Stavba roka 2022

Nemocnica Bory a modernizácia trate Púchov – Žilina s prestížnym ocenením Stavba roka 2022

Partneri sekcie:

Celoštátna verejná neanonymná súťaž realizovaných stavieb na Slovensku, ktorej organizátorom je združenie ABF Slovakia, spoznala svojich víťazov 22. marca 2023. Poslaním súťaže je podpora kvality stavebných diel realizovaných na Slovensku, ako súčasť uceleného systému zabezpečovania kvality vo výstavbe a stavebníctve.

Súťaž sa vyhlasuje pre stavby v kategóriách Budovy a Inžinierske stavby (nová stavba, obnova, rekonštrukcia). Všetky stavby musia byť realizované na území Slovenskej republiky bez ohľadu na štátnu príslušnosť fyzických osôb a krajinu registrácie právnických osôb zúčastnených na ich realizácii (autorov architektonického riešenia, projektantov, hlavných zhotoviteľov, stavebníkov či developerov).

Hlavnou cenou súťaže je ocenenie stavby titulom Stavba roka. Porota ju udeľuje samostatne v kategórii Budovy a v kategórii Inžinierske stavby. Víťazmi 28. ročníka tejto súťaže sa v kategórii budov stala Nemocnica Bory a v kategórii inžinierskych stavieb prvá etapa modernizácie trate Púchov – Žilina. Obe stavby si však odniesli ešte po jednom ocenení.

Prehľad ďalších ocenení 28. ročníka súťaže Stavba roka: 

  • cena MDV SR za celospoločenský prínos v oblasti architektúry a stavebníctva: 1. etapa modernizácie trate Púchov – Žilina
  • cena ÚMS za celospoločenský prínos v rozvoji miest a obcí Slovenska: Active Zone – Stredná športová škola Poprad
  • cena za výnimočné a progresívne projektové riešenie: Lanová dráha Jasná, Biela Púť – Priehyba
  • cena za mimoriadnu kvalitu realizácie stavby: Diaľnica D1 Bratislava – Triblavina, most D1/D4
  • cena za uplatnenie vedy a výskumu pri navrhovaní a zhotovovaní stavby: Nemocnica Bory
  • cena za použitie progresívnych stavebných výrobkov a inovatívnych postupov výstavby: Hotel Ovruč
  • cena za nápaditý architektonický koncept: Kvety.sk Trade Centrum
  • cena bytový/rodinný dom roka: Slnečnice, Zóna viladomy, objekty: S14, S15
  • cena verejnosti: Lanová dráha Jasná, Biela Púť – Priehyba

Stavba roka: kategória Budovy: Nemocnica Bory

Nemocnica Bory: Víťaz kategórie Budovy - Stavba roka 2022.
Nemocnica Bory: Víťaz kategórie Budovy – Stavba roka 2022. | Zdroj: Penta Real Estate

Objekt Nemocnice Bory je umiestnený na budúcom bulvári s električkou a cyklotrasou, ktorý bude tvoriť hlavnú os celej štvrte.

Architektonické riešenie vychádza z medicínskych procesov, ktoré sa budú v budove uplatňovať s dôrazom na vysoký komfort a bezpečnosť pacientov. Autorom návrhu je holandské štúdio Dutch Health Architects, ktoré má za sebou už viac ako osemdesiat projektov nemocníc po celom svete.

Nemocnica je zaujímavá nielen vďaka svojej architektúre, ale aj vďaka špičkovému technologickému vybaveniu, moderným medicínskym konceptom a zaujímavým prvkom, ktoré pomôžu zefektívniť logistické toky v rámci nemocnice. Nemocnica novej generácie je tvorená monoblokom s centrálnou spojnicou medzi jednotlivými krídlami hrebeňového tvaru.

Stavba roka: kategória Inžinierske stavby: 1. etapa modernizácie trate Púchov – Žilina

1. etapa modernizácie trate Púchov – Žilina: víťaz kategórie Inžinierske stavby - Stavba roka 2022.
1. etapa modernizácie trate Púchov – Žilina: víťaz kategórie Inžinierske stavby – Stavba roka 2022. | Zdroj: Doprastav

Modernizácia vybraných tratí železničnej siete Železníc Slovenskej republiky pozostáva z prestavby jestvujúcej železničnej cesty za účelom zvýšenia jej technickej vybavenosti.

Hlavným cieľom stavby bolo modernizovať existujúcu železničnú dopravnú cestu v úseku Púchov – Žilina v požadovanom rozsahu tak, aby boli dosiahnuté parametre definované v medzinárodných dohodách. Železničná trať prechádza v danom úseku okresmi Púchov a Považská Bystrica v Trenčianskom kraji a okresmi Bytča a Žilina v Žilinskom kraji v celkovej dĺžka cca 39 km.

Dosiahnutie traťovej rýchlosti 160 km/hod, ktoré je jedným z hlavných kritérií modernizácie, si vyžiadalo zmenu trasovania železničnej trate, a to predovšetkým v úseku Púchov – Považská Bystrica z dôvodu náročných existujúcich smerových pomerov.

Cena MDV SR za celospoločenský prínos v oblasti architektúry a stavebníctva: 1. etapa modernizácie trate Púchov – Žilina

A 2 1aCena MDV SR za celospoločenský prínos v oblasti architektúry a stavebníctva: 1. etapa modernizácie trate Púchov – Žilina2 XL
Cena MDV SR za celospoločenský prínos v oblasti architektúry a stavebníctva: 1. etapa modernizácie trate Púchov – Žilina | Zdroj: Doprastav

Cena ÚMS za celospoločenský prínos v rozvoji miest a obcí Slovenska: Active Zone – Stredná

Cena ÚMS za celospoločenský prínos v rozvoji miest a obcí Slovenska: Active Zone – Stredná
Cena ÚMS za celospoločenský prínos v rozvoji miest a obcí Slovenska: Active Zone – Stredná | Zdroj: Keraming

Nakoľko celok ACTIVE ZONE tvorí pomerne rozsiahly komplex, kde dominantným rozmerom je dĺžka fasád, kompozícia vychádza zo snahy kombinovať prevládajúcu horizontalitu s vertikálnymi akcentami halových priestorov, kde je navrhnutá zmena horizontality okien na vertikálne radenie.

Navrhnutá je jednoduchá kompozícia horizontálnej fasády s hrou plných plôch fasády v tmavej sivej farbe s celistvými blokmi okien ukladanými horizontálne a ako protiklad výrazne vertikálne.

Cena za výnimočné a progresívne projektové riešenie: Lanová dráha Jasná, Biela Púť – Priehyba

Cena za výnimočné a progresívne projektové riešenie: Lanová dráha Jasná, Biela Púť – Priehyba
Cena za výnimočné a progresívne projektové riešenie: Lanová dráha Jasná, Biela Púť – Priehyba | Zdroj: Marek Hajkovský

Riešenie vychádza z celkovej koncepcie a potreby rozvoja lyžiarskeho strediska Jasná – Sever a Juh. Cieľom a prínosom stavby je zvýšiť komfort a rýchlosť dopravy klientov z Bielej Púte na Priehybu, ktorí odtiaľ pokračujú existujúcou lanovkou Funitel na Chopok.

Vybudovanie lanovky má významný prínos, a to zjednodušenie a zrýchlenie dopravy klientov na Priehybu a Chopok nielen v zimnej, ale aj v letnej sezóne. Zároveň sa postavením novej lanovky sprístupnila Priehyba a Chopok aj hendikepovaným návštevníkom z pohľadu parkovania a nástupu na lanovú dráhu.

Cena za mimoriadnu kvalitu realizácie stavby: Diaľnica D1 Bratislava – Triblavina, most D1/D4

Cena za mimoriadnu kvalitu realizácie stavby: Diaľnica D1 Bratislava – Triblavina, most D1/D4
Cena za mimoriadnu kvalitu realizácie stavby: Diaľnica D1 Bratislava – Triblavina, most D1/D4 | Zdroj: Doprastav

Cieľom stavby bolo umožniť návrh konštrukcie mosta tak, aby počas jeho výstavby došlo k čo najkratšiemu obmedzeniu premávky na existujúcej diaľnici D1. Most po vybudovaní vyhovuje nivelete D1 a zároveň sa umožnila aj   budúca úprava nivelety diaľnice pri jej kompletnom rozšírení umožňujúcom zväčšenie kapacity, s výmenou konštrukcie vozovky.

Výsledkom stavby je dopravné prepojenie medzi diaľnicami D1 a D4. Mostný objekt na diaľnici D1 na km 15,313 pozostáva z dvoch samostatných dilatačných celkov, každý celok prevádza jeden jazdný pás diaľnice D1.

Cena za uplatnenie vedy a výskumu pri navrhovaní a zhotovovaní stavby: Nemocnica Bory

Cena za uplatnenie vedy a výskumu pri navrhovaní a zhotovovaní stavby: Nemocnica Bory
Cena za uplatnenie vedy a výskumu pri navrhovaní a zhotovovaní stavby: Nemocnica Bory | Zdroj: Penta Real Estate

Cena za použitie progresívnych stavebných výrobkov a inovatívnych postupov výstavby: Hotel OVRUČ

Cena za použitie progresívnych stavebných výrobkov a inovatívnych postupov výstavby: Hotel Ovruč
Cena za použitie progresívnych stavebných výrobkov a inovatívnych postupov výstavby: Hotel Ovruč | Zdroj: Keraming

Architektonický návrh sa v maximálnej možnej miere snaží o využitie existujúcej charakteristiky terénu. Z tohto parametra vychádza aj umiestnenie podzemného parkovania pod celou časťou navrhovaného objektu. Zároveň je však toto riešenie vhodné aj zo stránky komerčnej, nakoľko umožňuje príchod návštevníkov suchou nohou priamo z parkoviska do hotela.

Prevádzkovo návrh vychádza z koncepcie sedempodlažného objektu s podkrovím. Na druhom podzemnom podlaží sa nachádzajú parkovacie státia, technologické miestnosti a pivničné kobky. Prvé podzemné podlažie tvorí časť parkovacích státí, pivničných kobiek, technologických miestností, lyžiareň, wellness.

Samotná budova hotela vizuálne pôsobí navonok ako celok, avšak je rozdelená dvomi objektmi. Umiestnenie a tvarovanie hlavného vstupu nadväzuje na predpokladaný tok ľudí z parkovacích plôch, ako aj z okolitých komunikácií.

Cena za nápaditý architektonický koncept: Kvety.sk Trade Centrum

Cena za nápaditý architektonický koncept: Kvety.sk Trade Centrum.
Cena za nápaditý architektonický koncept: Kvety.sk Trade Centrum. | Zdroj: Metrostav

Projekt obchodno-výrobného centra pre investora Kvety.sk pretvára retailovú halu jedinečným spôsobom. Stavba vytvorila dominantu v dedinskom prostredí.

Projekt zahŕňa výstavbu obchodno-výrobného centra na predaj rezaných a umelých kvetín, viazaných kytíc a aranžmánov, záhradného sortimentu, interiérových a exteriérových rastlín, darčekových predmetov a dekoratívnych doplnkov. Pôdorysne je úsek predajne z južnej strany jednopodlažnej časti prelamovaný a z ostatných strán tvoria hlavný objekt rovné línie v pozícii dvoch posunutých obdĺžnikov.

Strecha plynulo prechádza z jednopodlažnej časti do dvojpodlažnej. Architektonickú dominantu objektu tvorí mohutný presah strechy, ktorý je tiež pôdorysne prelamovaný a nad hlavným vstupom dosahuje presah 5,1 m. Vo východnej časti strecha prechádza do zvislej steny bez presahu.

Cena bytový/rodinný dom roka: Slnečnice, Zóna viladomy, objekty: S14, S15

Cena bytový/rodinný dom roka: Slnečnice, Zóna viladomy, objekty: S14, S15
Cena bytový/rodinný dom roka: Slnečnice, Zóna viladomy, objekty: S14, S15 | Zdroj: Cresco

Obytný súbor sa nachádza v katastrálnom území Bratislava – Petržalka. Zóna C3 je pokračovaním druhej fázy výstavby ambiciózneho urbanistického súboru „Južné mesto – Petržalka Juh“. Tento projekt novej mestskej štvrte je v súčasnosti vo výstavbe na južnom okraji Petržalky, v priestore Janíkovho dvora.

Južné mesto je rozdelené na sektory A, B a C, ktoré sú ďalej delené do zón podľa chronológie výstavby. Sektor C sa rozprestiera na východ od komunikácie Bratislava – Rusovce, pri Petržalskom navážkovom vale. Zóna C3 je po zóne C1 a C2 (časť A) ďalšou zónou sektoru C. Vzťah k využitiu nehnuteľností vedie vlastníkov k zhodnoteniu majetku výstavbou objektov na svojich pozemkoch v zmysle platného územného plánu.

Zámerom predkladaného riešenia je využitie potenciálu lokality pre účely nadštandardného bývania v blízkosti rieky Dunaj, lužných lesov a okolitých rekreačných a športových zariadení. Zóna C3 je pokračovaním projektu, ktorý stanoví vysoký štandard bývania v mestskej štvrti Južné mesto.

Cena verejnosti: Lanová dráha Jasná, Biela Púť – Priehyba

Cena za výnimočné a progresívne projektové riešenie: Lanová dráha Jasná, Biela Púť – Priehyba
Cena verejnosti: Lanová dráha Jasná, Biela Púť – Priehyba | Zdroj: Marek Hajkovský