Obnova domov nová výzva

Podmienky novej výzvy na obnovu zverejnia už 10. marca: Žiadosť podáte oveľa jednoduchšie

Poverený minister životného prostredia Ján Budaj dnes na tlačovej konferencii informoval o tom, že sa v najbližších dňoch plánuje spustenie novej výzvy na obnovu domu. Podľa prvotných informácií bude získanie dotácie oveľa jednoduchšie. Čo všetko by sa malo zmeniť?

Nedávno uzatvorené dve pilotné výzvy minister zhodnotil ako uspokojivé. Do 28. februára Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP) prijala spolu 3 581 žiadostí, z toho bolo 3 307 štandardných a 274 zvýhodnených.

Do 3. marca podpísala zmluvu so 102 žiadateľmi a s ďalšími piatimi stovkami aktívne komunikuje kvôli chýbajúcim podkladom. Ako doplnil Michal Maco, generálny riaditeľ SAŽP, agentúra prijala dokonca už aj dve žiadosti o preplatenie nákladov na obnovu domu.

Skúsenosti a podnety od občanov, ktoré ministerstvo a agentúra nabrali pri pilotných výzvach, sa pretavili do zjednodušených podmienok ďalšej výzvy. Po novom už k žiadosti nebude potrebné prikladať potvrdenie o trvalom byte.

Ruší sa aj podmienka nemať podlžnosti voči štátu (v pilotných výzvach bola definovaná podmienka nemať nedoplatky na daniach nad 170 eur, nedoplatky na sociálnom poistení vyššie ako 100 eur a žiadateľ nesmel byť ani dlžníkom zdravotnej poisťovne).

Ďalšou novinkou je, že pri obnove stačí vybrať si len jedno z opatrení zo skupiny A, kam patria:

  • zateplenie obvodového plášťa,
  • zateplenie strešného plášťa,
  • výmena otvorových konštrukcií,
  • zateplenie podlahy nevykurovaného podkrovia (resp. akéhokoľvek nevykurovaného priestoru, pod ktorým je vykurovaný priestor),
  • zateplenie stropu nevykurovaného suterénu (resp. akéhokoľvek nevykurovaného priestoru, nad ktorým je vykurovaný priestor)
  • zateplenie podlahy na teréne (vykurovanej miestnosti, pod ktorou nie je iná miestnosť).

Tieto môžu žiadatelia ľubovoľne kombinovať s opatreniami zo skupiny B a C. V pilotných výzvach výška oprávnených výdavkov na realizáciu opatrení patriacich do skupiny A musela predstavovať minimálne 50 % celkových oprávnených výdavkov projektu – táto podmienka by sa mala zrušiť.

Čestné prehlásenie namiesto vyjadrenia stavebného úradu

Nevyhnutnou podmienkou pre čerpanie dotácie je vyhotovenie energetického certifikátu alebo projektového energetického hodnotenia budovy. Ministerstvo vychádza ľuďom v ústrety aj v tomto prípade, tieto doklady bude stačiť priložiť dodatočne až 3 mesiace od podpisu zmluvy.

Rovnako nemusí majiteľ domu k žiadosti prikladať doklady zo stavebného úradu o stavebnom povolení či ohlásení drobnej stavby. Je to dôsledkom nejednotnej metodiky potvrdení o vydaní stavebného povolenia alebo ohlásenia drobných stavebných úprav jednotlivými stavebnými úradmi obcí. Žiadateľovi v novej výzve postačí čestné prehlásenie, že nestavia čiernu stavbu.

„Okolnosti, ktoré núkame, sú založené na princípe dôvery, teda čestných prehláseniach. Som presvedčený, že keď máme spoločný cieľ, nie je dôvod ho zdržiavať,“ komentoval čestné prehlásenia, ktoré nahradia niektoré povinné prílohy z pilotnej výzvy minister Budaj.

Nové podmienky Obnov dom
Čo všetko sa v novej výzve zjednoduší? | Zdroj: Printscreen/Obnovdom.sk

K vyplneniu žiadosti o dotáciu vám postačia len tieto tri veci

Ako sa ukázalo, pre mnohých občanov bolo problémom aj potvrdenie o vedení bankového účtu, po novom tak bude účet nevyhnutnosťou až pri žiadosti o platbu. K vyplneniu žiadosti o dotáciu vám tak prakticky postačia tri veci: občiansky preukaz, list vlastníctva a potvrdenie o veku stavby. Podmienka 30-percentnej úspory primárnej energie zostane vo výzve zachovaná.

Ďalšími dôležitými zmenami sú výška podpory – žiadateľ môže dostať až 75 % z realizovaných opatrení, maximálne však sumu 15-tisíc eur – a novinkou bude aj priebežné preplatenie faktúry ešte pred ukončením diela. Žiadateľ teda dostane peniaze v čase splatnosti faktúry. Podľa ministra Budaja by mala SAŽP takýmto spôsobom vybaviť aspoň jednu jednorazovú platbu na začiatku alebo uprostred rekonštrukcie, čo ľuďom uľahčí napríklad zateplenie z finančného hľadiska.

Konkrétne detaily chce SAŽP predstaviť 10. marca. Podľa jej riaditeľa boli najčastejšími prekážkami pilotných výziev, ktoré potenciálni žiadatelia kritizovali, podmienka trvalého pobytu, rozdielny prístup stavebných úradov naprieč Slovenskom a tiež množstvo povinných príloh. Preto sa zníži ich počet a nahradia ich čestné prehlásenia.

Program Obnov dom by mal k tomuto dátumu prejsť z „pilotného módu“ do štandardnej pozície. Avizované opatrenia majú dotácie spraviť dostupnejšími pre čo najviac žiadateľov. „Práve obyvatelia domov, ktoré sú energeticky neupravené, sú na hranici energetickej chudoby alebo za ňou. Tieto zmeny umožnia, aby sme pracovali aj s nimi,“ povedal minister Budaj.

Ako ho doplnil Michal Maco, v budúcnosti možno pribudne aj možnosť vyplatiť zálohu žiadateľom, ktorí nebudú mať prvotný finančný balíček na štart rekonštrukcie.