Vizualizácia: Šport aréna v Malackách
Galéria(10)

Malacky sa tešia na nový športový komplex

V bývalom areáli píly v Malackách sa rozbiehajú stavebné práce na novej multifunkčnej športovej aréne, ktorú budú využívať rekreační športovci aj športové kluby na prípravu, takže bude znamenať dôležitý impulz pre amatérsky i profesionálny šport.

Možno súhlasiť s primátorom Malaciek Jurajom Říhom, že takéto projekty sa na úrovni okresných miest na Slovensku realizujú raz za desiatky rokov. V tomto prípade je taktiež prísľub, že bude aj dobre vyzerať.

Dve samostatné haly

Športový komplex pozostáva z dvoch samostatných športových hál. Architekti chceli, aby svojou formou a vzhľadom na svoje funkcie organicky zapadla do kontextu okolia a histórie parcely. „Preto sme navrhli časť fasády s vertikálnymi lamelami ako jeden spájajúci motív,“ povedal pre ASB Ing. arch. Pavol Citovický.

„Zámerom je, aby sa jednotlivé rôznorodé hmoty objektov zjednotili do jedného celku, ale zároveň by bolo možné čiastočne vnímať tú rôznorodosť funkcií objemov cez jemný raster lamiel. V parteri navrhujeme pre každú z hál postavy charakteristické pre jednotlivé druhy športov vo forme obrysov športovcov, ktoré sa nachádzajú aj v interiéri.“

Hlavný vstup je navrhnutý ako zastrešený vystupujúcou hmotou na 2. NP s terasou, aby rozptylová plocha bola maximálne prekrytá a vznikla tu aj oddychová zóna v rámci plánovanej promenády

Pohľad na hlavný vstup do arény a terasu s prestrešením.
Vizualizácia: Šport aréna v Malackách
Pohľad na arénu od cyklochodníka.
Hala s ľadovou plochou, pohľad z tribúny
Mulifunkčná hala, pohľad z tribúny
Mulifunkčná hala, pohľad z tribúny
Mulifunkčná hala, pohľad z tribúny
Šport aréna v Malackách

 

Multifunkčná hala

„Multifunkčná hala je navrhnutá pre všetky druhy loptových športov – ako napr. hádzaná, volejbal, basketbal, florbal, futsal – tak, aby rozmermi spĺňala všetky nároky jednotlivých športových asociácií, s ktorými bol návrh konzultovaný,“ približuje P. Citovický.

„Halu bude možné deliť sieťou na dva samostatné menšie celky podľa aktuálnej potreby. Zázemie hál tvorí šesť šatní s hygienickým príslušenstvom. Hľadisko pre divákov na 1. NP by malo mať teleskopickú podobu a na 2. NP zase pevnú. Maximálna kapacita haly je 310 osôb.“

Hala s ľadovou plochou

Hala s ľadovou plochou je navrhnutá tak, aby spĺňala náročné kritériá ľadových športov, najmä hokeja. Tu by malo byť pevné hľadisko, ktoré je prístupné z galérie na 2. NP. Zázemie haly tvorí na 1. NP osem samostatných šatní, hygienické príslušenstvo, hokejový trenažér a priestor na brúsenie korčúľ.

Kapacita haly je navrhnutá pre maximálne 100 osôb. Hokejová hala bude mať na 2. NP aj priestory pre VIP. Druhé nadzemné podlažie je zo vstupnej haly prepojené priamym schodiskom a výťahom. Budú tu priestory pre správu objektu a ubytovanie pre športovcov so zázemím.

Z 2. NP sú prístupné priestory pre divákov na státie a sedenie pre obe haly. V rámci galérie architekti nakreslili retailový priestor výhradne pre návštevníkov arény spolu s rozptylovými plochami a exteriérovú terasu.

Konštrukcie a materiály

„Na dosiahnutie maximálnej ekonomickej efektivity sme nosnú konštrukciu hál navrhli ako oceľovú v kombinácii s lokálnymi železobetónovými stenami a stropmi,“ dodáva P. Citovický. „Fasády oboch hál sú navrhnuté zo sendvičových panelov, na ktorých je kotvený presadený raster vertikálnych lamiel.

Mulifunkčná hala, pohľad z tribúny
Mulifunkčná hala, pohľad z tribúny | Zdroj: CITYPROJEKT

Interiér objektu bude minimalistický, s priznanými pohľadovými betónmi a kontrastným dreveným lamelovým obkladom stien, ktorý nadväzuje na raster fasády. Každá hala má svoju výraznú charakteristickú farebnosť.

Šport aréna Malacky
Miesto: Malacky
Investor: Šport aréna Malacky, s. r. o.
Autor návrhu: Ing. arch. Pavol Citovický
Spolupráca: Ing. arch. Stanislav Cesnak, Ing. arch. Dušan Poliak
Termín realizácie: 2021 – 2022
Celková plocha pozemku: 11 800 m2
Zastavaná plocha: 5234 m2
Celkové náklady: 9,5 mil. eur bez DPH
Ľudovít Petránsky