Vizuálny koncept novej nemocnice v Rimavskej Sobote

Svet zdravia chce stavať zdravotnícke zariadenia. V regiónoch ich má pribudnúť až päť

Vláda schválila v septembri s pripomienkami Návrh metodiky pre prioritizácie projektov dopytovej výzvy pre výstavbu a rekonštrukcie nemocníc v rámci Plánu obnovy a odolnosti SR.

Metodika má byť nástrojom na transparentné rozdelenie financií v rámci vybudovania optimalizovanej siete nemocníc na Slovensku. Výzva má zabezpečiť rozdelenie peňazí podľa regionálneho členenia, ktoré má dva parametre. Prvým je predpokladaný počet hospitalizácií v roku 2030. Ten vychádza z dopočtu optimalizovanej siete nemocníc. Druhým je výška verejných investícií od roku 2016 na počet hospitalizácií.

Tento parameter je podľa metodiky kľúčový, ak je cieľom regionálne vyrovnať investície z verejných prostriedkov a znížiť tak investičnú medzeru v regiónoch. Metodika sa týka projektov v minimálnej hodnote 5 mil. eur a pre menšie investičné projekty do 5 mil. eur.

Nemocnica budúcnosti Martin
Nemocnica budúcnosti Martin | Zdroj: Pantograph

Záujem o financie  má štát aj súkromná sieť

Vládny kabinet v júli odobril, že štát postaví z plánu obnovy verejnosťou, lekármi a pedagógmi dlhoočakávanú Univerzitnú nemocnicu Bratislava v Bratislave-Lamači (maximálny orientačný limit na hrubú stavbu 281,116 mil. eur bez DPH) so 653 lôžkami v lokalite Rázsochy. Ďalšou bude Univerzitná nemocnica sv. Martina (investičné náklady 329,892 mil. eur bez DPH ) so 660 lôžkami v okresnom meste Martin.

Indikatívny podiel alokácie financií podľa regiónov v %

Kraje: Banskobystrický (15%), Bratislavský (2%), Košický (22%), Nitriansky (15%), Prešovský (20 %), Trenčiansky (11%), Trnavský (11%) a Žilinský (4%).

Zdroj: Metodika rozdelenia indikatívnej alokácie prostriedkov mechanizmu na výzvu podľa regiónov

Záujem o európske peniaze má aj sieť Svet zdravia, ktorá je súčasťou nadnárodného holdingu Penta Hospitals International. Je pripravená postaviť dve nové nemocnice v Humennom a v Rimavskej Sobote, dva lôžkové pavilóny v Spišskej Novej Vsi a v Michalovciach či zrekonštruovať oddelenie intenzívnej starostlivosti v topoľčianskej nemocnici.

„Garantujeme ich výstavbu na úrovni plnej vybavenosti v požadovanom termíne do júna 2026,“ avizovala jej hovorkyňa Jana Fedáková. Dodala, že uvedené projekty skončia vo vlastníctve vyšších územných celkov. So všetkými piatimi projektmi sa budú na jeseň uchádzať o peniaze z plánu obnovy.

Nové operačné sály v Rimavskej Sobote

V procese posudzovania vplyvov na životné prostredie (EIA) má Svet zdravia aktuálne projekt Nemocnica novej generácie Rimavská Sobota v Banskobystrickom samosprávnom kraji. Náklady na výstavbu sú plánované na úrovni cca 74 miliónov eur. Projekt vychádza zo zrealizovaného projektu nemocnice v Michalovciach od holandského štúdia Dutch Health Architects.

Objekt predpokladá štyri podlažia plus dostavané nulté podlažie v celkovej kapacite 279 lôžok, nový urgentný príjem aj päť operačných sál a zázemie pre novú pôrodnicu v spádovej oblasti 280-tisíc obyvateľov v piatich okresoch.

Rok 2026 ako požadovaný termín

Návrh metodiky obsahuje aj požiadavku na minimálne 10-percentné spolufinancovanie zo strany súkromného sektora, pretože v rámci dopytovej výzvy sa budú môcť o peniaze uchádzať všetci poskytovatelia bez ohľadu na zriaďovateľa. „Pravidlá výzvy rešpektujeme. Obdobný model spolufinancovania sa realizuje aj pri iných projektoch financovaných z európskych peňazí,“ reagovala Fedáková s tým, že oceňujú regionálny aspekt metodiky.

Zároveň poukázala na to, že jedným z hlavných kritérií metodiky je pripravenosť projektov, a to tak, že zhotoviteľ stavby má byť vybraný do prvého kvartálu 2024. „V prípade, že to pripravenosť projektov v regiónoch nebude spĺňať, je možné peniaze medzi regiónmi relokovať. Budeme i naďalej na príprave našich projektov pracovať, a to vrátane projektu v Rimavskej Sobote,“ konštatovala.

Projekty  siete Svet zdravia v regiónoch

Projekt Spišská Nová Ves

  • rekonštrukcia a dostavba pavilónu (34 mil. eur)

Projekt Humenné

  • výstavba novej budovy nemocnice (73 mil. eur)

Projekt Rimavská Sobota

  • výstavba Nemocnice novej generácie (74 mil. €)

Projekt Michalovce

  • dostavba lôžkového pavilónu (28,4 mil. €)

Projekt Topoľčany

  • rekonštrukcia OMIS (5 – 7 mil. €)

Zdroj: Svet zdravia

 

V nemocnici Bory montujú sesterne

Koncová nemocnica novej generácie Bory (investícia 240 mil. eur) v rovnomennej bratislavskej štvrti, ktorú Penta Real Estate  začala stavať v roku 2018, je takmer dokončená. Svet zdravia ju chce otvoriť v marci 2023. V lete tohto roka v nej inštaloval veľkú medicínsku techniku. Nemocnica má päť podlaží a 400 lôžok.

Nemocnica Bory v Bratislave
Nemocnica Bory v Bratislave | Zdroj: Svet zdravia

V súčasnosti je v nej už 273 kusov pracovných liniek, začína sa montáž recepcií a sesterní, zároveň sa do budovy naváža nábytok. „Prebieha tiež napríklad testovanie nemocničného informačného systému a rôznych procesov v nemocnici. V nemocnici bolo zriadené i stále testovacie a školiace pracovisko,“ informovala Jana Fedáková. Po kolaudácii budovy, od októbra 2022 do februára 2023, privezú a inštalujú ďalšiu techniku a medicínsky mobiliár