Nemocnice, ilustračná

Rozhodnutie o výstavbe nemocníc bude politické, povedala šéfka sekcie plánu obnovy Lívia Vašáková

Prípravu výstavby nových nemocníc na Slovensku z plánu obnovy negatívne ovplyvňujú rastúce ceny stavebných materiálov.

Generálna riaditeľka sekcie plánu obnovy na Úrade vlády SR v rozhovore pre portál Postoj Lívia Vašáková povedala, že v najbližšom roku očakávajú rast stavebných nákladov, ktorý bude rýchlejší než inflácia.

Stavebné náklady sú problém

To vyvoláva potrebu zmobilizovať ďalšie zdroje na financovanie cieľov z plánu obnovy. Podobné problémy riešia rezorty aj pri financovaní ostatných stavebných nákladov. Možnosti sú podľa nej zatiaľ otvorené – od zvýšeného financovania zo štátneho rozpočtu cez spoluúčasť súkromného sektora až po zníženie kvantitatívnych cieľov.

Ďalším cieľom z plánu obnovy je lákanie talentov a udržanie tých najlepších mozgov. Slovensko potrebuje vytvoriť špičkovú zdravotnú starostlivosť, a to do veľkej miery v Bratislave.

„Zatiaľ analyzujeme možnosti aj v spolupráci s rezortmi vrátane riešenia pri budovaní a rekonštrukcii nemocníc,“ povedala Vašáková. V rezorte zdravotníctva je zvýšený dohľad. Financie sa budú nadproporčne krátiť, čo znamená, že pôvodné ambiciózne plány výstavby sa nenaplnia.

Martin, nemocnica
Vstupný foyer Nemocnice Budúcnosti Martin | Zdroj: Pantograph a Jeséniová lekárska fakulta v Martine Univerzity Komenského

V súčasnosti vidí Vašáková objektívne skutočnosti, na základe ktorých chcú rokovať o aktualizácii plánu obnovy. Ak to nespravia, veľkú časť peňazí by Slovensko muselo vyčleniť zo štátneho rozpočtu.

To by v prípade potrebnej konsolidácie verejných financií a zlej dlhodobej udržateľnosti financií nebolo najvhodnejším riešením. „Zároveň čakáme na 30. jún, keď dostaneme finálne potvrdenie celkovej čiastky na plán obnovy, pričom očakávame, že niečo stratíme,“ avizovala zmeny.

Nie päť nemocníc, ale asi tri

Pri súčasných cenách výstavby nie je podľa nej reálne postaviť päť nemocníc. „Videla by som to maximálne na tri nemocnice. O ktoré tri nemocnice pôjde, je už politické rozhodnutie,“ konštatovala generálna riaditeľka.

Takéto rozhodnutie nemusí ísť len cez výzvu, môže ísť aj cez priame vyzvanie. Tak je to zadefinované aj v zákone o pláne obnovy. „Vieme tak určiť, ktoré konkrétne subjekty z týchto peňazí podporíme. O tom by však z môjho pohľadu mala rozhodnúť vláda,“ doplnila.

Termín na výstavbu nemocníc v rámci plánu obnovy je do polovice roku 2026. Výzvy, ktoré mal rezort vyhlásiť v apríli tohto roka, sa posunuli na september 2022. Investičný plán má ministerstvo Bruselu odovzdať do konca júna. Generálna riaditeľka sekcie plánu obnovy povedala, že investičný plán ešte nevideli

. Má informáciu, že by malo dôjsť k ďalšiemu miernemu omeškaniu, ale podľa ich informácií by plnenie míľnika nemalo byť ohrozené. Už v súčasnosti počítajú, že niektoré veľké projekty sa nepodarí zrealizovať.

Závisí to od veľkosti nemocnice, menšiu nemocnicu je možné dostavať skôr ako tú väčšiu, rekonštrukcie idú rýchlejšie ako stavby. „Teda scenárov, ako to dopadne, je viacero,“ uzavrela Vašáková.

Lívia Vašáková je generálnou riaditeľkou sekcie plánu obnovy na Úrade vlády Slovenskej republiky. Táto sekcia zároveň plní funkciu Národnej implementačnej a koordinačnej autority (NIKA), ktorá na národnej úrovni koordinuje realizáciu plánu obnovy. NIKA je jednotným kontaktným miestom pre komunikáciu s Európskou komisiou pre plán obnovy.