelávanie, matriku, rozhodcovský súd, zasadnutie orgánov komory a komisií a navyše priestor na stretávanie advokátov.

Ateliér VAN JARINA navrhol zmeny, ktoré vychádzajú v ústrety požiadavkám majiteľa budovy. Z interiéru budú odstránené nevyhovujúce prvky, ktoré vytvárajú priestor neprístupný pre verejnosť a ostane železobetónový skelet, čím sa presvetlia kancelárske priestory. „Prirodzené svetlo na všetkých poschodiach bude zabezpečené priamo z fasády alebo cez svetlíky v podlahe a streche,“ vysvetlil architekt Ivan Jarina.

Zasadacia miestnosť.
Vizualizácia: Zasadacia miestnosť. | Zdroj: Ateliér VAN JARINA

Vonkajšia biela uličná fasáda ostane nezmenená a dvorová fasáda bude vysunutá do átria, čím sa privedie do temného jadra prirodzené denné svetlo. Tento zásah nielen zväčší plochu kancelárií, ale umožní aj vznik nového spoločenského priestoru v strede budovy. Vysoké nároky na požiarnu bezpečnosť neumožnili použitie drevených lamiel na tienenie, takže sa použili hliníkové.

Presklený parter budovy zabezpečí prepojenie priestoru s ulicou. Vstup s turniketom pozve návštevníkov do lobby priestoru, kaviarne a recepcie. Prednášková miestnosť otvorená do átria na prízemí bude mať potrebné cateringové zázemie a šatne. Presklená podlaha spojí prízemie so suterénom, kde bude rozsiahly archív, hygienické zázemie a pre verejnosť prístupný historický archív. Na prízemí bude nová podlaha z liateho terazza vytvorená z rozdrveného recyklovaného kamenného obkladu dvorovej fasády.

Po rekonštrukcii bude mať odborná verejnosť možnosť voľne sa pohybovať v centrálnej časti po všetkých poschodiach, na ktorých sa tak ako doteraz budú nachádzať matrika, vzdelávacie a revízne oddelenie atď.

Vrchné poschodia budú patriť ďalším konferenčným miestnostiam, predsedníctvu SAK a spoločenským priestorom. Na najvyššom poschodí vznikne nová multifunkčná spoločenská miestnosť pre takmer 100 účastníkov s terasou a so zázemím. Dreveno-oceľová konštrukcia najvyššieho poschodia bude koncipovaná tak, aby nenarúšala siluetu okolitých budov a zároveň, aby ju bolo možne zrealizovať pri sťažených podmienkach na výstavbu v centre mesta.

Projekt rekonštrukcie budovy a priestorov Slovenskej advokátskej komory pre 35 stálych zamestnancov má vydané stavebné povolenie od stavebného úradu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto a komora zároveň obstaráva generálneho dodávateľa.

21aVstup do budovy advokátskej komory
Vstup do budovy advokátskej komory
Vstup do budovy advokátskej komory
Návrh budovy pre SAK na Kolárskej ulici v Bratislave.
Návrh budovy pre SAK na Kolárskej ulici v Bratislave.
Suterén budovy s archivom
Suterén budovy s archivom
06va

Sídlo Slovenskej advokátskej komory, Kolárova ulica 4, Bratislava

Investor: Slovenská advokátska komora
Architekt: Ateliér VAN JARINA
Predpokladané náklady: 3,5 až 4,5 mil. € bez DPH
Stav: žiadosť o stavebné povolenie