Vizualizácie LGB Arény

Bude mať projekt LBG Arény súdnu dohru? Rača odstúpila od nájomnej zmluvy

Začiatok nového volebného obdobia po októbrových komunálnych voľbách priniesol rozhodnutia aj o starších projektoch, nad ktorými visel otáznik. Medzi ne patrí LBG Aréna, športovo-relaxačný areál, ktorý má vyrásť v bratislavskej Rači.

Do povedomia verejnosti vstúpili informácie o komplikáciách v projekte v apríli tohto roka. Starosta Rače Michal Drotován uverejnil na sociálnej sieti postoj mestskej časti a list konateľa spoločnosti LBG Aréna Ľubomíra Baloga na jeho žiadosť. Balog v ňom predstavil svoj pohľad na situáciu vrátane postupu stavebných prác a zvýšených cien stavebných materiálov ako dôsledku pandémie koronavírusu.

LBG Aréna

Objekt má stáť medzi ulicami Kadnárova, Hečkova a Račianska. Areál je podľa územného plánu určený na šport, voľný čas a telovýchovu. Stavebné povolenie k hlavnej stavbe multifunkčnej športovej haly nadobudlo právoplatnosť začiatkom novembra 2018. Pozemky s rozlohou vyše 27-tisíc m2 patria mestu Bratislava, mestská časť ich spravuje.

Podľa starostu Rače Michala Drotována bol v roku 2015 v rámci procesu EIA odhad ceny zámeru 9 miliónov eur. Areál by mal byť veľkorysý – bazénová a hokejová hala, fitnes, multifunkčné ihrisko, ubytovanie, šatne a reštaurácia. Na stránke ateliéru Čechvala Architects je zverejnený návrh multifunkčnej haly s rozlohou 14 701 m2.

Mestskej časti po rokoch od podpisu zmluvy v roku 2014 došla trpezlivosť. Jej starosta koncom novembra napísal na sociálnej sieti, že Rača odstúpila 21. novembra od zmluvy o nájme pozemkov so spoločnosťou LBG Aréna. Zmluva mala trvať do roku 2044.

Zatiaľ bez reakcie od investora

Na verejne prístupnej stránke projektu ani na jeho profile na sociálnej sieti sa nenachádza reakcia na tento dôležitý právny krok Rače. Posledný príspevok na sociálnej sieti je z októbra 2021 a avizuje článok na stránke projektu. Zhodou okolností je to aj „najnovší“ článok k téme, ale má jasný nadpis Súdy, trestné oznámenia. Boj o novú športovú halu za milióny eur sa pritvrdzuje.

Nejasný spôsob financovania

Dôvodom odstúpenia od zmluvy bolo, že ani osem rokov po uzatvorení neprišlo k jej reálnemu naplneniu zo strany investora. Starosta nevylúčil, že sa investorská spoločnosť môže obrátiť na súd a bude viesť okrem aktuálnej žaloby v správnom konaní aj ďalšie žaloby proti mestskej časti.

Vizualizácie LGB Arény
Vizualizácie LGB Arény | Zdroj: Čechvala Architects

„Daná spoločnosť za obdobie 2014 – 2022 hodnoverne nevydokladovala spôsob financovania prekládky vodovodu a potoka, spôsob financovania výstavby samotnej stavby ani spôsob financovania prevádzky danej stavby v budúcnosti,“ napísal Michal Drotován.

Starosta tvrdí, že investora viacnásobne vyzvali, aby predložil aj platnú bankovú záruku 300-tisíc eur v prospech Rače, výkaz/výmer daného zámeru, ako aj harmonogram prác. Ani jedna z požiadaviek nebola splnená.

Mestská časť má záujem, aby daný areál využívala široká verejnosť na šport. „V budúcnosti plánujeme obstarať urbanistickú štúdiu projektu na otvorené športoviská vrátane BMX dráhy, urban parku, multifunkčného ihriska a ďalších športovísk,“ uzavrel starosta Drotován.