Vizualizácia kultúrneho a kongresového centra v Novom Lide − foyer.

Národné kultúrne a kongresové centrum: JTRE prišlo s vlastnou štúdiou

Partneri sekcie:

Ako využiť príležitosť vybudovať pre Slovensko a Bratislavu moderné multifunkčné kultúrne a kongresové centrum, ktoré by splnilo náročné požiadavky organizátorov medzinárodných podujatí a zaručilo štátu návratnosť prisľúbenej investície? JTRE predstavilo vlastnú víziu.

Realizácia Národného kultúrneho a kongresového centra (NKKC), do ktorého by mal štát investovať 60 miliónov eur, je v posledných mesiacoch veľmi diskutovanou témou. Cieľom je vytvoriť v hlavnom meste centrum pre spoločenské a kultúrne akcie. Do finálového výberu sa dostali traja finalisti − Immocap (Nový Istropolis), Incheba a J&T Real Estate (Nové Lido).

Vláda SR ešte vo februári 2020 schválila návrh na uvoľnenie finančných prostriedkov občianskemu združeniu Národné kultúrne a kongresové centrum (OZ NKKC) na projekt vybudovania Národného kultúrneho a kongresového centra v Bratislave. Neskôr poverila toto občianske združenie do 15. augusta 2021 predložiť štúdiu uskutočniteľnosti zámeru na posúdenie Útvaru hodnoty za peniaze.

JTRE sa projektom multifunkčného kultúrneho a kongresového zariadenia zaoberá už dlhší čas a preto sa rozhodlo prezentovať vlastnú víziu. Poverilo spoločnosť Guarant International úlohou vypracovať podrobnú analýzu odvetvia kongresového turizmu (tzv. segmentu MICE). Štúdia od organizátora medzinárodných podujatí má za cieľ navrhnúť odporúčania pre potreby Bratislavy, ale najmä naštartovať fundovanú verejnú diskusiu.

Vizualizácia kultúrneho a kongresového centra v Novom Lide − veľká sála.
Vizualizácia kultúrneho a kongresového centra v Novom Lide − veľká sála. | Zdroj: JTRE

Analýza má viaceré medzery

Uznesenie vlády, ktorým schválila podporu NKKC, vychádza z analýzy vplyvov vypracovanej poradenskou spoločnosťou EY ešte v roku 2019. Materiál uvádza veľmi podrobne odporúčanú kapacitu, počet a rozlohu miestností budúceho NKKC, všeobecné kritériá pre lokalitu a zdôrazňuje potrebu jeho multifunkčnosti. Parametre technického a iného vybavenia centra však nešpecifikuje.

Podľa JTRE zároveň zavádzajúco konštatuje, že vybudovanie nového multifunkčného zariadenia so štátnou podporou nebude mať žiaden vplyv na podnikateľské prostredie. Neberie tak do úvahy existujúce priestory, v ktorých sa v súčasnosti konajú veľké kultúrne a spoločenské podujatia, kongresy a konferencie.

„Analýza EY zdôrazňuje, že NKKC sa musí zamerať na veľkokapacitné medzinárodné podujatia. Toto však nezodpovedá dlhodobým trendom znižovania počtu účastníkov v dôsledku čoraz väčšej špecializácie kongresov, konferencií a ďalších stretnutí. Vo svete sa teda koná z roka na rok viac, ale čoraz menších podujatí. Nehovoriac o nedostatočnej kapacite ubytovania požadovaného štandardu pre takéto veľké podujatia, rádovo tritisíc účastníkov, v Bratislave,“ podotýka Pavel Pelikán, výkonný riaditeľ JTRE.

Dodáva, že pracovná skupina OZ NKKC sa počas prieskumu trhu na účely vypracovania štúdie uskutočniteľnosti vôbec nezaoberala možnosťou vybudovať centrum s menšou kapacitou, ktoré by mohlo priniesť štátu lepšiu hodnotu za peniaze alebo na vybudovanie viacerých menších zariadení respektíve rekonštrukcie už jestvujúcich. Analýza EY, vypracovaná v roku 2019 nemohla reflektovať vo svete diskutované zmeny, ktoré v odvetví MICE môže spôsobiť a spôsobila prebiehajúca pandémia.

Výber lokality a partnera vyvoláva otázky

V rámci doterajšieho prieskumu trhu, ktorý má viesť k vypracovaniu štúdie uskutočniteľnosti NKKC a odporúčaniu vhodnej lokality a partnera pre vybudovanie centra, absolvovala JTRE niekoľko kôl online rozhovorov s pracovnou skupinou vytvorenou OZ NKKC.

„Posledná komunikácia prebehla začiatkom mája tohto roka, keď sme pracovnej skupine poslali požadované podklady a pripomenuli viacero otázok, ktoré je podľa nás potrebné vyjasniť pre zodpovednú prípravu projektu centra. Počas celej komunikácie sme odovzdali množstvo know-how o organizácii a fungovaní kongresových centier,“ vysvetľuje Pavel Pelikán.

„Ale nedostali sme odpovede na otázky a žiadosti o spresnenie kritérií výberu lokality a partnera, parametrov centra, požiadaviek na jeho vybavenie a prevádzku, úlohy developera pri výbere dodávateľov alebo prístupu k výberu prevádzkovateľa centra, bez ktorého nie je možné zvoliť vhodný štandard vybavenia a ekonomický model prevádzky,“ dodáva.

Vizualizácia kultúrneho a kongresového centra v Novom Lide − foyer.
Vizualizácia kultúrneho a kongresového centra v Novom Lide − foyer. | Zdroj: JTRE

Kultúrne a kongresové centrum budúcnosti

V posledných piatich rokoch pred pandémiou dramaticky klesol počet podujatí nad 500 účastníkov a väčšinu, vyše 60 percent, tvorili stretnutia pre 50 až 249 účastníkov, ukazuje štúdia, ktorú pre JTRE vypracovala spoločnosť Guarant International. Podujatia nad dvetisíc ľudí tvoria dlhodobo len niečo cez dve percentá všetkých podujatí. Všeobecne možno podľa expertov z Guarant International zhrnúť, že v posledných rokoch sa konalo viac, ale menších stretnutí.

V porovnaní s okolitými metropolami je Bratislava bez moderného kongresového centra „šampiónom“ v organizácii stretnutí v priestoroch, ktoré nie sú určené na takýto účel. Ukazuje to na vysokú mieru improvizácie a núdzových riešení, zároveň preto organizátori volia našu metropolu spravidla pre menej lukratívne akcie.

Aby NKKC túto medzeru v ponuke priestorov pre kongresy a kultúru zaplnilo, malo by sa podľa štúdie Guarantu prioritne zamerať na MICE podujatia pre 250 až 2 000 návštevníkov. Menšie a väčšie akcie by mali byť doplnkovou klientelou.

Vizualizácia kultúrneho a kongresového centra v Novom Lide − vystavné priestory.
Vizualizácia kultúrneho a kongresového centra v Novom Lide − vystavné priestory. | Zdroj: JTRE

Odporúčania pre bratislavské centrum podľa štúdie Guarantu:

 • reprezentatívna lokalita v blízkosti historického centra mesta s pešou dostupnosťou ubytovania a voľnočasových aktivít (kultúra, wellness, šport, gastro) – územný plán Bratislavy v záväznej textovej časti umiestňuje kultúrno-kongresové centrum na nábrežia Dunaja,
 • rýchla dostupnosť z medzinárodných letísk,
 • bezkolízny prístup kamiónov zásobovania vo dne i v noci,
 • kapacita zameraná prioritne na podujatia pre 250 až 2 000 návštevníkov,
 • maximálna flexibilita hlavnej sály s dostatočnou svetlou výškou,
 • veľkorysé foyer pre neformálne stretnutia,
 • priestranné výstavné priestory pre prezentácie spoločností,
 • dostatočné priestory a zázemie pre catering,
 • dostatok seminárnych miestností pre pracovné stretnutia,
 • možnosť úplne oddeliť účastníkov paralelne konaných podujatí,
 • otvorenosť centra a prepojenie s vonkajším verejným priestorom, kde účastníci radi trávia prestávky v parkovej zeleni alebo pri vode,
 • ekologická udržateľnosť a bezbariérovosť.
JTRE, red