Multifunkčné centrum s priehľadným plášťom. Kúpele v Chomutove čaká premena

Architekti Roman Vrtiška a Vladimír Žák v spolupráci s mestom Chomutov vypracovali štúdiu, ktorá analyzuje súčasný stav mesta a prichádza s víziou premeny bývalých mestských kúpeľov. Tá by mala pomôcť oživiť centrum takmer päťdesiattisícového mesta v Ústeckom kraji.

Zámerom úprav objektu bývalých chomutovských kúpeľov je narušiť roztrieštenú koncentráciu obyvateľov, ktorá je v meste citeľná. Premena starého a nevyužívaného objektu kúpeľov na multifunkčné centrum by mohla ľudí prilákať a zabrániť vyľudňovaniu stredu mesta.

Budova kúpeľov stojí medzi mestským divadlom a dvomi športovými halami. Tvorí tak ideálne prepojenie na pomyselnej kultúrno-športovej osi. Multifunkčný objekt by sa mohol stať križovatkou medzi mestským parkom a mestom. Vďaka podpore vzdelávacích a záujmových aktivít obyvateľov mesta tak vznikne príjemné miesto na stretávanie.

Zdôraznenie konštrukcie navonok

Architekti v návrhu časť hmoty síce odstraňujú, ale aj tak si budova drží svoj výraz vďaka priehľadnému oplášteniu. Netradične skosená konštrukcia zo železobetónu je pre objekt signifikantná. „Snažíme sa akcentovať celú konštrukciu, ktorá sa prepisuje navonok,“ opisuje architekt Vladimír Žák.

Prevádzka v kúpeľoch bude zachovaná pre všetkých milovníkov wellness. Miesto na odpočinok bude neskôr doplnené o plochu na vzdelávanie a kultúru. Plánovaná je výstavba knižnice s prednáškovou sálou, koncertných sál a sál tanečnej školy. Popri nekomerčných priestoroch navrhujú architekti umiestniť do objektu aj obchodné jednotky, kancelárske aj coworkingové priestory.

Hlavným magnetom návrhu je spoločenská sála s kapacitou 300 miest na sedenie, ktorá bude umiestnená do pôvodnej bazénovej plochy. Zachovajú sa aj skokanské mostíky, ako aj väčšina pôvodných prvkov, ktoré budú pripomínať pôvodné využitie miesta.

Architekti v návrhu časť hmoty síce odstraňujú, ale aj tak si budova drží svoj výraz vďaka priehľadnému oplášteniu.
Architekti v návrhu časť hmoty síce odstraňujú, ale aj tak si budova drží svoj výraz vďaka priehľadnému oplášteniu. | Zdroj: Vrtiška & Žák
Návrh knižnice s prednáškovou sálou.
Návrh knižnice s prednáškovou sálou. | Zdroj: Vrtiška & Žák

MESTSKÉ KÚPELE CHOMUTOV

Miesto: Chomutov
Architekti: štúdio Vrtiška & Žák/Roman Vrtiška, Vladimír Žák
Investor: mesto Chomutov
Projekt: 2020

TEXT: Jolana Říhová

Článok bol publikovaný v časopise ASB 10/2020.