August,6,,2017,,Presov,,Slovak,Republic.,Public,Transport,In,Prešov.

Prešov chce kvalitnejšie prístrešky verejnej dopravy. Riešenie má priniesť vypísaná súťaž

Prešovská radnica spúšťa verejnú obchodnú súťaž na nájomcu pozemkov pod zastávkovými prístreškami MHD. Ide o pozemky pod 105 prístreškami a 52 kusov samostatne stojacich reklamných prvkov, takzvaných citylightov. Súťaž má priniesť najvýhodnejší návrh na uzatvorenie zmluvy o nájme na najbližších 15 rokov.

Cieľom súťaže je objektívnym spôsobom zabezpečiť vyššiu kvalitu dôležitej súčasti verejného priestoru – prístreškov verejnej dopravy, v tomto prípade autobusových a trolejbusových prístreškov. Záujemcovia budú musieť v zmysle bodovacieho systému dodržať viacero podmienok a parametrov, ktoré sú v súlade s Manuálom verejných priestorov mesta Prešov.

„Pre Prešovčanov chceme čo najvýhodnejšie a najfunkčnejšie služby. Preto spúšťame verejnú súťaž, ktorá voči občanom predstavuje vždy najtransparentnejší spôsob výberu. Novinkou bude v tomto procese zohľadnenie aj estetického hľadiska budúcich prístreškov MHD. Hodnotiť sa v rámci návrhov teda bude aj využitie dizajnových prvkov a moderných trendov, no posudzovať sa okrem iného budú aj technické a funkčné vlastnosti prístreškov. Zaváži napríklad zakomponovanie takzvaných antivandal prvkov alebo všetkých doplnkov nad rámce minimálnych požiadaviek,“ povedal primátor mesta František Oľha.

Mesto Prešov spustilo verejnú súťaž na prístrešky MHD.
Mesto Prešov spustilo verejnú súťaž na prístrešky MHD. | Zdroj: Mesto Prešov

Medzi prvky nad rámec minimálnych požiadaviek patria napríklad tabule pre cestovný poriadok, zabezpečenie vyššieho počtu miest na sedenie, informačnej tabule, koša na odpadky, identifikácia príslušnej zastávky hromadnej dopravy, doplnenie inštruktážnych oznamov k užívaniu zariadenia. Súčasťou prístreška je umiestnenie jedného reklamného cytilightu na bočnej stene.

Dodávateľ a zároveň aj budúci prevádzkovateľ prístreškov získava zároveň možnosť prevádzkovať a umiestňovať reklamné plochy, výhradne formou citylightov, aj na iných, jasne zadefinovaných plochách verejného priestoru.

Koncept citylightov je súčasťou boja proti reklamnému smogu na území mesta, keďže postupne sa stane jedinou možnou formou reklamy a nahradí už dnes redukované billboardy a bigboardy.

S dôrazom na klimatickú zmenu sú v súťažných parametroch zvýhodnené riešenia zabezpečujúce udržateľnosť, ako je použitie prírodných a recyklovateľných materiálov, fotovoltiky a vegetačných striech. Prihliada sa tiež na čo najnižšiu energetickú náročnosť prevádzky. Dôležitým parametrom je aj inkluzívny prístup a riešenia pre zdravotne znevýhodnené osoby.