Vizualizácia: Polyfunkčný súbor Hraničná

Ďalší zanedbaný areál v Ružinove čaká revitalizácia

Novým obytným súborom na Hraničnej ulici chce developer nadviazať na svoje úspešné projekty v mestskej časti Ružinov. V prvej etape plánuje bytový dom s 92 bytmi a hotel so 72 ubytovacími jednotkami s predpokladaným začiatkom výstavby v roku 2025.

Od júna 2021 spoločnosť YIT prevádzkuje areál spoločnosti ASSET na Hraničnej ulici. Na celom území s rozlohou cca 3,5 ha sa v súčasnosti nachádzajú staršie budovy a sklady. Novou víziou spoločnosti je pretvoriť celé územie na mestské bývanie doplnené o občiansku vybavenosť.

„Práve transformáciu tzv. brownfieldov a ich znovuoživenie pokladáme za istú formu pozitívnej „recyklácie“ chátrajúcich území,“ hovorí Milan Murcko, generálny riaditeľ YIT Slovakia.

Vizualizácia: Polyfunkčný súbor Hraničná
Vizualizácia: Polyfunkčný súbor Hraničná | Zdroj: YIT Slovakia

V prvej etape revitalizácie je naplánovaná stavba dvoch objektov na území s rozlohou necelého hektáru. Autorom predbežnej overovacej urbanistickej štúdie celého územia, ako aj architektonického návrhu tzv. prvej etapy projektu je ateliér Compass Architekti.

V súlade so súčasne platným územným plánom sa pripravuje vybudovanie polouzavretého mestského bloku, ktorý bude tvoriť bytový dom so šiestimi plnohodnotnými a jedným ustúpeným podlažím a 92 bytmi. Hotel bude mať 72 ubytovacích jednotiek.

V obidvoch budovách sa ráta aj s jedenástimi priestormi pre obchodné prevádzky a potrebnú občiansku vybavenosť. Plánovaný vnútroblok s novým bratislavským mestským dvorom vytvorí ďalší priestor na budovanie susedskej komunity. Parkovanie pre budúcich obyvateľov bude zabezpečené v podzemných garážach.

Začiatok výstavby je predpokladaný najskôr v roku 2025. V budúcnosti sa predpokladá postupné znovuoživenie a konverzia celého tohto územia, ktorá je podmienená zmenou územného plánu a o ktorú už developer požiadal.

Vizualizácia: Polyfunkčný súbor Hraničná
Vizualizácia: Polyfunkčný súbor Hraničná | Zdroj: YIT Slovakia

Hlavným cieľom je umožniť v danej lokalite rozvoj formou kvalitnej polyfunkčnej zástavby s majoritným podielom bývania vrátane nájomných bytov a zároveň potrebnej občianskej vybavenosti, ako aj kvalitných verejných priestorov. Príprava a plánovanie ďalších etáp sa uskutoční až v horizonte niekoľkých rokov.

„Posledné roky priniesli veľké zmeny na trhu a ukázali, že v Bratislave stále chýbajú časti, ktoré by obsahovali najmä funkciu bývania. Radi by sme preto aj toto územie pretransformovali na živú mestskú štvrť. Podarí sa to však len so zmenou územného plánu,“ dodáva Milan Murcko.

YIT Slovakia