Zrekonštruovaná cesta na Pezinskú babu
Galéria(8)

Najkrajšia v Bratislavskom kraji? Župa zrekonštruovala cestu na Pezinskú babu

Cesta cez horský priesmyk na Pezinskej babe je mimoriadne obľúbenou tak medzi motoristami, ako aj motorkármi. Na vzdialenosti približne 10 kilometrov prekonáva výškový rozdiel 300 metrov. Vedie cez masív Malých Karpát, ostrými zákrutami a krásnou prírodou. Žiaľ, vozovka už nebola taká krásna, nachádzali sa tu výtlky a trhliny. Župa ju dala v tomto roku konečne opraviť a dnes je ako nová.

Je všeobecne známe, že cesty v Bratislavskom kraji nie sú v ideálnom stave. Týka sa to jednotlivých miest, vrátane najväčšej Bratislavy a rovnako aj komunikácií, ktoré tieto oblasti spájajú. Taká bola aj cesta z Pezinka do Perneku, kde sa nachádza horský priechod Pezinská baba. Toto územie sa stalo obľúbené najmä pre tamojšie lyžiarske stredisko na hrebeni Malých Karpát, ktoré je iba 12 kilometrov od Pezinka. 

Ešte donedávna bola cesta na Pezinskú babu poškodená množstvom výtlkov a trhlín. Nedávno však prešla komplexnou rekonštrukciou, ktorá sa začala v prvých májových dňoch tohto roka. „Ja si myslím, že je tu úplne ikonická cesta v rámci Bratislavského samosprávneho kraja. Milujú ju všetci motorkári a na svoje si prídu aj motoristi. Po dlhej dobe sa nám ju podarilo zrekonštruovať. Opravili sme úsek v dĺžke bezmála 8 kilometrov a využili sme pri tom modernú technológiu recyklácie za horúca na mieste,” spresnil bratislavský župan Juraj Droba. 

Zrekonštruovaná cesta na Pezinskú babu
Zrekonštruovaná cesta na Pezinskú babu | Zdroj: Michal Feik / BSK

Bratislavský samosprávy kraj dopodrobna vysvetlil tento proces opravy. Ide o nízkoodpadovú technológiu, pri ktorej dochádza k reprofilácii a kvalitatívnemu vylepšeniu existujúcej asfaltovej vrstvy. Súčasne sa kladie aj nová vrchná časť vozovky, na ktorej nevznikajú povrchové škáry, čím sa ušetria náklady na spoje jednotlivých vrstiev.

Výhodou tejto metódy je nízka ekonomická a časová náročnosť opravy povrchu vozovky, či predĺženie životnosti asfaltového krytu. Má tiež priaznivý vplyv na životné prostredie, nakoľko šetrí surovinové zdroje, energie a znižuje objem odpadov. Toto všetko sa potom prenáša aj do zvýšenia komfortu jazdy a bezpečnosti účastníkov cestnej premávky. Nie je však použiteľná všade, je možné ju aplikovať len v extraviláne a tam, kde to dovoľuje únosnosť podložia.

Rekonštrukcia cesty na Pezinskú babu pozostávala z lokálneho frézovania povrchu cesty s cieľom upravenia pozdĺžneho a priečneho sklonu do požadovaného tvaru. Na upravenom povrchu vozovky prišlo k zhodnoteniu konštrukčných vrstiev vozovky s použitím práve spomínanej technológie. Pôvodná obrusná vrstva vozovky tak bola doplnená o požadované komponenty (podrvené kamenivo, asfaltové spojivo) rozpojená a opätovne spracovaná. Súčasne sa položila nová asfaltobetónová vrstva z odolnejších modifikovaných asfaltov.

Zrekonštruovaná cesta na Pezinskú babu
Zrekonštruovaná cesta na Pezinskú babu | Zdroj: Michal Feik / BSK

„Povrch cesty bol značne rozpadnutý, nachádzali sa tu lokálne bodové závady, ale aj súvislé poškodenia krytu. V týchto častiach sme sa rozhodli realizovať kompletnú plošnú výmenu na dvoch súvislých úsekoch. Berme to tak, akoby prvá fáza bola oprava povrchu vozovky, obnova vodorovného dopravného značenia a realizácia nového zvislého dopravného značenia. V ďalšej etape budeme realizovať aj výmenu bezpečnostných záchytných zariadení,” povedal na margo rekonštrukcie cesty Martin Samek, vedúci úseku správy a údržby ciest Bratislavského kraja. 

Rovnako doplnil, že nevyhovujúce poškodené zvodidlá, ktoré sú tam dnes budú v zmysle projektu nahradené novými. „Budú funkčné a opravené podľa potreby, aby spĺňali technické parametre,” uviedol.

„Uskutočnená bola aj oprava jedného priepustu – zo strany Pezinka. V rámci druhej strany, Perneckej, ešte prebieha oprava jedného mostného objektu, ktorý mal poškodené rímsové časti po nehodách. Celá konštrukcia bola vyvložkovaná tubosajdrovou technológiou, ktorá bude plniť účel prevedenia toku a zároveň bude zabezpečená nosná časť konštrukcie vozovky,” spresnil informácie o rekonštrukcii ďalších častí komunikácie Martin Samek. Podľa neho sa opravou Pezinskej baby dosiahol požadovaný stav, ktorý je dnes bezpečnejší a bez obmedzení. 

Zrekonštruovaná cesta na Pezinskú babu
Zrekonštruovaná cesta na Pezinskú babu | Zdroj: Michal Feik / BSK

Bratislavský samosprávy kraj v tomto roku dokončil aj opravy ďalších ciest, ktoré neboli v stopercentom stave. V auguste bola opätovne otvorená komunikácia z Blatného do Šenkvíc. Rekonštrukciu takmer 4,6 kilometrového úseku spustila Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja (SC BSK) začiatkom júna. 

Na tomto úseku bola využitá technológia recyklácie za studena na mieste. V prípade Pezinskej baby išlo o recykláciu za horúca, v oboch prípadich však ide o nízkoodpadovú technológiu. V prípade rekonštrukcie medzi Blatným a Šenkvicami bola pôvodná časť vozovky rozomletá a zlepšená pridaním chýbajúcich komponentov ako sú kamenivo, asfaltová emulzia alebo cement.

Bratislavský samosprávny kraj taktiež zrekonštruoval cestu medzi Budmericami a Báhoňom. Komunikácia o dĺžke 4 kilometre bola odfrézovaná, uskutočnili sa aj búracie práce, stŕhanie krajníc či stabilizácia. Nasledovala pokládka asfaltov a krajníc, hĺbenie priekop a namaľovanie vodorovného dopravného značenia. 

Dnes je aktuálna rekonštrukcia Seneckej cesty, ktorá bola na viacerých miestach v katastrofálnom stave. „Celkovo ide o približne štvorkilometrový úsek cesty I. triedy medzi Ivankou pri Dunaji a Bernolákovom. Táto preťažená cesta bola vo veľmi zlom stave. Na vozovke boli vyjazdené koľaje a nachádzalo sa tam aj množstvo trhlín, deformácií či výtlkov,” informuje župa. Tá obnovuje aj komunikácie priamo v Senci, pričom práce sa budú vykonávať ešte aj v októbri.

Bratislavský samosprávny kraj (BSK) má na tento rok naplánované rekonštrukcie 23 úsekov regionálnych ciest v dĺžke 55 kilometrov, z ktorých je už 15 úsekov ukončených. Celkové investície do komplexných opráv cestných komunikácií v roku 2023 presiahnu 20 miliónov eur.

Zrekonštruovaná cesta na Pezinskú babu
Zrekonštruovaná cesta na Pezinskú babu
Zrekonštruovaná cesta na Pezinskú babu
Zrekonštruovaná cesta na Pezinskú babu
Zrekonštruovaná cesta na Pezinskú babu
Zrekonštruovaná cesta na Pezinskú babu
Zrekonštruovaná cesta na Pezinskú babu
Zrekonštruovaná cesta na Pezinskú babu