RAL 2013 2

Obnovujú športovú halu v Bardejove

Mestská športová hala Mier v Bardejove (obrázok hore: vizualizácia budúceho stavu) prechádza po 40 rokoch rozsiahlou modernizáciou. Vynovený športový stánok vytvorí vhodné podmienky pre rôzne druhy športových aktivít, najmä loptových hier a súčasne umožní multifunkčné využitie objektu aj pre kultúrne a spoločenské aktivity.

Stavebné práce zabezpečuje kolektív pracovníkov divízie 3 spoločnosti Metrostav a.s., pod vedením Ing. Františka Janteka.

Komplexná obnova zahŕňa modernizáciu exteriéru i interiéru športovej haly s hracou plochou a priľahlou tribúnou s 1 150 miestami na sedenie, a to konkrétne: výmenu skladby strešnej konštrukcie, rekonštrukciu fasády, výmenu podhľadov, výmenu športovej podlahy hracej plochy, výmenu oceľovej tribúny a iných zámočníckych konštrukcií, výmenu rozvodov, vyčistenie vzduchotechniky, opravu toaliet, výmenu presklených konštrukcií, výmenu obloženia stien okolo hracej plochy, výmenu sedačiek tribún pre divákov, inteligentné osvetlenie a prispôsobenie objektu pre návštevu imobilných. Cieľom modernizácie je tiež dosiahnuť energeticky hospodárnejšiu prevádzku objektu.

2
Zdroj: Metrostav

Stavebné práce prebiehajú bez komplikácií, aj napriek značne zanedbanému technickému stavu objektu. „Tak ako pri každej rekonštrukcii, aj tu na nás čakalo prekvapenie. Po odkrytí pôvodnej atiky sme znamenali previs konštrukcie strechy, ktorý v pozdĺžnom smere činil v priemere 200 mm. Výzvou bude tiež vyriešenie jednotlivých detailov fasády, ktoré treba zosúladiť s existujúcimi časťami konštrukcie,“ vysvetľuje Ing. Ján Sekerák, oblastný riaditeľ Metrostav pre Prešovský a Košický kraj.

3
Zdroj: Metrostav

Práce odštartovali v apríli tohto roka a spoločnosť Metrostav má na ich dokončenie 300 dní. „Ak sa nič mimoriadne nestane, najmä vzhľadom na obmedzenú dostupnosť niektorých stavebných materiálov, tak by sme práce mali ukončiť podľa plánu koncom januára 2022,“ uzatvára Ján Sekerák.

4
Zdroj: Metrostav

www.metrostav.cz

Zdroj: PR článok Metrostav a.s.