Vizualizácia projektu Projektu Endlicher House..
Galéria(9)

Endlicher House opäť narazil a trápi sa s odporom verejnosti. Developer chce stavať ešte tento rok

Partneri sekcie:

Frekventovaná Šancová ulica mala svojho času výškovo takmer zarovnanú zástavbu. Narušil ju až vznik výškovej budovy Premiére – projekt, ktorý sa zapísal do pamäti obyvateľov mesta najmä škandálmi, nevhodným umietnením či prehnanou výškou. Vznikal takmer dve desaťročia. Pokračovanie developmentu sa ale nekončí. Ďalší príbeh najnovšie píše aj projekt Endlicher House.

Premena časti Šancovej ulice začala už v roku 2002, kedy boli komunikované prvé plány s výstavbou developmentu Premiére. Prvotné informácie ale nenaznačovali drámu, spoločnosť Istroreal plánovala podľa verejne známych informácií vybudovať len osempodlažnú budovu.

Neskôr investor pridal ďalších 26 podlaží a objekt Premiér nakoniec disponoval až 34 podlažiami. Spustila sa vlna odporu verejnosti, čo zapríčinilo určité zníženie a konečných 23 nadzemných podlaží, výška však stále vzbudzovala vášne. Tým sa to ale nekončí, nasledoval škandál zo strany Ministerstva kultúry SR. Rezort totiž zmenšil pamiatkovú zónu a výška budovy Premiére tak odrazu nebola problémom. 

Vizualizácia projektu Projektu Endlicher House..
Finep Endlicher cam street 2
Vizualizácia projektu Projektu Endlicher House..
Endlicher House
aRez budovou, Endlicher House

Projekt následne prebral český developer Finep a budova sa stala realitou až po takmer dvoch desaťročiach, dokončili ju v roku 2020. Ako v tomto roku informoval web ASB, vznikli tu byty, apartmány a štúdiá s výmerami od 32 do 125 metrov štvorcových. Každá obytná jednotka má vlastný balkón, lodžiu alebo terasu a objekt tiež zahŕňa tri podzemné podlažia s parkovaním. Premiére disponuje aj uličnou päťpodlažnou podnožou, ktorá zahŕňa obchodné a administratívne priestory či apartmány. 

Skutočnosť, že na vežiak má v budúcnosti naviazať projekt Endlicher House, bolo známe už od roku 2017. V tomto období bol zverejnený zámer na posudzovanie vplyvov na životné prostredie (EIA). Finep chce objekt postaviť na doteraz voľnej parcele na nároží Šancovej a Beskydskej. Prvé stavebné povolenie získal projekt ešte v roku 2021, opäť sa však ozvala časť verejnosti, ktorá vyjadrila voči stavbe výrazný odpor a povolenie nakoniec nebolo platné. 

Druhú šancu získal development v marci tohto roka, Staré Mesto zverejnilo nové stavebné povolenie. Podľa dokumentácie má ísť o päťpodlažnú budovu s tromi podzemnými podlažiami, objemovo a tvarovo nadväzujúcou na vedľajšiu stavbu Premiére.

Vizualizácia projektu Projektu Endlicher House..
Vizualizácia projektu Projektu Endlicher House.. | Zdroj: Finep

Na prvom nadzemnom podlaží sú umiestnené dva obchodné priestory orientované na Šancovú ulicu, za nimi sa nachádzajú garážové státia a technické miestnosti. Na druhom až piatom nadzemnom podlaží je umiestnených 22 jednotiek ubytovacieho zariadenia na krátkodobý pobyt, čo má byť aj hlavný účel budovy. 

Budova má obsahovať vegetačné strechy s extenzívnou a intenzívnou zeleňou, pričom zeleň plánuje developer osadiť aj v menšej miere na pozemku. Na treťom podzemnom až prvom nadzemnom podlaží je navrhnutých 38 parkovacích miest.

Endlicher House tak konečne smeroval k výstavbe a posledná prieluka v území developmentu mohla byť vyplnená. A ešte stále môže, tak skoro sa to však nestane. Mestská časť Staré Mesto aktuálne informovala o odvolaniach zo začiatku apríla tohto roka. Účastníci konania sa voči výstavbe developmentu výrazne ohradili, môže tak nastať situácia, že sa zopakuje rok 2021.

Developer to tak dramaticky nevidí: S odvolaniami v jednotlivých fázach povoľovacieho procesu sa stretávame vo všetkých projektoch. V tomto prípade aktuálne spracovávame vyjadrenie k jednotlivým bodom odvolania, ktoré následne posúdi odvolací orgán,” povedal pre ASB Tomáš Hečko z Public Relations spoločnosti Finep. Firma momentálne verí, že so začiatkom výstavby začne ešte tento rok, priznáva však, že nemôže urýchliť prácu úradov. 

Od poslednej prezentovanej podoby projektu prešiel Endlicher House minimálnymi zmenami. Zmeny boli len kozmetické a netýkajú sa vnútornej podoby domu,” prezrádza Tomáš Hečko. Ten približuje aj termín dokončenia projektu: Ak začneme s výstavbou ešte tento rok, mali by sme projekt dokončiť na prelome rokov 2025 a 2026.”

Voči stavebnému povoleniu boli zverejnené tri odvolania. Prvá príloha disponuje odvolaním Renáty Jančárovej, podľa ktorej v rozhodnutí absentuje vyjadrenie Okresného úradu Bratislava, odboru starostlivosti o životné prostredie. Vo svojej dokumentácii rovnako uvádza, že stavebník nie je vlastníkom dotknutej parcely, na ktorej má Endlicher House vyrásť a údajne ani nepreukázal iné právo k predmetnému pozemku. 

Aktuálny stav pozemku.
Aktuálny stav pozemku. | Zdroj: Google Maps

Proti stavebnému povoleniu podal odvolanie aj Tomáš Záhradník v zastúpení advokátskej kancelárie Černejová & Hrbek s.r.o. V tomto prípade už nejde o dve pripomienky, ale vyše 60-stranovú dokumentáciu. Podľa účastníka konania absentuje tzv. iné právo na stavebno-technické prepojenie stavby Endlicher House a objektu Premiére.

Žiadosť o vydanie stavebného povolenia bola taktiež v rozpore s podmienkami určenými v rozhodnutí o umiestnení stavby a objekt Endlicher House údajne nespĺňa ani podmienky záväzného stanoviska orgánu odpadového hospodárstva. Podľa advokátskej kancelárie sú prítomné aj iné nedostatky ako nesprávne ustálený okruh dotknutých orgánov či absentujúce stavebné objekty. 

Stavebné povolenie na výstavbu projektu Endlicher House napadlo aj Združenie domových samospráv (ZDS), ktoré podalo voči povoleniu posledné odvolanie. Stavebný úrad podľa nich pochybil, keď videl nedôvodnosť ich pripomienok a rovnako keď nevykonal overenie súladu projektovej dokumentácie s verejnými záujmami životného prostredia.

StAvebné povolenie tiež nedisponovalo všetkými náležitosťami osobitných právnych predpisov a podľa ZDS bolo vydané v rozpore so správnym poriadkom. Podľa Združenia domových samospráv stavebný úrad postupoval nezákonne a nechránil verejné záujmy ochrany životného prostredia či legitímne práva a záujmy verejnosti v oblasti životného prostredia. 

Z odvolaní je zrejmé, že Endlicher House narazil – znova. Ostáva len dúfať, že sa nebude naťahovať rovnako dlho ako development Premiére. Predpoveď nie je dobrá, už teraz je zrejmé, že finalizácia stavby sa oproti pôvodným plánom predĺži, čo naznačil aj developer. Pôvodne mal byť projekt dokončený v roku 2025, dnes už Finep počíta aj s rokom 2026.

aRez budovou, Endlicher House
Rez budovou, Endlicher House | Zdroj: Finep / EIA

Faktom ostáva, že navrhovaný objekt nedisponuje takou výraznou hmotou ako budova Premiére. Ide o komornejší, jednoduchší a na pohľad príjemnejší projekt s lepšou architektúrou z pera pražského štúdia AHK Architekti. Endlicher House tak má potenciál vyplniť prieluku v oblasti pomerne kvalitne. 

Odpor pri tomto projekte je teda minimálne prekvapením, v odvolaniach však ide o pomerne závažné námietky. Ostáva tak na developerovi, resp. odvolacom orgáne, ako sa s nimi vysporiada. Šancová ale momentálne prichádza o možnosť stať sa lepšou ulicou a vyplnenie dlhoročnej prieluky sa opäť naťahuje.

Endlicher House

Lokalita: Staré Mesto, Bratislava
Developer: Finep
Architekt: AHK Architekti
Stav: V príprave
Náklady: 1.700.000 eur