Vizualizácia Centrum športu NSK
Galéria(7)

Nitra chystá krajské Centrum športu

Architektonická štúdia rieši najmä návrh športovej a hokejovej haly v severnej časti areálu Spojenej škole na Slančíkovej ulici v nadväznosti na ulicu Nábrežie mládeže a v blízkosti promenády rieky Nitra.

Prvé kroky k vybudovaniu športového areálu sa spravili ešte v roku 2014, keď architektonická štúdia nadviazala na zastavovaciu štúdiu, ktorá sa formovala na základe spolupráce s vedením školy. Zámer v roku 2019 odsúhlasili aj krajskí poslanci.

Predstavený návrh počíta s objektmi, ktoré budú slúžiť pre výchovu športovcov v disciplínach loptové hry, gymnastika, streľba, hokej a v mnohých iných športových činnostiach. Hlavným predmetom architektonickej štúdie sú dva objekty a to športová hala a zimný štadión.

Vizualizácia Centrum športu NSK
Vizualizácia Centrum športu NSK
Vizualizácia Centrum športu NSK
Vizualizácia Centrum športu NSK
Vizualizácia Centrum športu NSK
Vizualizácia Centrum športu NSK
Vizualizácia Centrum športu NSK

„Pre zriadenie Centra športu NSK sú tieto športoviská veľmi dôležité, pričom posunú kvalitu vzdelávania športového gymnázia minimálne na slovenskú úroveň,“ uvádza architekt Jozef Hrozenský.

Aby bolo nové krajské centrum športu kompletné, je potrebné, aby boli hotové aj kľúčové dva objekty a to športová hala a ľadová plocha. Celý areál bude tiež dotvorený novými spevnenými plochami ako i výsadbou zelene. Pre potreby parkovania sú navrhnuté nové miesta.

Zimný štadión

Komplex priestorov s dvoma hokejovými halami by mal obsahovať hraciu plochu o rozmeroch 60×28 metrov a tréningovú plochu s rozmerom 28×20 metrov. Fanúšikov bude istotne tešiť tribúna, odkiaľ si zápasy bude môcť pozrieť až 300 divákov.

V prízemí sú navrhované priestory technického vybavenia pre chladenie a priestor pre rolbu a tiež priestor pre verejnosť, pre potreby kontaktu a obchod so športovými potrebami s výpožičkou športového výstroja a služba údržby a brúsenia korčúľ.

Vizualizácia Centrum športu NSK
Vizualizácia Centrum športu NSK | Zdroj: Jozef Hrozenský

Športová hala

Druhý hlavný objekt budúceho krajského športového centra je navrhovaný v priamej nadväznosti na hokejovú halu ako samostatný objekt. Obsahuje priestory pre bowling aj strelnicu s parkoviskom v prízemí, kde bude tiež gymnastická hala s plochou pre cvičenie o rozmeroch 15×15 metrov. Na poschodí je navrhovaná športová hala pre loptové hry (hádzaná, volejbal, basketbal a pod.) a tiež tribúna s kapacitou 600 divákov.

Vizualizácia Centrum športu NSK
Vizualizácia Centrum športu NSK | Zdroj: Jozef Hrozenský

Centrum športu NSK má obsahovať:

  • Krytá tenisové hala (realizovaná)
  • Viacúčelové ihrisko (realizované)
  • Hokejová hala (predmet architektonickej štúdie)
  • Športová hala (predmet architektonickej štúdie)
  • Plážové ihrisko (navrhované)
  • Krytá tribúna (navrhované)
  • Tenisové kurty (navrhované)
  • Ľahkoatletická dráha, 400 metrov, šesť dráh (realizované)

Hokejová hala

Zastavaná plocha: 3 920 m2
Zastavaná plocha všetkých podlaží: 5 120 m2
Počet podlaží: 2
Počet  miest pre divákov: 300

Športová hala

Zastavaná plocha: 2 390 m2
Zastavaná plocha všetkých podlaží: 4 320 m2
Počet podlaží: 2
Počet miest pre divákov: 600
Obostavaný priestor: 26 500 m3  

Jozef Hrozenský, red