Komplex Hutná v Banskej Bystrici

V Banskej Bystrici pri Štiavničkách má pribudnúť takmer 120 bytov v modernej zástavbe

Investor PROFINEX Group pokračuje v príprave polyfunkčného komplexu na Hutnej ulici v krajskom meste Banská Bystrica.

Bude mať päť budov, z toho napríklad jedna výšková so 16 nadzemnými podlažiami s ustupujúcim 17. podlažím. Ďalej to bude  polyfunkčný dom s 5. nadzemnými podlažiami s ustupujúcim 6. podlažím, táto stavba bude osadená na spoločnej podnoži na 1. nadzemnom podlaží.

Vo februári tohto roka bolo zverejnené rozhodnutie od tamojšieho okresného úradu, že projekt sa nebude posudzovať podľa zákona o EIA.

Spolupráca na osadení objektov

Spoločnosť aktuálne pracuje s útvarom hlavného architekta mesta na osadení niektorých objektov podľa platného územného plánu. „Hľadáme také riešenie, ktoré nebude podmieňovať zmenu v schválenom územnom pláne, pretože nepovažujeme za nevyhnutné v tomto štádiu rozpracovanosti robiť zásadné zmeny,“ uviedla pre ASB obchodná riaditeľka spoločnosti Lucia Kvasničková.

Výšková budova v komplexe Hutná v Banskej Bystrici
Výšková budova v komplexe Hutná v Banskej Bystrici |

Do oddychovej časti mesta pribudne aj bývanie

Súbor budov s parkovaním, občianskou vybavenosťou, s 2- až 4-izbovým bytmi vyrastie na nezastavanom mierne svahovitom pozemku v intraviláne mesta v susedstve Tajovského potoka. Spolu so zástavbou objektov vojenského športového centra Dukla Banská Bystrica vytvorí nástupný priestor do športového areálu na Štiavničkách.

Lokalita patrí do oddychovej a športovej časti mesta a tomu bude zodpovedať aj úprava okolia projektu so sadovými úpravami, detským ihriskom a mobiliárom. V porovnaní so stavom projektu v roku 2021, kedy ho investor avizoval, je doplnený o prepojovaciu komunikáciu medzi ulicami Hutná a Cesta na štadión.

V súvislosti s udržateľnosťou projektu budú strechy komplexu Hutná zelené a nepochôdzne s fotovoltaickými panelmi ako štandardom. Z technického hľadiska bude objekt napojený výmenníkovou stanicou tepla na centrálny rozvod tepla horúcovodnou prípojkou.

Vizualizácia Komplex Hutná v Banskej Bystrici
Vizualizacia Komplex Hutna ul. BB male | Zdroj: PROFINEX Group

Vo väčšine priestorov bude teplovodné podlahové vykurovanie. Obvodový plášť objektov bude so železobetónovými resp. murovanými stenami zateplenými tak, aby vyhovovali teplotechnickým parametrom. Vonkajšie okná a presklené steny budú zasklené izolačným trojsklom.

Byty ešte v predaju nie sú

Investor má k dispozícii kompletnú dokumentáciu k žiadosti o vydanie územného rozhodnutia. Obchodná riaditeľka Kvasničková zdôraznila, že Profinex byty v tomto štádiu ešte nepredáva ani nerezervuje.  Začiatok predaja prichádza do úvahy až po vydaní územného rozhodnutia. Na  otázku ohľadom inflačných doložiek v zmluvách reagovala, že tie už považuje za integrálnu súčasť všetkých  zmlúv spoločnosti „Je to jednoducho aktuálna požiadavka, ktorá reflektuje súčasný vývoj,“ vysvetlila situáciu.

Komplex Hutná – Polyfunkčné domy Hutná ul., Banská Bystrica

Investor: PROFINEX Group
Architekti: AMŠ Partners
Výška investície: 41 mil. eur
Počet bytov: 119 bytov v 5 objektoch – štyri bloky pod označením A, B, C a V (viladom) a výšková budova so 17 nadzemnými podlažiami
Počet parkovacích miest: 280
Stav: Je vypracovaná kompletnú dokumentáciu k žiadosti o vydanie územného rozhodnutia.