Vstupný foyer Nemocnice Budúcnosti Martin
Vstupný foyer Nemocnice Budúcnosti Martin Zdroj: Pantograph a Jeséniová lekárska fakulta v Martine Univerzity Komenského