Návrhy parkovacích domov Zavadská Rača

Bratislava čoskoro spustí parkovaciu politiku. Ako bude fungovať?

Parkovacia politika, na ktorú sa Bratislava pripravovala dva roky, sa mala spustiť už túto jeseň pod názvom Parkovací asistent (PAAS). Napokon sa odkladá a registrácia začne až v decembri. Hlavné mesto sa tak postupne zaradí medzi vyspelé európske mestá, ktoré aj vďaka rozumnému manažmentu áut dokážu lepšie fungovať. Tak, aby sa parkovalo tam, kde to má zmysel, a aby vznikli rezidentské zóny s jasnými pravidlami tam, kde je dnes s parkovaním problém.

V rámci publikácie ASB Almanach 2021 sme poskytli priestor odborníkom z prostredia stavebného podnikania.

Hlavným cieľom mesta je predovšetkým zlepšiť podmienky pre rezidentov, teda obyvateľov s trvalým pobytom. V súčasných podmienkach mesta nie je možné parkovať tak, ako sme boli zvyknutí doteraz, a parkovanie nemôže byť naďalej vždy zadarmo. Zavedením jasných pravidiel prostredníctvom parkovacej politiky, ktorá má zvýhodniť najmä rezidentov, očakávame, že ľudia budú motivovaní využívať aj iné spôsoby dopravy.

Vďaka tomu všetci uvidíme nielen menej parkujúcich áut na chodníkoch a zeleni či menšiu hustotu premávky, ale predovšetkým pocítime zlepšenie životného prostredia i verejného priestoru, a to pre chodcov aj cyklistov. Som presvedčený, že skúsenosti z jednotlivých zón, kde s reguláciou začíname, budú dostatočnou motiváciou aj pre obyvateľov ďalších plánovaných zón v Bratislave.

Prvé tri zóny plus Staré Mesto

Všetky tieto benefity sa ukážu, keď bude viac zregulovaných zón, najskôr v rozmedzí 2 – 3 rokov. Aktuálne však máme pred sebou výhľad do blízkej budúcnosti, a to je spustenie prvých troch zón. S novou regulovanou rezidentskou zónou prichádza mesto do Krasňan v mestskej časti Rača a taktiež nadviaže na už rozbehnuté zóny Tehelné pole v Novom Meste a v Petržalke. Tam začína oblasťou Dvory 4 na severe mestskej časti a postupne prejde od Einsteinovej ulice na juh. Kým sa tak stane, ostatné časti Petržalky budú zatiaľ fungovať ako doteraz (zregulované boli zatiaľ predovšetkým parkoviská).

Systémy oboch mestských častí, ktoré doteraz fungovali ako pilotné, prejdú pod celomestské pravidlá. Ďalšie mestské časti pracujú na svojich návrhoch na ďalšie zóny, pretože aj podľa dopravných prieskumov v konkrétnych lokalitách je zrejmé, že regulácia tam bude potrebná. Napríklad Ružinov navrhol zóny: Nivy, Ružinov stred (Štrkovec a Trávniky) a Ružinov východ (Ostredky a Pošeň), zároveň pripravuje prvú z nich ako svoju pilotnú zónu, ktorá na jar prejde pod celomestský systém, a podobne postupujú aj ďalšie mestské časti. Všetky návrhy následne prejdú schvaľovaním mestského zastupiteľstva a stanú sa súčasťou plánu prípravy ďalších rezidentských zón.

Prvé tri zóny s celomestskými pravidlami budú Krasňany, Tehelné pole a Dvory 4.

K spomínaným trom zónam sa plánuje na prelome rokov pridať aj mestská časť Staré Mesto prvou rezidentskou zónou Hlavná stanica – Blumentál. Táto je kľúčová pre rozumnú reguláciu smerom od centra mesta k okrajom; jej spustením sa zmysluplne zregulujú susediace zóny Ružinova, Nového Mesta a Starého Mesta.

Navyše na ich hraniciach zavádzame novinku – v prienikoch zón bude možné parkovať aj na časti ulíc susediacej zóny. Tým umožníme aj obyvateľom, ktorí bývajú na hraničnej ulici zóny a boli by obmedzení, parkovať aj „oproti“ na niekoľkých uliciach v susednej zóne.

Pre širšie centrum mesta a jeho okolie, napríklad spomínaný Ružinov a Nové Mesto, to bude unikátna príležitosť, problém s parkovaním je tu neriešený 15 – 20 rokov. Viac zregulovaných zón bližšie k centru v budúcnosti znamená menej áut dochádzajúcich do mesta. Vodiči ich nechajú na záchytných parkoviskách, na ktorých tiež pracujeme, na všetkých vstupoch zo všetkých strán mesta a presadnú na MHD.

Aj tú mesto aktívne rozvíja a pripravuje nielen predĺženia električkových radiál, ale aj ich modernizáciu po vzore úspešnej karloveskej radiály. Spolu s novými klimatizovanými a úspornými vozidlami MHD, či už električkami, ale aj autobusmi a trolejbusmi, by sa MHD mala stať alternatívou individuálnej automobilovej dopravy, kde poväčšine vidíme v jednom aute sedieť jedného človeka.

Význam regulácie v rezidentských zónach

Na základe dopravných prieskumov a analýz parkovania vieme, koľko rezidentov s trvalým bydliskom v lokalite parkuje alebo koľko je firemných automobilov, resp. automobilov z iných častí Bratislavy alebo mimo Bratislavy. Aj na základe toho nastavujeme, ako má zóna vyzerať a tarifu. Už teraz fungujúce pilotné zóny totiž ukazujú, že regulácia má zmysel. Zo skúseností z Tehelného poľa vidíme, že po zregulovaní zóny je v lokalite, napríklad smerom k Zimnému štadiónu Ondreja Nepelu a Parku Jama, toľko voľných miest, že budeme uvažovať, ako zväčšiť priestor pre chodcov.

Kam sa presunuli autá nerezidentov? Čiastočne do vnútroblokov (ktoré sa nedajú regulovať cestným zákonom a parkovacou politikou, ale pre tie, ktoré sú vo vlastníctve mestskej časti alebo mesta, pripravujeme iný efektívny spôsob ich regulácie), ale najmä sa stiahli za hranice zóny. To generuje dopyt obyvateľov za hranicami zóny regulovať parkovanie aj tam, takže takýmto lavínovým efektom sa potreba lepšie zaparkovať bude rozširovať a mestské časti budú navrhovať ďalšie rozširovanie zón.

Aj do Petržalky priniesla doterajšia regulácia inú dynamiku parkovania. Pilotné regulovanie veľkých plôch, teda zväčša parkovísk, spôsobilo, že tie sa síce upravili a rezidenti na nich zaparkujú lepšie, ale tí, ktorí nemajú oprávnenie, sa presunuli na úseky ciest, kde regulácia nie je. A komunikácie sú často úzke, parkuje sa v dvoch radoch, bez ručnej brzdy, aby sa autá posúvali, niekde čiastočne na zeleni či na chodníkoch. Preto s príchodom celomestskej parkovacej politiky vyznačíme parkovacie miesta aj na uliciach, pričom niektoré budú zjednosmernené, aby sme maximalizovali počet legálnych parkovacích miest.

Návrhy parkovacích domov Studenohorska Lamac
Návrhy parkovacích domov Studenohorská Lamač |

Cieľom je zóny riešiť komplexne a až následne ich rozširovať o ďalšie časti sídlisk. Tento prístup sme zvolili predovšetkým v Petržalke. Úpravy na uliciach a chodníkoch budú cítiť aj chodci v sprístupnení chodníkov, cyklisti v lepšom priestore v rámci ulice, ale aj všetci obyvatelia zóny v utíšení tranzitnej dopravy cez vedľajšie sídliskové komunikácie, keďže úpravami organizácie dopravy sa snažíme tranzit vysunúť na hlavné ťahy popri sídliskových blokoch, nie priamo cez ne.

K zmenám dochádza aj v pripravovanej zóne Krasňany v Rači. Miesta, ktoré síce doteraz niektorí vodiči využívali v rozpore so zákonom, nebudú vyznačené ako parkovacie miesta, teda tam nebude možné legálne zaparkovať. V rámci toho sa tiež opravujú cesty, aby sme parkovacie miesta nevyznačovali cez rozpadnutú cestu, prepady alebo výtlky.

Nové parkovacie miesta boli navrhnuté tak, aby ich vzniklo čo najviac a zároveň sa zlepšila situácia pre chodcov. I keď je vyznačených parkovacích miest o niečo menej ako plôch, na ktorých sa zvyklo parkovať, na základe dát a skúseností z pilotných zón vieme, že po spustení regulácie sa situácia s parkovaním pre rezidentov zlepší, pretože tento nižší počet plôch bude kompenzovaný úbytkom parkujúcich áut nerezidentov.

Výpočty nám ukazujú, že aj po zarátaní tých, ktorí sa prihlásia na trvalý pobyt alebo si zaregistrujú služobné auto zmluvne využívané na súkromné účely, stále z ulíc zmiznú vraky (naše upravené pravidlá neumožňujú vydať parkovacie karty automobilom bez platnej TK/ EK), dlhšie dodávky a nákladné automobily, ako aj dochádzajúci nájomníci, ktorí si budú parkovanie riešiť mimo zóny alebo prenájmom garáží alebo súkromných plôch a parkovísk, ktoré doposiaľ nie sú veľmi využívané.

Kontrola parkovania

S reguláciou zón sa však zvyšuje aj miera enforcementu, teda kontroly parkovania. Vďaka májovej zmene zákona o objektívnej zodpovednosti budú môcť mestskí kontrolóri efektívnejšie riešiť porušenie pravidiel, ktoré doteraz mohla riešiť len štátna polícia. To umožňuje mestskej polícii aj povereným zamestnancom mesta dávať pokuty za parkovanie a posielať ich majiteľom auta poštou domov aj bez papuče. V lete sa spustil pilotný projekt v Petržalke, kde mesto v spolupráci s mestskou časťou dokumentuje priestupky a uplatňuje ich formou objektívnej zodpovednosti.

Najprv bude manuálny, parkujúce autá bez karty alebo úhrady budú snímať oficiálni kontrolóri v teréne, v budúcnosti sa zapoja aj skenovacie autá. Skúsenosti z pilotných zón ukazujú, že s kontrolou prichádza aj disciplinovanejšie parkovanie. Počas kontrolných dní, takzvaných „kobercových akcií“ na Tehelnom poli neboli iba 1 či 2 hliadky denne, ako je štandardom, ale podstatne viac. Nárazovo sa tak prešla celá lokalita, rozdalo sa viac papúč, parkujúci to zaregistrovali a začali si na pravidlá zvykať.

To jednoznačne hovorí o tom, že parkujúci vodiči musia od prvého dňa vedieť, že zóna bude kontrolovaná. Kým v januári tam mestská polícia evidovala okolo 330, v marci, v apríli a v máji to bolo takmer 1 000 riešených priestupkov mesačne, a tí, čo nemali rezidentskú kartu alebo zaplatené parkovné sa stiahli. Objektívnu zodpovednosť bude zo začiatku treba kombinovať aj so zvýšenou prítomnosťou mestských policajtov, pretože obálka s dôkazom o vašom priestupku a platobným príkazom príde až po nejakom čase, a keď v uliciach vodiči nevidia papuče, pravidlá by mohli začať rešpektovať až neskôr.

Návrhy parkovacích domov Wolkrova Petrzalka
Návrhy parkovacích domov Wolkrova Petržalka |

Rátame aj s nábehom, že naši „parkovací asistenti“ budú vodičom vysvetľovať priamo v teréne, ako funguje parkovanie, a proaktívne ich upozorňovať tak, aby chápali, že cieľom nie je vybrať čo najviac pokút, ale naozaj upraviť parkovanie k spokojnosti obyvateliek a obyvateľov. Situácia sa okrem obyvateľov zmení aj firmám sídliacim v zónach, ktoré budú zregulované. A keďže cieľom parkovacej politiky nie je podpora dochádzania do zamestnania autom a aj z dopravných analýz nám vychádza, že by sme nemali umožniť parkovanie zamestnancov zdarma mimo svojej domácej zóny, pretože môže prísť ku konfliktu s rezidentmi, firmy môžu po novom dostať jednu abonentskú kartu ku svojej prevádzke alebo sídlu.

Takisto očakávame, že zavedenie parkovacej politiky rozhýbe aj trh s nájmami a budú sa prenajímať byty aj s možnosťou trvalého pobytu alebo teda s možnosťou parkovania a nájomcovia budú môcť parkovať v rezidenčnej zóne.

Typy kariet a možnosti parkovania pre rezidentov

Rezidentská (1. karta 39 eur, 2. karta 150 eur, 3. karta 500 eur) – držiteľom je fyzická osoba s trvalým pobytom v zóne s preukázateľným vzťahom k vozidlu (evidované na svoju živnosť, vozidlo zamestnávateľa užívané na súkromné účely, vozidlo právnickej osoby užívané štatutárom, s uzatvorenou nájomnou, leasingovou či inou zmluvou. Na 1 byt maximálne 3 karty.Bonusová (10 eur) – rovnaké podmienky ako pre rezidenta, držiteľ získava navyše 2 hod. parkovania denne v inej zóne s výnimkou tarifného pásma A. Jednému žiadateľovi je možné vydať maximálne 3 bonusové karty.

Návštevnícka (zdarma) – držiteľom je fyzická osoba s trvalým pobytom v zóne, pre ktorú je karta vydaná. Držiteľa oprávňuje na 100 hodín/rok pre návštevy s už vydanou rezidentskou kartou, 150 hodín/rok bez nej, ak napríklad nevlastníte auto. A 500 hodín ročne v prípade, že žiadateľ je osoba s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorej je poskytovaná osobná asistencia. Využiť ju môžu aj vaše servisné služby a opravári – viete si ich nahlásiť ako návštevu. Na 1 byt maximálne 1 karta.

Abonentská (týždenná od 12,50 po 50 eur, mesačná od 50 do 200 eur a ročná od 500 do 2 000 eur podľa tarifného pásma) – držiteľom môže byť osoba so živnostenským alebo iným oprávnením, ktorá má v zóne miesto podnikania, alebo fyzická osoba, ktorá je vlastníkom nehnuteľnosti v zóne, pre ktorú je parkovacia karta vydaná a má vzťah k vozidlu. Na jednu zónu a žiadateľa 1 karta.

Participácia a diskusie s obyvateľmi

Skúsenosťou sme zistili, že jedným z prvých krokov pri príprave projektov v rámci parkovacej politiky je po dopravných prieskumoch a analýzach aj komunikácia priamo s obyvateľmi danej lokality, aby sa čo najviac vychádzalo z potrieb rezidentov v priamom okolí, doteraz sa uskutočnilo niekoľko participačných stretnutí.

Tak ako sme očakávali, stretávame sa aj s obavami obyvateľov, že parkovacích miest bude menej. Po vyznačení tých legálnych naozaj niekoľko parkovacích miest ubudne, ale po reálnom spustení regulácie rovnako ubudnú aj parkujúce autá, situácia pre rezidentov sa teda zlepší. Benefitmi, ktoré nie sú teraz hmatateľné a ľudia si ich uvedomia až s odstupom času, možno dvoch – troch mesiacov, budú priechodné chodníky, kde aj chodec bude mať pocit, že je uprednostnený, bude umožnený vjazd cyklistom a podobne.

Pri tvorbe parkovacích plôch je tiež našou snahou pri šikmom parkovaní, aby vodiči parkovali cúvaním. Tento spôsob parkovania znamená väčšiu bezpečnosť pri priamom vychádzaní z miesta s oveľa lepším výhľadom do ulice bez ohrozenia iných prechádzajúcich automobilov či cyklistov, ktorí by boli cúvaním áut do cesty pri výjazde z parkovacieho miesta často ohrození. V regulovaných zónach tiež vyznačujeme tzv. drop off zóny, ktoré slúžia na krátkodobé zastavenie, obyvatelia si na nich napríklad môžu prevziať zásielku od kuriéra alebo na takom mieste vás môže vyzdvihnúť vozidlo taxislužby.

Do projektov sme zapracovali viaceré podnety, ktoré vzišli zo stretnutí s obyvateľkami a obyvateľmi v mestských častiach Rača a Petržalka. Znalosť miestnych nám pomáha vylepšovať projekty v jednotlivých zónach, ktoré sa pripravujú na reguláciu, preto chceme v čo najvyššej miere v stretnutiach s obyvateľmi pokračovať, počúvať ich návrhy a zároveň hovoriť o nutných normách a legálnych možnostiach parkovania, ktoré pripravované projekty musia striktne dodržiavať.

Nové parkovacie domy

V tejto fáze má mesto okrem pripravovaných zón aj zoznam vytypovaných pozemkov, kde by mohli už o dva – tri roky stáť parkovacie domy. Slúžiť budú predovšetkým rezidentom danej lokality, ktorí v nich budú môcť parkovať za symbolický jednoeurový ročný poplatok, pokiaľ sú držiteľmi rezidentskej parkovacej karty. Cieľom mesta je, aby v každej mestskej časti, resp. na každom sídlisku, kde sa dopravnými prieskumami ukazuje nedostatok parkovacích miest, bol vybudovaný aspoň jeden parkovací dom.

V spolupráci s Metropolitným inštitútom Bratislavy bolo do konca augusta predstavených obyvateľom osem nových návrhov parkovacích domov, ktoré bude prevádzkovať mesto a ktoré majú vyriešiť problém s parkovaním na miestach, kde aj po zregulovaní zón bude nedostatok legálnych parkovacích miest. Pre každú lokalitu bude zvolený podľa ich potreby.

Jedným z riešení je napríklad zelená fasáda s popínavými rastlinami, ale rovnako je možné obložiť steny prírodným dreveným materiálom alebo využiť plnú stenu na športovanie v podobne lezeckej steny či umiestnenia basketbalových košov, alebo ju využiť na premietanie. To sa týka aj strechy.

Návrhy parkovacích domov Saratovská Dúbravka
Návrhy parkovacích domov Saratovská Dúbravka |

Medzi novými návrhmi je parkovací dom na Ulici Československých parašutistov či vo vnútrobloku Unitas v Novom Meste, ale napríklad aj na Studenohorskej ulici v mestskej časti Lamač, kde bol návrh prijatý veľmi dobre, pretože obyvatelia sú so zámerom už dlhodobo oboznámení. Svoj význam bude mať aj v súvislosti s pripravovanou revitalizáciou blízkej Vrančovičovej ulice.

Medzi návrhmi je aj parkovací dom na Saratovskej ulici v Dúbravke, kde si môžu obyvatelia zvoliť širší aj užší variant. Kapacitne by tak bol parkovací dom o niečo menší, ale zachoval by sa väčší priestor zelene, kde by pod korunami stromov mohli byť umiestnené lavičky alebo komunitné záhrady. Ďalšie návrhy boli predstavené obyvateľom na Veternicovej ulici v Karlovej Vsi, na Závadskej ulici v Rači či na Bebravskej ulici vo Vrakuni, plánujú sa aj ďalšie v dvoch najväčších mestských častiach: v Petržalke a v Ružinove.

V Petržalke v zóne Dvory, ktorá sa pripravuje na reguláciu, mesto navrhuje parkovací dom na Wolkrovej ulici. Od blízkeho bytového domu môže byť oddelený alejou vysadených vzrastlých stromov a na mieste aktuálne parkujúcich áut by mohla po regulácii vzniknúť aj komunitná záhrada, ktorá by pozdvihla celý verejný priestor. Lokalít, kde by v budúcnosti mohli vzniknúť ďalšie parkovacie domy, je v okolí viacero.

Práve v septembri bude na mestskom zastupiteľstve schvaľovaná koncepcia výstavby parkovacích domov prioritne v lokalitách, kde prebehli participačné stretnutia s obyvateľmi. Počíta sa aj s ich reverzibilitou, aby ich v budúcnosti po prípadnom poklese dopytu po parkovaní bolo možné rozobrať a lokalitu vrátiť do pôvodného stavu.

S nimi súvisí aj výstavba záchytných parkovísk, ktoré prídu v dvoch vlnách – v prvej pôjde o tzv. rýchle riešenia na pozemkoch mesta, ako je Jurajov dvor alebo v Petržalke na Jasovskej ulici, ale pripravujeme aj ďalšie lokality. Na posledných mestských zastupiteľstvách v máji a v júni boli schválené prenájmy plôch na záchytné parkovisko na Púchovskej ulici v Rači a v areáli Incheby v Petržalke pri Dunaji.

Parkoviská bude pre mesto prevádzkovať vlastná mestská spoločnosť – Mestský parkovací systém –, ktorá od februára úspešne prevzala odťahy v meste a tiež sa podieľa ako servisná organizácia na procese registrácií, call centra pri zavádzaní zón alebo ako spoločnosť kontrolujúca pre mesto parkovanie cez jej parkovacích asistentov a skenovacie autá v budúcnosti.

Fungovanie parkovacieho systému

Dôležitý bod pred spustením regulovaného parkovania bude registrácia obyvateľov, ktorá sa pre prvé zóny, teda Tehelné pole, Krasňany a časť Petržalky, spustí ešte pred samotným začiatkom regulácie a kontroly parkovania v týchto zónach. Bude to možné online aj na klientskych miestach dotknutých mestských častí. Pri vstupe do jednotlivých zón aj v ich vnútri budú informačné tabule, aby ľudia presne vedeli, kde a ako bude dovolené parkovať.

Tí, ktorí nebudú môcť vlastniť rezidentskú kartu, si budú môcť parkovné zaplatiť cez niekoľko aplikácií, ktoré budú súčasťou Mestského parkovacieho systému ako prioritná platobná metóda, prípadne cez zmluvných partnerov alebo v parkomatoch. Budúcnosť vidíme v sprístupnení systému parkovania pre akúkoľvek mobilnú parkovaciu aplikáciu, ktorá prejaví záujem a splní technické a právne predpoklady na zapojenie. Veríme, že takto bude možné využívať napríklad aj aplikácie, na ktoré sú už zvyknutí návštevníci Bratislavy zo svojich domovských miest v západnej Európe, v Prahe či v Trenčíne…

Dlhodobo komunikujeme s viacerými mestami u nás aj v Európe, aby sme sa inšpirovali ich skúsenosťami. Napríklad s Trenčínom, ktorý má momentálne spustených osem zón a s ktorým si vzájomne konzultujeme aktuálne aj zavádzanie objektívnej zodpovednosti pri kontrole parkovania, ako aj s Prahou či s Brnom, ktoré spúšťa zóny každé tri mesiace.

Na základe skúseností z Budapešti, Ľubľany či Viedne, ktorá pred pár mesiacmi opäť ohlásila ďalšie rozšírenie zón, vieme, že regulácia je nevyhnutná preto, aby mesto predovšetkým slúžilo ľuďom a nie autám, a že je to proces na roky až desaťročia. Krásnym príkladom úspechu je však napríklad utíšenie Mariahilferstrasse vo Viedni alebo celého centra v Ľubľane.

Verím, že aj Bratislava môže byť v budúcnosti mestom pre ľudí, mestom, kde prvou voľbou pri nápade ísť do centra bude MHD, bicykel alebo zdieľaný dopravný prostriedok, a nie auto a potom krúženie a hľadanie si parkovacieho miesta.

Zdroj: Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy

Peter Herceg

Peter Herceg

Mgr. Peter Herceg − splnomocnenec pre parkovaciu politiku, Magistrát hl. mesta SR Bratislavy

Pracoval na viacerých projektových a manažérskych pozíciách v spoločnostiach Alcatel, Orange a Dell. Okrem toho je zakladateľom OZ Katarínka a podpredsedom združenia Zachráňme hrady. Od roku 2015 je miestnym poslancom za Ružinov. V súčasnosti je splnomocnencom pre parkovaciu politiku Magistrátu hl. mesta Slovenskej republiky Bratislavy.