ASB Články na tému

Zelené podporné programy

Výzva číslo štyri na obnovu domu svoje kapacity naplnila už za 70 minút a opäť sa stala súťažou o rýchle prsty. A tento raz aj testom trpezlivosti kvôli výpadkom servera. Združenie Slovensko.Digital preto vyzýva na jej zopakovanie, SAŽP nesúhlasí. Svoj účel vraj splnila.

TASR redakcia ASB -

Záujem žiadateľov o finančné prostriedky z Plánu obnovy a odolnosti SR na obnovu verejných historických a pamiatkovo chránených budov už dosiahol sumu 566 miliónov eur. Je to trojnásobne viac oproti zvýšenej alokácií v prvej už uzavretej výzve v objeme 180 miliónov eur vrátane dane z pridanej hodnoty (DPH).

SITA -