Predstaničný priestor v Šali
Galéria(8)

Predstaničný priestor v Šali čaká prestavba za niekoľko miliónov eur

Šaľa získala na nový prestupný uzol nenávratný príspevok z eurofondov, cieľom je zatraktívnenie verejnej dopravy.

Šaľa začne v polovici tohto roka so zásadnou zmenou predstaničného priestoru v meste. Súčasťou nového prestupného uzla medzi železničnou, autobusovou a osobnou automobilovou dopravou je aj premiestnenie autobusovej stanice a zlepšenie podmienok pre rozvoj cyklistickej dopravy.

Predpokladaná hodnota zákazky je šesť miliónov eur, Šaľa získala na tento projekt eurofondy. Projekt rieši podľa Elišky Vargovej z Mestského úradu v Šali priestor s rozlohou viac ako 2,2 hektára, práce na prestavbe verejného priestoru by mali trvať 15 mesiacov.

Predstaničný priestor v Šali
Budúca podoba stanice v Šali | Zdroj: Ateliér Becker

Mesto Šaľa sa zámerom vytvorenia prestupného uzla zaoberá už od roku 2016. V závere minulého roka došlo k zmene pôvodne zamietavého rozhodnutia ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie o poskytnutí nenávratného finančného príspevku. Mesto Šaľa tak mohlo vyhlásiť verejné obstarávanie na zhotoviteľa tejto investície.

Zhotoviteľ stavby zabezpečí vybudovanie záchytných parkovísk pre 256 vozidiel, autobusovej stanice na novom mieste, zelene, prvkov mobiliáru a ihriska, peších a cestných ťahov, verejného osvetlenia, kamerového systému a internetu, vrátane vybudovania sociálnych zariadení, prístreškov pre autobusovú stanicu, ako aj stojísk a boxov pre bicykle.

„Celkový súčasný stav predstaničného priestoru, ktorý je zároveň vstupnou bránou do mesta, je obyvateľmi považovaný za hanbu mesta, jednoznačne je označovaný za konkurenčnú nevýhodu oproti iným sídlam a znižuje kvalitu života v meste a potenciál jeho ďalšieho rastu,“ uvádza sa v popise projektu.

Predstaničný priestor v Šali
Predstaničný priestor v Šali | Zdroj: Ateliér Becker

Jedným z jeho cieľov je zvýšenie atraktivity verejnej mestskej a prímestskej dopravy, ktorá podľa štatistík zápasí s poklesom počtu cestujúcich. Projekt financovaný z eurofondov má zastaviť tento trend a prilákať cestujúcich k verejnej doprave, a tým v konečnom dôsledku aj odľahčiť cesty nielen v meste, ale aj v jeho okolí.

Predstaničný priestor v Šali
Predstaničný priestor v Šali
Predstaničný priestor v Šali
Predstaničný priestor v Šali
Predstaničný priestor v Šali
Predstaničný priestor v Šali
Predstaničný priestor v Šali
Predstaničný priestor v Šali

Predstaničný priestor v Šali

Architekt: Ateliér Becker
Cena: približne 5,8 milióna eur
Dokončenie: 2023

SITA