Vizualizácie polyfunkčného objektu Prior
Galéria(5)

Centrum Liptovského Mikuláša zatraktívni premena obchodného domu na byty

Obchodný dom Prior v Liptovskom Mikuláši prejde rozsiahlou rekonštrukciou. V srdci mesta by tak mohol vzniknúť aj kvalitný verejný priestor.

Navrhovaná zmena upravuje stav, vzhľad a funkciu existujúcich objektov obchodného domu Prior, ktorý je v nevyhovujúcom stave, chátra a z funkčného hľadiska stratil potenciál.

Objekt je viac ako 40 rokov vnímaný ako centrálny objekt obchodu a služieb v rámci mesta. Aj keď sa posledné roky dostal pod tlakom konkurencie do horšej pozície, výhodou je jeho poloha a dostupnosť v rámci mesta, z ktorej by mal po rekonštrukcii získať výbornú pozíciu voči konkurencii.

Navrhované riešenia zohľadňujú okolie objektu a jeho umiestnenie v tesnej blízkosti historického centra mesta a pešej zóny. Koncept návrhu spočíva v odstránení nánosov drobných prístavieb s reklamným smogom a v rozobratí hluchých miest objektu na druhom, treťom a štvrtom nadzemnom podlaží.

IMG 022OD Prior súčasný stav (2020)0
OD Prior súčasný stav (2020) | Zdroj: Google Maps

Odobratie objemov sa uskutoční smerom zhora dole, v centrálnej a severnej časti dispozície obchodného domu a vytvorí sa patio s terasami. „Tým sme získali priestor na umiestnenie novej bytovej funkcie s vysokými stropmi,“ vysvetľuje architekt Matúš Polák

Novo navrhnuté bytové bloky sa architekti rozhodli odsadiť od hmoty Priora a vytvoriť medzi objektmi krátku uličku. Vďaka nej vznikli prenajímateľné obchodné priestory aj v severnej časti obchodného domu a tiež južnej časti bytového domu.

Ulička je priamo napojená z parkovacích plôch, ktoré sú navrhnuté pod bytovým blokom ako aj v strednej polohe bývalého OD. Bude tak vťahovať verejnosť, stane sa pešou trasou z parkovacích plôch smerom okolo parteru Prioru.

Vizualizácie polyfunkčného objektu Prior
Vizualizácie polyfunkčného objektu Prior | Zdroj: Vize Rednerings

„Pohyb v uličke sme podporili aj tým, že sú na ňu naviazané 4 komunikačné schodiskové priestory nových bytových funkcií,“ dodáva architekt Martin Rezník.

Prístavba pozostáva z dvoch objektov na spoločnom 1. nadzemnom podlaží, ktoré obsahuje parkovacie plochy prístupné autom z ulice M. M. Hodžu a prenajímateľné polyfunkčné priestory. V severnej časti objektu vznikli preslnené fasády s terasami a vnútorné zelené nádvorie.

Architekti v návrhu doplnili okenné otvory v rastroch pôvodných okien aj na časti fasád, ktoré boli predtým bez okien, s dôrazom na zachovanie výrazu pôvodného obchodného domu.

Tvorcovia svojím citlivým prístupom vyťažili z už existujúceho maximum a novému vdýchli pre centrum mesta tak dlho očakávanú funkčnosť a kvalitu. V návrhu je vidno aj ich úprimnú snahu zatraktívniť centrum mesta a vytvoriť v ňom i kvalitný verejný priestor, ktorý si užijú obyvatelia i návštevníci.

Axonometria
Vizualizácie polyfunkčného objektu Prior
Vizualizácie polyfunkčného objektu Prior
Vizualizácie polyfunkčného objektu Prior
IMG 022OD Prior súčasný stav (2020)0

Prístavba a stavebné úpravy obchodného domu na polyfunkčný bytový dom, Liptovský Mikuláš

Investor: Obchodné domy PRIOR STRED
Architekti: architekti.sk – Martin Rezík, Matúš Polák, Silvia Kračúnová, Juraj Makový, Peter Bošácky, Zuzana Benková, Renáta Bátorová, Mirka Mišurová, Gabriela Kossuthová Rezníková, Miroslav Eckhardt
Počet podlaží: 4 NP + 5. NP ustúpené, 1 PP
Celková riešená plocha: 16 760 m²
Celková úžitková plocha: 7 226 m²
Celková plocha bytov: 6 555 m²
Počet bytov: 70
Počet apartmánov: 24
Plocha komerčných priestorov: 670 m²
Počet parkovacích miest: 154
Realizácia: 2024 – 2026

Článok bol uverejnený v časopise ASB 10/2023