Internát Ľ., Štúra v Bratislave
Galéria(6)

V Bratislave je nedostatok nielen bytov, ale aj bývania pre študentov. V Mlynskej doline obnovujú dva veľké internátne bloky

Záujem ubytovať vysokoškolákov naráža na realitu, ktorou je dlhoočakávaná rekonštrukcia dvoch výškových blokov (A, B) Internátu Ľudovíta Štúra Univerzity Komenského (UK) s kapacitou spolu cca 2 300 lôžok.

V komplexe tzv. Átriových domkov na kopci v Mlynskej doline (tiež patria univerzite) však bývali aj študenti Vysokej školy výtvarných umení (VŠVÚ) a Vysokej školy múzických umení (VŠMU) – približne 500 ubytovaných.

Ubytovací komplex postavili v rokoch 1969 – 1977. Okrem Internátu Ľudovíta Štúra, Átriových domkov a Manželských internátov je v tejto lokalite mestskej časti Karlova Ves aj internát Mladosť, ktorý patrí Slovenskej technickej univerzite.

Prioritou je ubytovanie vlastných študentov

Dôsledkom rozsiahlej a veľmi potrebnej obnovy internátnych blokov A a B je, že prioritou pre UK je ubytovanie vlastných študentov, a preto nebola obnovená zmluva s VŠVU a VŠMU o ubytovaní. UK o pokračovaní rekonštrukcie bloku A a začatí obnovy bloku B informovala 30. apríla 2024. V novom školskom roku potrebuje ubytovať cca 7-tisíc študentov, presnejšie čísla budú známe pred začatím akademického roka.

Izba v Internáte Ľ. Štúra v Bratislave
Izba v Internáte Ľ. Štúra v Bratislave | Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave

Porovnateľná cena lôžka v internáte a na trhu

Ceny izieb závisia od bloku, poschodia a budovy internátu V Átriových domkoch sa napríklad ceny za 2-lôžkovú izbu za mesiac pohybujú medzi 82 a 98 eur, za 3-lôžkovú izbu sa platí od 72 do 79 eur. V prípade Manželských internátov sú k dispozícii len 1-lôžkové izby (174 eur) a 2-lôžkové (121 a 151 eur).

„Z dôvodu zníženia kapacít kvôli rekonštrukcii sme zrušili poskytovanie ubytovania pre iné univerzity a externých partnerov. Na základe žiadostí z univerzít išla odpoveď o neposkytnutí ubytovania v akademickom roku 2024/2025 už v marci tohto roka, čiže obe školy boli informované s dostatočnou časovou rezervou,“ uviedla pre ASB hovorkyňa UK Eva Kopecká s tým, že ak budú voľné ubytovacie kapacity, tak tieto školy oslovia ako prvé.

Prorektor VŠMU Jozef Kovalčík reagoval, že situáciu riešia aj v spolupráci s VŠVU, z ich strany ide o ubytovanie od 200 do 250 študentov. V prípade možnosti ubytovania na stredoškolských internátoch však vzniká otázka ubytovacieho režimu, pretože vysokoškoláci sú dospelí ľudia a nemajú napríklad večierku. VŠVU má na svojej stránke informáciu, že hľadá internáty pre študentky a študentov, pretože nemá vlastné ubytovacie kapacity, spolupracuje s viacerými internátmi, ale stále chýbajú desiatky miest.

Átriové domky na kopci v Mlynskej doline.
Átriové domky na kopci v Mlynskej doline. | Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave

Študenti si môžu hľadať podnájom samostatne alebo so spolubývajúcimi, ale to by bolo drahšie. Školy spolupracujú aj s Národnou asociáciou realitných kancelárii Slovenska a snažia sa zabezpečiť alternatívne ubytovanie. Pre rektora VŠMU Martin Šmatláka je jednou z požiadaviek pri rokovaní s partnermi z realitného trhu, aby cena za lôžko bola porovnateľná s cenami v internátoch.

Škola financuje obnovu aj z vlastných peňazí

Pre rekonštrukciu uzavreli výškový blok A od septembra 2022. Skončila sa tam prvá z troch etáp, v ktorej boli obnovené zvislé a vodorovné rozvody, sociálne jadrá aj ústredné kúrenie. V ďalšej etape bude nasledovať zateplenie strechy, fasády a výmena všetkých okien aj balkónových dverí. Výškový blok B je uzavretý od 2. júla 2024. Po odubytovaní sa študentov v ňom budú nasledovať prípravné práce na rekonštrukciu.

Univerzita financuje obnovu z vlastných zdrojov, z predaja nadbytočného majetku a zároveň sa zapája do výziev, ktoré vyhlasujú štát, napr. do výziev v rámci plánu obnovy. Získanie ďalších zdrojov financovania by rekonštrukcie mohlo urýchliť. „V tejto fáze sa trvanie projektu rekonštrukcie nedá odhadnúť, keďže bude závisieť práve od financovania a od procesov verejného obstarávania,“ informovala hovorkyňa Kopecká.

Vnútroblok v Átriových domkoch v Bratislave
Vnútroblok v Átriových domkoch v Bratislave | Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave

Univerzita predpokladá, že rekonštrukcia potrvá minimálne dva roky. Všetky internátne jednotky majú najlepšie roky za sebou a v podstate všetky sú v havarijnom stave. Rekonštrukcia sa už vzhľadom na dlhoročné podfinancovanie ďalej nedala odkladať.

Internát Ľ., Štúra v Bratislave
Internáty UK 2
Átriové domky na kopci v Mlynskej doline.
Izba v Internáte Ľ. Štúra v Bratislave
Vnútroblok v Átriových domkoch v Bratislave