Električka pred novou budovou SND na Pribinovej ulici v Bratislave

VIDEO: Aktivisti navrhujú alternatívnu trasu električky v Bratislave po Landererovej ulici

Ministerka kultúry Natália Milanová v utorok (19. júla) na tlačovej besede oficiálne odštartovala diskusiu o trase električky po Landererovej ulici ako alternatíve k navrhovanej trase na Pribinovej ulici pred Slovenským národným divadlom v bratislavskej zóne Eurovea pri Dunaji.

Alternatívna trasa by sa začínala na Starom moste a pokračovala by po Pribinovej, Olejkárskej, Landererovej až na Košickú ulicu. Má povrchový variant (dĺžka 1480 m) a podpovrchový variant (dĺžka 790 metrov). Autormi trasy sú inžinier a dopravný špecialista Igor Rymarenko a jeho syn –inžinier a špecialista na riadenie projektov Roman Rymarenko.

SND pripomienkovalo zámer magistrátu

Základnou okolnosťou pre generálneho riaditeľa Mateja Drličku je, že alternatíva smeruje mimo budovy SND na Pribinovej ulici. „Výborné je, že má ísť pod zemou a obchádza SND. Neviem, nakoľko je realistická, nie som dopravný inžinier ani urbanista,“ konštatoval. SND komentuje predložené varianty trasy pred a okolo svojej budovy a poslalo pripomienky k zámeru rozšírenia električkových tratí od mesta Bratislava. Zámer je od 30. júna tohto roka v procese EIA.

Výstavba novej električkovej trate v úseku Pribinova – Košická – Miletičova v Bratislave by sa mala začať v roku 2024. Navrhovaná trať je dvojkoľajná s rozchodom 1 000 milimetrov. Novú trasu po Pribinovej ulici popri budove SND schválilo mestské zastupiteľstvo ešte v októbri 2021 prostredníctvom zmien a doplnkov územného plánu.

Rozšírenie siete električkových tratí, ako ho navrhuje zámer, umožní v budúcnosti vybudovať novú vetvu trate na Prístavnej ulici alebo variantne na Mlynských nivách s možným budúcim predĺžením do mestských častí Vrakuňa alebo Podunajské Biskupice.

Aktivisti odporúčajú podpovrchový variant

Ako optimálnu alternatívu odporúčajú autori a aktivisti podpovrchový variant trasy. V porovnaní s trasou popred SND má alternatívna trasa dopravne obslúžiť väčšiu plochu zastavaného územia na oboch stranách trate, nie je zbytočne blízko rieky Dunaj a neobmedzí pohyb ľudí, uviedol za autorov trasy a aktivistov bratislavský hudobník a aktivista Anton Popovič.

Navyše výstavba trate na Pribinovej ulici, pod ktorou by boli podzemné garážové priestory, by si vyžiadala zásah do inžinierskych sietí. Generálny riaditeľ SND k prácam na trati pred divadlom povedal, že rok existencie staveniska pred budovou ovplyvní návštevnosť prvej scény, jej reputáciu a zmení zvyky návštevníkov.

Pripomenul však, že mesto pracuje s odborníkmi na štúdii, ktorá zadefinuje stav 0, teda optimálny stav ticha v budove, a využije ho pri modernom projektovaní trasy na Pribinovej ulici. Zároveň uviedol, že kultúrna verejnosť má silnú a oprávnenú traumu z električiek pri kultúrnych stánkoch v Bratislave. Príkladom je trať v tesnom susedstve Slovenskej filharmónie v centre.

Rezort kultúry chce nezávislý posudok hlučnosti a vibrácií

Ako ďalej povedala ministerka Milanová, ministerstvo zaslalo ešte v decembri 2020 negatívne stanovisko k územnému plánu, ktorý pripravilo mesto. Návrh obsahoval dve trasy električky–jedna viedla po Pribinovej ulici a druhá, kompromisná tesne poza budovu SND.

„Kompromisná je len v názve, v skutočnosti ide viac o tzv. Sofiinu voľbu. Magistrát nám od marca 2021 nepredložil štúdiu uskutočniteľnosti trasovania električky popred SND, neposúdil ani výrazne zvýšené náklady na minimalizovanie hluku a vibrácií,“ konštatovala s tým, že trasa po Pribinovej môže byť nakoniec oveľa drahšia ako tá, ktorá by viedla mimo SND.

Rezort dá z vlastnej iniciatívy urobiť nezávislý posudok, ktorý preskúma vplyv prejazdov električiek z hľadiska prieniku hlučnosti a prenosov vibrácií trate. Ministerka podporí akúkoľvek trasu, ktorá neohrozí fungovanie slovenskej prvej scény, kultúrny a umelecký zážitok návštevníkov a nedegraduje verejný priestor pred SND.