Átriové domky na kopci v Mlynskej doline. Zdroj: Univerzita Komenského Bratislava