zelena energia, pasivne domy, energie

Ďalšia výzva. Vláda podporí domy s takmer nulovou potrebou energie

Minister dopravy a výstavby SR Andrej Doležal vyhlásil tretiu výzvu na predkladanie žiadostí o príspevok na rodinné domy s takmer nulovou potrebou energie.

Žiadosti bude možné podávať elektronicky od 16. novembra 2020 a príspevok vo výške 8 000 eur môže získať 160 vlastníkov nových rodinných domov s takmer nulovou potrebou energie. Záujemcovia majú viac ako mesiac na prípravu žiadostí o príspevok.

„V predchádzajúcich dvoch výzvach sme zaznamenali veľký záujem majiteľov rodinných domov. Spolu s príspevkom na zatepľovanie starších rodinných domov a štátnou podporou na obnovu bytových domov ide o konkrétne a osvedčené kroky, ktorými prispievame k znižovaniu energetickej náročnosti budov, šetreniu peňazí našich obyvateľov a v neposlednom rade ochrane životného prostredia. Preto je v našom záujme aj naďalej v tomto type podpory pokračovať,“ vyjadril sa minister dopravy a výstavby SR Andrej Doležal.

Elektronický formulár žiadosti bude dostupný od 16. novembra 2020 na webovom portáli www.byvajteusporne.sk. Termín ukončenia podávania žiadostí je do 30. novembra 2020 alebo do naplnenia 160 elektronicky zaevidovaných žiadostí.

Podmienky poskytnutia príspevku na rodinný dom s takmer nulovou potrebou energie zostávajú nezmenené. Príspevok je možné poskytnúť na nové rodinné domy s podlahovou plochou do 200 m2, na ktoré bolo vydané právoplatné kolaudačné rozhodnutie najskôr v roku 2018.

Rodinný dom musí spĺňať požiadavky na energetickú hospodárnosť budov pre budovy s takmer nulovou potrebou energie. Všetky podmienky poskytnutia príspevku, ako aj návod na podávanie žiadostí verejnosť nájde na webovom portáli www.byvajteusporne.sk.

TEXT: © SITA Slovenská tlačová agentúra