Starý park Nitra
Galéria(6)

Nitra získala na zelené projekty nenávratný finančný príspevok, bude využívať aj zrážkovú vodu

Mesto Nitra obnoví Mestský park, územie hradného kopca, zrevitalizuje vnútroblok na Štúrovej ulici aj areál Základnej školy na Škultétyho ulici. Radnica na tieto zelené projekty získala nenávratné finančné príspevky z eurofondov v celkovej výške viac ako 6,7 milióna eur.

Začiatok prác na jednotlivých investíciách závisí od priebehu verejného obstarávania, niektoré by mali začať ešte v priebehu tohto roka. Obnova Mestského parku v Nitre bude najväčšou v jeho 150 ročnej histórii. Mesto získalo na jeho revitalizáciu všetky prostriedky, o ktoré žiadalo, teda viac ako 5,7 milióna eur.

„Park je asi najobľúbenejším miestom v Nitre, no mnohé jeho časti sú dnes už za zenitom. Vnímam, že detské ihriská nespĺňajú bezpečnostné kritériá, chodníky sú v stave, keď potrebujú zásadnú opravu a niektoré miesta v parku, ako napríklad okolie mŕtveho ramena, čakajú na svoje plné využitie. Mestský park v Nitre posunieme na úplne novú úroveň,“ povedal primátor mesta Marek Hattas.

Viac ako ako 760-tisíc eur z európskych fondov príde do Nitry na revitalizáciu hradného kopca. „Mnohí obyvatelia mesta si už nepamätajú, že kedysi bol hradný kopec sprístupnený aj bránkou z Jesenského ulice. Tento vstup opäť sfunkčníme. Obnovíme chodníky a osvetlenie, pribudnú vyhliadky, odpočívadlá a lavičky. Samozrejme, zrevitalizujeme stromy a ďalšie dreviny, pribudnú protierózne a vodozádržné opatrenia,“ informoval primátor.

stary park nitra 1
stary park nitra 2
stary park nitra 3
stary park nitra 4
stary park nitra 5
stary park nitra 6

V prípade investície do úpravy hradného kopca už prebieha verejné obstarávanie na zhotoviteľa prác. Takmer 160-tisíc eur získalo mesto Nitra aj na revitalizáciu vnútrobloku na Štúrovej ulici 17 až 21.

Posledným úspešným projektom z tohto balíka je návrh riešenia exteriéru a zakomponovanie vodozádržných opatrení, implementácie manažmentu a využitia zrážkovej vody a prvkov vegetačných úprav v rámci areálu Základnej školy na Škultétyho ulici v Nitre.  Ako sa uvádza v sprievodnej správe projektu: „Ťažisko tvorí riešenie priľahlých zelených plôch tak, aby esteticky, prevádzkovo i funkčne spĺňali nároky na moderný exteriér s cieľom estetizácie a úpravy mikroklímy areálu.“

SITA, red