Poprad

Park v lokalite Popradské nábrežie v Poprade čaká obnova, mesto chce investovať až pol milióna eur

Obnovia zeleň, verejné osvetlenie aj kamerový systém, pribudne detská aj športová zóna.

Revitalizácia sa dotkne sa územia s rozlohou 5 605 metrov štvorcových, ktoré sa nachádza v centre mesta na ľavom brehu rieky Poprad. Samospráva už hľadá dodávateľa prác, ich celková predpokladaná hodnota je viac ako 480-tisíc eur bez DPH.

Projekt zahŕňa revitalizáciu zelene, úpravu peších komunikácií, vytvorenie detskej zóny a tiež obnovu a doplnenie mobiliáru, verejného osvetlenia a kamerového systému.

Ako ďalej vyplýva z oznámenia vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie, takýmto spôsobom by mal vzniknúť verejný priestor pre rôzne vekové kategórie. Mesto bude práce financovať z vlastného rozpočtu. Úpravou tak prejde plocha súčasného parku na brehu rieky Poprad smerom na západ od železničného mosta.

„Z južnej strany je územie ohraničené riekou a zo severnej strany ulicou Popradské nábrežie. Vo východnej časti sa nachádza pravoslávny kostol, ktorého okolie je zahrnuté do riešenia návrhu. Územím prechádza cyklistický chodník, ktorý sa v určitých častiach mení na chodník zmiešaný pre cyklistov aj peších. Súčasťou stavby cyklochodníka je oddychový priestor pre cyklistov a lávka, ktorá je v priamom kontakte s riešeným územím,“ uvádza sa v sprievodnej správe projektovej dokumentácie.

Podľa samosprávy sa realizáciou stavby nezmení funkčné využitie územia. Zachovaná ostane tranzitná funkcia parku pre peších aj cyklistov. Vynovený park by mal následne slúžiť pre oddych, hru a šport pre všetky vekové kategórie. Zahŕňať by mal otvorené aj viac uzavreté miesta.

„Usporiadanie chodníkov, pobytových plôch a revitalizácia zelene zabezpečí vytvorenie rôznych atmosfér a miery súkromia miest v parku,“ píše sa ďalej v sprievodnej správe.

Nachádzať sa tam budú herné aj prvky na cvičenie. Detská zóna by mala vzniknúť na ploche 266 metrov štvorcových, pričom kapacita ihriska bude 20 detí. Zóne športu by malo patriť 56 metrov štvorcových s kapacitou osem ľudí. Projekt tiež počíta so senzorickým chodníkom pre všetky vekové kategórie.

SITA