Rezidenčný projekt Lesopark Sliač Hájniky

Projekt Lesopark Sliač-Hájniky ponúkne štyri rôzne typy domov

Partneri sekcie:

Rezidenčný projekt je situovaný na juhozápade katastra stredoslovenského kúpeľného mesta Sliač.

Po začiatku prác v druhom štvrťroku 2022 je vo fáze výstavby inžinierskych sietí. V príprave sú štrkové podklady na začatie budovania cestných komunikácií.

V pláne je výstavba základových dosiek

V novej lokalite postaví banskobystrický investor VIAGROUP súbor 62 rodinných domov s jedným nadzemným podlažím na trvalé bývanie. Svoje plány postaviť rozsiahly rezidenčný projekt avizoval už v roku 2021.

„V katastri nehnuteľností sú geometrickým plánom určené parcelné čísla jednotlivých pozemkov, na ktorých sa v blízkej budúcnosti začnú vyhotovovať zhotovovať základové dosky a obvodové múry podľa jednotlivých typológií domov,“ informovala ASB realitná spoločnosť ZEN Real .

Rodinné domy navrhol architekt Marek Dupej v štyroch variantoch, v pláne sú aj väčšie parcely. Domy majú nekonvenčný exteriér, časť z nich je vzájomné prepojená a vytvára tak v priestore symbolickú sieť.

Developer nemenil ceny

Projekt nie je radovou zástavbou s minimom zelene. Pozemky majú rôznu výmeru podľa typu rodinného domu. Ku každému prislúchajú minimálne dve zastrešené parkovacie stojiská. Zastavanosť nie je väčšia ako 60 % a poskytuje dostatočný podiel zelene a priestor na záhradu na pozemku. V projekte ostáva voľných 30 % voľných domov, skonštatovala spoločnosť ZEN Real .

Pohľad na domy v súbore Lesopark Sliač Hájniky
Pohľad na domy v súbore Lesopark Sliač Hájniky | Zdroj: VIAGROUP

Domy sú v predaji v stave holodom od 299-tisíc eur. Na otázku možnej zmeny cien pre zvýšené ceny stavebných materiálov reagovala, že developer má pomerne široké portfólium vrátane vlastných stavebnín a betonárky. Z tohto dôvodu nepristúpil k zvyšovaniu cien jednotlivých domov.

Súčasťou zástavby má byť aj vonkajšie a vnútorné športovisko, dvojposchodová vyhliadková veža a detské ihrisko. Developer počíta s výsadbou stromov, lesnými chodníkmi a bežeckou dráhou. Okrem bývania budú v projekte aj nebytové priestory na podnikanie v gastre. Lokalita má napojenie na cestu 1. triedy na komunikáciu R1 do krajského mesta Banská Bystrica a okresného mesta Zvolen.

Rezidenčný súbor Lesopark Sliač-Hájniky

Investor: VIAGROUP
Architekt: Marek Dupej
Počet rodinných domov: 62
Realizácia: 2Q 2022 – ukončenie prvej etapy 3Q/2024, predpoklad ukončenia druhej etapy 3Q 2025