Pozemky v Prešove, na ktorých bude stáť nová vojenská nemocnica.

Novú nemocnicu v Prešove by mali stavať 31 mesiacov. V projektovom tíme sú odborníci aj z Ružomberka      

Rozvoj Fakultnej nemocnice s poliklinikou J.A. Reimana, ktorá pod patrí od apríla 2024 do systému vojenského zdravotníctva, je strategickou investíciou podľa nového zákona o mimoriadnych opatreniach pre strategické investície, ktorý parlament schválil v júni.

Vláda to odsúhlasila spolu s postupom jej realizácie v stredu na rokovaní v Zakamennom. Stavba bude pozostávať z nemocnice s 8 nadzemnými podlažiami, z 942 lôžok, energeticko-zásobovacieho centra a parkovacieho domu s 1 120 miestami. Objekt nemocnice bude na energetickej úrovni A0.

V celej nemocnici je z dôvodu hygienických požiadaviek navrhnutá nútená výmena vzduchu. Izby pacientov, kancelárie zamestnancov a ambulancie bude možné vetrať aj prirodzene cez okná. Pacient si bude môcť upraviť teplotu vzduchu v izbe.

O izbách pre pacientov sa uvažuje ako o jednolôžkových s prístelkom pre rodinného príslušníka a vlastnou hygienou alebo rovnaké dvojlôžkové bez prístelky. Projekt zároveň poskytne priestor na výskum a rovnako zabezpečí aj štúdium nových lekárov.

Projekt rozvoja a modernizácie nemocnice naplnil strategické požiadavky. Uskutoční ho rezort obrany, Fakultnú nemocnicu s poliklinikou J. A. Reimana zaradia do verejnej minimálnej zdravotníckej siete, plánované výdavky sú vyššie ako 50 mil. eur a má nastavené aj merateľné ukazovatele.

Okrem toho činnosť nemocnice prinesie prospech obrane štátu, zlepšuje podmienky na ochranu života a zdravia, podporuje budovanie kapacít na podporné činnosti a podobne.

V materiáli sa navrhuje, aby štúdiu uskutočniteľnosti rozvoja tejto nemocnice posúdil rezort obrany, nie financií, pretože Ministerstvo obrany SR (MO SR) má systém a nástroje na hodnotenie.

Projektový tím tvoria kapacity rezortu obrany a Ústrednej vojenskej nemocnice SNP v Ružomberku, ktoré pokrývajú predprojektovú a projektovú prípravu, realizáciu a nábeh do prevádzky. Nemocnica v Ružomberku má1 797 civilných zamestnancov, 54 profesionálnych vojakov a kapacitu 521 lôžok.

Plánované investičné náklady 550 mil. bez DPH (450 mil. eur na projektovú činnosť a stavebné práce; materiálne a medicínske vybavenie 100 mil. eur) a projekt má byť financovaný zo štátneho rozpočtu s možnosťou prefinancovať časť výdavkov z plánu odolnosti. V tejto súvislosti treba splniť do júna 2026 podmienky stavby na úrovni Shell and Core, aby bol splnený jeden z míľnikov plánu obnovy.

Odhad času na výstavbu a iné činnosti je 31 mesiacov so súbežným výkonom niektorých prác. Ukončenie projektovania, prípravy územia, predvýkopu stavebnej jamy či realizácia samostatnej funkčnej bezpečnostnej základne stavebného objektu s celkovou výmerou cca 165-tisíc m2 sa predpokladá v druhom kvartáli 2025.

Rozvoj a modernizácia fakultnej nemocnice J.A. Reimana Prešov

Investor: MO SR
Investícia: 550 miliónov eur (full-fitout)
Pracovné miesta: 2800
Lôžka: 942
Parkovacie miesta: 1120
Plocha územia investície:85-tisíc m2
Samostatná funkčná  bezpečnostná základňa stavebného objektu:cca 165-tisíc m2
Stav: v príprave