Súčasný stav budovy (vľavo) a plánovaná rekonštrukcia (vpravo)
Galéria(12)

Nekonečný povoľovací proces je na konci: Stavba vo výnimočnej lokalite hradného kopca môže prejsť obnovou

Tichá, ale za to atraktívna a v samom srdci metropoly. Mikulášska ulica sa nachádza v lokalite hradného kopca a dominujú jej mnohé pamiatky a historické stavby. Jedna z takých je dnes v opotrebovanejšom stave, pričom jej rekonštrukcia je v pláne už roky. Ako pre ASB potvrdil architekt prestavby, povoľovací proces sa nerodil ľahko a prieťahy s pamiatkarmi, ale aj ďalšími inštitúciami vyústili do zdĺhavého hľadania vhodnej formy obnovy.

Výnimočná lokalita hradného kopca

Dominanta Bratislavy – Bratislavský hrad spolu s areálom, sa vyníma na ľavom brehu Dunaja, pričom ide o symbol a pýchu hlavného mesta. Súčasťou je aj mnoho historických uličiek, vrátane Mikulášskej, ktorá sa tiahne od Židovskej po Beblavého a prístupná je aj z hradnej záhrady. 

Nachádza sa tu niekoľko vzácnych stavieb, vrátane ranobarokového pravoslávneho Chrámu svätého Mikuláša zo 17. storočia. Celkovo ide o pokojnú, no zároveň výnimočnú a turisticky atraktívnu lokalitu. Len v niekoľkometrovej vzdialenosti od cirkevného chrámu, na Mikulášskej ulici číslo 3 a 5, je situovaný dom určený na prestavbu.

Objekt má v súčasnosti charakter nebytovej budovy s prevažne administratívnou funkciou. Umiestnený je tu nebytový priestor, ubytovacie jednotky, kancelárie, ale aj kaviareň s exteriérovou terasou na nádvorí. Stavba je na niektorých častiach popraskaná a fasáda opadáva, zo západnej strany je vizuál najbiednejší, avšak nejde o  schátraný stav. Opotrebovanosť je ale zrejmá a rekonštrukcia je teda na mieste.

Budova na Mikulášskej ulici č. 3 a 5
Budova na Mikulášskej ulici č. 3 a 5 | Zdroj: Andrej Sárközi

Vlastníkom budovy je firma EMROK s.r.o. Spoločnosť vlastní stopercentným podielom architekt Sven Szokolay, ktorý je taktiež spoločníkom v architektonickej kancelárii Atelier-S. Práve Sven Szokolay spracúva ako autorizovaný architekt projektovú dokumentáciu na rekonštrukciu domu na Mikulášskej. Architektonická kancelária má v objekte aj svoje sídlo.

Nekonečný povoľovací proces

Nakoľko sa stavba nachádza v exponovanom území Starého Mesta, je súčasťou Mestskej pamiatkovej rezervácie Bratislavy, čo znamená, že podlieha prísnym podmienkam Krajského pamiatkového úradu Bratislava (KPÚ BA). Architekt Sven Szokolay pre redakciu ASB potvrdil, že celková kooperácia s pamiatkarmi bola komplikovaná a konečné povolenie sa nerodilo ľahko. Dlhé prieťahy však spôsobovali aj iné inštitúie, pričom podľa architekta išlo najmä o mestskú časť Staré Mesto.

Administratívny proces na prestavbu domu sa začal už pred rokmi – stavebný úrad v Starom Meste prijal žiadosť na vydanie stavebného povolenia v júni roku 2020. V auguste tohto roku vydal pamiatkový úrad záväzné stanovisko – v tomto bol predmetný investičný zámer schválený s podmienkami. Celý proces sa však začal naťahovať.

Budova na Mikulášskej ulici č. 3 a 5
Budova na Mikulášskej ulici č. 3 a 5 – v pozadí vidieť vežu Chrámu sv. Mikuláša | Zdroj: Andrej Sárközi

Konanie bolo krátko po vydaní záväzného stanoviska pamiatkarmi prerušené pre nezaplatenie správneho poplatku. O mesiac neskôr, v septembri roku 2020, stavebný úrad v Starom Meste oznámil, že predložené doklady o prestavbe budovy neposkytovali dostatočný podklad na posúdenie a tak vyzval stavebníka, aby dokumentáciu doplnil.

Lehota na doplnenie bola predlžovaná až päťkrát – v septembri aj decembri roku 2021, v apríli a septembri roku 2022, pričom v septembri tohto roku získal projekt územné rozhodnutie o umiestnení stavby. Posledné doplnenie sa uskutočnilo v máji roku 2023. Je teda zrejmé, že Staré Mesto skutočne predlžovalo rekonštrukciu až o necelé tri roky, pričom je známe, že stavebný úrad v tejto mestskej časti údajne nebol posledné roky v najideálnejšej kondícii. Dnes už má byť situácia pod vedením nového starostu, Mateja Vagača, omnoho lepšia. 

Dlhotrvajúci proces vyústil do oznámenia o začiatku stavebného konania až začiatkom júla tohto roku a ako konečne uznalo Staré Mesto, žiadosť s prílohami poskytovala dostatočný podklad na jej posúdenie. Dnes má Sven Szokolay i architektonický ateliér k dispozícii aj najdôležitejší dokument – mestská časť Staré Mesto zverejnila stavebné povolenie na prestavbu a prístavbu polyfunkčného objektu. 

Kancelária na čele s autorizovaným architektom dnes musí plne rešpektovať záväzné stanovisko Krajského pamiatkového úradu Bratislavy, vrátane všetkých uplatnených podmienok KPÚ, ale aj ostatných inštitúcií. 

BF4701E0 87BE 4501 8E63 0815B87EA405 2
Súčasný stav objektu je opotrebovaný a rekonštrukcia je tak na mieste | Zdroj: Andrej Sárközi

„Pamiatkové hodnoty nehnuteľnej národnej kultúrnej pamiatky spoluvytvárajú prostredie, v ktorom sa pamiatka nachádza, a preto vzhľad a zmeny prostredia môžu pamiatkové hodnoty ovplyvniť pozitívne, prípadne ich zvýrazniť, ale môžu ich aj poškodiť, prípadne znehodnotiť,” uvádza v podmienkach aktuálneho stavebného povolenia Magistrát hlavného mesta SR. 

Podľa magistrátu hodnoty niektorých pamiatok, najmä výrazných historických dominánt, akou je napríklad Bratislavský hrad, súvisia aj s rozsiahlym priľahlým územím. „Navrhovaná zmena existujúcej – skolaudovanej stavby, spojená so zmenou účelu využitia nemá negatívny vplyv na charakteristický obraz dotknutej stabilizovanej funkčnej plochy. Stavba zásadne nemení objemové parametre, index podlažných plôch, index zastavaných plôch ani koeficient zelene sa oproti ich pôvodným hodnotám nemenia,” dodalo v stanovisku mesto.

Nový mezonet, penzión aj zmena funkcie

Architektonický ateliér pre redakciu ASB v krátkosti priblížil plánovanú rekonštrukciu. „Cieľom architektonického konceptu je návrh objektu, ktorý pozdvihne potenciál daného prostredia, oživí ho svojou funkčnou náplňou a prispeje k rozvoju turistického ruchu v lokalite,” uvádza kancelária. „Rekonštrukcia prispeje aj ku skvalitneniu prostredia, ktorého je objekt súčasťou,” dodal Atelier-S. 

Budova na Mikulášskej je charakteristická najmä tým, že sa skladá z troch objektov. Prvým je južné krídlo s označením A, druhým je stredné krídlo pod písmenom B a objekt D zase tvorí severné krídlo. Všetky tri časti tvoria jeden funkčný celok. Hlavnou zmenou je spojovacia vstavba podkrovného bytu – mezonetu. Pôjde o úplne nový objekt pod označením C. 

Architektonický výraz objektu po prestavbe – pohľad východný
Architektonický výraz objektu po prestavbe – pohľad východný | Zdroj: Atelier-S

Projekt zmení stavbu z architektonicko-hmotovej stránky, ale aj z hľadiska dopravného napojenia či odstavných plôch. Jedna z najdôležitejších premien však súvisí s funkciou – súčasné administratívne využitie sa obnovou zmení na ubytovanie s krátkodobým pobytom. 

Prestavbou vznikne penzión s piatimi izbami, ale aj kaviareň s recepciou, dve kancelárie a spomenutý byt. V prvej časti, objekte A, je na prízemí navrhnutá kancelária, pričom na poschodí bude umiestnená jedna izba penziónu.

Objekt B je situovaný ako stredný objekt, má dve nadzemné podlažia a podkrovie.  Na prízemí bude zachovaná kaviareň s interiérovým sedením a terasou. Poskytovať služby však má pre hostí penziónu. Vznikne tiež recepcia, ktorá bude slúžiť aj ako bar, pričom na poschodí sa budú nachádzať dve izby penziónu. V podkroví je navrhnutá druhá kancelária či nočná zóna podkrovného bytu. 

Posledné dve izby penziónu budú umiestnené v dvojpodlažnom objekte D. Bude tu tiež denná časť mezonetu – kuchyňa a jedáleň. Byt bude disponovať exteriérovou vstupnou halou či terasou k jednej z izieb penziónu, pričom z obývacej izby bude dostupná aj druhá terasa. Vstup do bytovej nehnuteľnosti je navrhnutý z odstavnej plochy na západnej strane budovy a hmota objektu C bude prestrešená plochou strechou s extenzívnou zeleňou. 

Architektonický výraz objektu po prestavbe - situácia
Architektonický výraz objektu po prestavbe – situácia | Zdroj: Atelier-S

Pri prestavbe sa zmení výška striech pôvodných stavieb prvých troch objektov, zrealizujú sa nové strešné konštrukcie a odstránia pôvodné vikiere. Tie nahradia strešné okná. Strecha objektu A je dnes vo výške 8,78 metra, rekonštrukciou sa navýši na 9,13 metra. Pri objekte B a C je výška hrebeňov striech identická – 10,43 metra. Po novom budú mať výšku 11,43 metra. Nový objekt C bude akýmsi kompromisom, nebude najvyšší, ale ani najnižší – dokumentácia uvádza výšku 10,63 metra.

Pri realizácii sa odstráni aj existujúci sklenený kubus medzi objektami B a D, ktorý je umiestnený na východnej strane a súčasne tvorí vstupný priestor do budovy. Z východnej strany s výhľadom na mesto bude vstavba presvetlená sklenenou stenou. Zo západnej strany, pri pohľade na hrad, bude vstavba presvetlená dvoma okennými otvormi a svetlíkmi, ktoré budú umiestnené na plochej streche. Statickú dopravu plánuje investor riešiť vybudovaním parkovacích státí pre šesť automobilov. 

Decentný dom s charizmou

Prestavba je tak v súlade s pripomienkami všetkých inštitúcií a stavebné práce sa môžu spustiť čoskoro. Dom na Mikulášskej tak môže po rokoch získať nový šat i funkciu.

Redakcia ASB disponuje aj obrazovými materiálmi – pohľadmi a situáciami, ktoré dosvedčujú fakt, že žiadna dynamická ani kontroverzná prestavba sa nekoná. Pôjde o decentnú rekonštrukciu, ktorá môže pozdvihnúť vyhľadávanú lokalitu hradného kopca a v neposlednom rade vráti na Mikulášsku ulicu dom v reprezentatívnejšej podobe.

Budova na Mikulášskej ulici č. 3 a 5
Budova na Mikulášskej ulici č. 3 a 5
Budova na Mikulášskej ulici č. 3 a 5 - v pozadí vidieť vežu Chrámu sv. Mikuláša
IMG 0368
IMG 0376
Budova na Mikulášskej ulici č. 3 a 5
Súčasný stav objektu je opotrebovaný a rekonštrukcia je tak na mieste
Architektonický výraz objektu po prestavbe – pohľad východný

Prestavba a prístavba polyfunkčného objektu Mikulášska č. 3 a č. 5

Lokalita: Mestská časť Bratislava – Staré Mesto
Investor: EMROK s.r.o.
Architekt: Atelier-S
Stav: V príprave (projekt disponuje stavebným povolením)