Viuzualizácia zrekonštruovaného kaštieľa v Rusovciach.
Galéria(5)

Štát sa chystá na viac ako 100-miliónovú obnovu. Rekonštrukcia kaštieľa v Rusovciach však bude ťažkým orieškom

Príčin je viacero. Je to národná kultúrna pamiatka, ktorá je dlhodobo v zlom technickom stave. Práce treba zrealizovať do konca roka 2029. O rok neskôr totiž čaká na Slovensko predsedníctvo v EÚ a kaštieľ po obnove by mal by miestom pre takéto vysoko reprezentačné a zároveň medzinárodné pracovné podujatie. V neposlednom rade štát nepokryje na 100 % náklady vyše 100 mil. eur.

Nekomerčná časť kaštieľa v mestskej časti Bratislava-Rusovce bude slúžiť štátnej reprezentácii a komerčná tzv. čeľadník napr. pre svadby, sympóziám aj s ubytovaním. Rekonštrukcia čaká aj park a infraštruktúra.

Vláda v stredu schválila začiatok rekonštrukcie národnej kultúrnej pamiatky Kaštieľ Rusovce. Práce majú trvať 54 mesiacov a dozor nad nimi  je v rukách  Úradu vlády SR. Realizácia rekonštrukcie mešká, podľa vládneho uznesenia z roku 2019, práce mali byť hotové do konca decembra 2024.

Podpredseda vlády a minister obrany Róbert Kaliňák spresnil, že v roku 2030 čaká na Slovensko predsedníctvo v EÚ a tento objekt by mal byť v stave prijať zahraničných hostí a rokovania.

Pamätníci si iste spomenú na prvé polročné predsedníctvo SR v EÚ v roku 2016 v historickej budove Reduty – Slovenskej filharmónie v centre Bratislavy a na Bratislavskom hrade za výrazných bezpečnostných opatrení.

Vedúci ÚV SR  Juraj Gedra uviedol, že  verejné obstarávanie sa začalo v roku 2019 a skritizoval v tejto súvislosti liknavosť predchádzajúcich vlád Eduarda Hegera, Igora Matoviča a Ľudovíta Ódora. V roku 2019 vláda schválila obnovu kaštieľa za 95,985 mil. eur, súčasnosti sú vyššie o 21,5 % ( 20,694 mil. eur, čo súvisí s rastom cien energií, práce a materiálov. „V najbližších dňoch podpíšeme zmluvu a potom do odovzdania staveniska, rozprávajme sa o týždňoch,“ avizoval Juraj Gedra.

Vizualizácia Prezidentského apartmánu v kaštieli v Bratislave-Rusovciach
Vizualizácia Prezidentského apartmánu v kaštieli v Bratislave-Rusovciach | Zdroj: ÚV SR

Vláda schválila materiál, kde sú na rekonštrukciu sú vyčlenené pre roky 2024 až 2028 financie vo 85 mil. eur, teda nepokryjú celú sumu. Ďalšie peniaze chce zohnať z iných zdrojov, aby nezaťažil rozpočet. Podľa Úrad vlády SR alternatívnymi zdrojmi financovania sú napr. voľné zdroje v Pláne obnovy a odolnosti, prostriedky EÚ, rozpočet verejnej správy v rámci limitu kapitoly Úrad vlády SR a pod.

Projektová dokumentácia obnovy kaštieľa z roku 2017 prešla viacerými zásadnými zmenami a preto úrad vlády predpokladá náročnú a komplikovanú realizáciu a pre riadny priebeh rekonštrukcie bude potrebný expertný tím.

Budúci stav kaštieľa v Bratislave-Rusovciach

Objekt kaštieľa s priľahlým parkom bude vyčlenený ako samostatný funkčný celok. Areál kaštieľa a priľahlého parku bude uzavretý oplotením. Charakter využitia novovytvoreného areálu prinesie zvýšené nároky na bezpečnosť a ochranu osôb i majetku, to znamená požiadavky na únikové výjazdy z areálu, posilnenie kontrolného stanovišťa hlavného vjazdu do areálu a samostatný prevádzkový vjazd od objektu čeľadníka.

Z dôvodu odčlenenia pohybu vozidiel obsluhy areálu od pohybu vozidiel štátnych návštev sa zmenil komunikačný priestor pred kaštieľom v nadväznosti na nádvorie. Pre vytvorenie kruhového objazdu bol inšpiráciou historický plán z roku 1900, podľa ktorého bude následne zrekonštruovaná cestná sieť v parku a okolo kaštieľa.

Pre verejnosť sa plánujú sprístupniť záhrady, park a čeľadník, ktorý bude mať verejnoprospešný účel. V prízemí bude komunitné centrum – miestnosti pre záujmové činnosti, obradná sieň, múzeum a viacúčelové miestnosti pre spoločenské podujatia rôznych občianskych združení pôsobiacich na území Rusoviec. Časť plochy prízemia bude tvoriť reštaurácia s kaviarňou. V podkroví sa budú nachádzať komunitné, služobné a ubytovacie priestory.

ZDROJ: ÚV  SR

Zaujímavé je, že schválený materiál neobsahuje názov víťaza súťaže ani názov architektonického ateliéru, ktorý pripravil stavebnú obnovu a interiér, hoci ide o prestížny projekt pre reprezentáciu Slovenska. ASB požiadal ÚV SR o informáciu, ktorý ateliér je autorom obnovy kaštieľa, zatiaľ ju nedostal.

Vizualizácia Veľkej jedálne v kaštieli v Rusovciach.
Vizualizácia Veľkej jedálne v kaštieli v Rusovciach. | Zdroj: ÚV SR

Podľa informácii zo stránky Úradu pre verejné obstarávanie z 19. apríla 2024 by mohlo ísť o konzorcium HOCHTIEF SK, HORNEX a ADIFEX pred konzorciom AVA-stav, maďarským CONFECTOR Mérnök Iroda Kft.  na druhom mieste a STRABAG Pozemné staviteľstvo na treťom mieste.  Spoločnosť ADIFEX stojí za projektom rekonštrukcie a dostavby Esterháziho paláca v bratislavskom Starom Meste, ktorý je rovnakom v zlom technickom stave.

Na základe všetkých úprav projektovej dokumentácie, zmluvy a stavu cien stavebného trhu bola účastníkom verejného obstarávania, ktorý sa umiestnil ako prvý v poradí, predložená konečná cenová ponuka zákazky Rekonštrukcia NKP Rusovce v hodnote 104, 186 mil. eur.

Po vyhodnotení mimoriadne nízkej ponuky členmi komisie, odbornej pracovnej skupiny a na základe spracovaného znaleckého posudku nezávislou znaleckou organizáciou bol verejným obstarávateľom účastník, ktorý sa umiestnil ako prvý v poradí, vyhodnotený ako úspešný účastník.

Slávnostné schodisko v kaštieli v Rusovciach
Slávnostné schodisko v kaštieli v Rusovciach | Zdroj: ÚV SR

Podľa Krajského pamiatkového úradu Bratislava je stav kaštieľa z pamiatkového hľadiska narušený až dezolátny, z hľadiska stavebno-technického je havarijný. V parku je väčší počet stromov havarijnom stave.  Havarijný (dezolátny) stav historickej budovy platí aj pre tzv. „čeľadník“, ktorý tvorí samostatný areál na okraji parku pri hlavnej ceste kaštieľa. Úrad vlády za posledné roky vykonáva udržiavacie práce a zabezpečovacie práce v kaštieli ako aj v historickom parku.

Viuzualizácia zrekonštruovaného kaštieľa v Rusovciach.
Vizualizácia Prezidentského apartmánu v kaštieli v Bratislave-Rusovciach
Slávnostné schodisko v kaštieli v Rusovciach
Vizualizácia Veľkej jedálne v kaštieli v Rusovciach.

Obnova národnej kultúrnej pamiatky Rusovce 

Výdavky na rekonštrukciu: 63 857 054 eur
Krajinná architektúra: 1 549 680 eur
Čeľadník vrátane historických záhrad a parku: 20 078 216 eur
Doplnené položky: 1 337 068 eur

Stavebné práce podľa ZoD (bez DPH): 86 822 018 eur
Stavebné práce podľa ZoD (s DPH): 104 186 422 eur
Technický dozor investora: 1 941 886 eur
Expertný tím: 1 557 000 eur
Dizajn-manuál – dopracovanie: 60 000 eur
Projektová dokumentácia interiéru: 120 000 eur
Interiérové vybavenie a mobiliár: 3 814 400 eur
Realizácia IBS: 2 922 068 eur
Stavebné práce mimo ZoD: 1 320 000 eur
Ostatné prevádzkové náklady: 757 420 eur
Výdavky spolu ( s DPH): 116 679 195 eur

Zdroj: ÚV SR