Slovenské cesty, Bernolákovo.

Slovensko investovalo za 30 rokov do rozvoja ciest dvakrát viac než do železníc

Partneri sekcie:

Vyplýva to z novej štúdie enviroorganizácie Greenpeace. Informovala o tom hovorkyňa Greenpeace Slovensko Miroslava Ábelová. Environmentalisti vyzývajú politikov, aby presunuli priority financovania z ciest na železnice a zabezpečili tak zníženie emisií.

„V rokoch 1995 až 2018, teda v období, za ktoré sú k dispozícii celoeurópske porovnateľné údaje, investovalo Slovensko do rozvoja ciest 10 miliárd eur a do železníc 4,4 miliardy eur. To predstavuje dvakrát viac investícií do cestnej infraštruktúry než do železničnej,“ povedala Ábelová.

Slovenská diaľničná sieť sa od roku 1995 rozrástla zo 198 na 521 kilometrov, čo predstavuje nárast o 163 percent. Uzavreli sa dve železničné trate v dĺžke 37 kilometrov, ukázala štúdia. Slovensko zároveň zrušilo 222 železničných staníc, väčšinu z nich na tratiach, ktoré sú stále v prevádzke.

„Tento úbytok železničných staníc je druhý najvyšší v prepočte na obyvateľa zo všetkých analyzovaných krajín,“ podotkla Ábelová. Doplnila, že doprava zostáva jediným sektorom v Európskej únii, ktorý neprispel k znižovaniu emisií skleníkových plynov. Emisie z dopravy sa podľa Ábelovej v rokoch 1995 až 2019 v Európe zvýšili o 15 percent, a to najmä v dôsledku vozidiel spaľujúcich ropu.

„O nič lepšie na tom nie sme ani na Slovensku, kde sa od roku 1990 podiel dopravy na celkových emisiách strojnásobil,“ skonštatovala. Dĺžka európskych diaľnic sa od roku 1995 zvýšila o 60 percent, teda o viac ako 30.000 kilometrov. Zároveň sa celková európska železničná sieť podľa Greenpeace od roku 1995 zmenšila o 6,5 percent. Z údajov vyplýva, že hustá a dobre rozvinutá železničná sieť je kľúčom k dostupnejšej verejnej doprave a je atraktívnejšia pre ľudí, čo vedie k zníženiu emisií skleníkových plynov.

Greenpeace vyzýva politikov na udržiavanie lepšej železničnej infraštruktúry. Ďalšie financie by mali smerovať na cenovo dostupné „klimatické lístky“ na vlaky a verejnú dopravu v rámci Európy.

Vlády by mali podľa organizácie zvýšiť verejné financie určené na modernizáciu železničnej infraštruktúry tak, aby sa železnice stali dostupnou alternatívou k cestnej doprave v cezhraničných, okrajových aj vidieckych oblastiach. Štúdiu pre Greenpeace v strednej a východnej Európe vypracoval Wuppertalský inštitút a T3 Transportation Think Tank.