Vizualizácie LGB Arény
Galéria(8)

Čo rozprúdi výstavbu LBG Arény v Bratislave? Zatiaľ existuje len na vizuáloch

Príbeh multifunkčnej budovy LBG Arény v bratislavskej mestskej časti Rača sa začal v novembri 2014 podpisom zmluvy medzi Račou a spoločnosťou LBG aréna o prenájme pozemkov na viacúčelový športový areál LBG na Černockého ulici. Dodnes sa však neskončil skolaudovaním a sprevádzkovaním stavby.

Objekt má stáť medzi ulicami Kadnárova, Hečkova a Račianska. Areál je podľa územného plánu určený na šport, voľný čas a telovýchovu. Podľa informácií z profilu LBG Aréna na sociálnej sieti územné rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť v máji 2017.

Stavebné povolenie k hlavnej stavbe multifunkčnej športovej haly nadobudlo právoplatnosť začiatkom novembra 2018. Pozemky s rozlohou vyše 27-tisíc m2 patria mestu Bratislava, mestská časť ich spravuje. Podľa starostu Rače Michala Drotována bol v roku 2015 v rámci procesu EIA odhad ceny zámeru 9 miliónov eur.

Areál by mal byť veľkorysý – bazénová a hokejová hala, fitnes, multifunkčné ihrisko, ubytovanie, šatne a reštaurácia. Z ateliéru Čechvala A rchitects je zverejnený návrh multifunkčnej haly s rozlohou 14 701 m2.Je faktom, že Bratislava a Rača potrebujú väčšiu ponuku športových areálov a stánkov, akou disponujú v súčasnosti. Projekt preto podporujú Slovenská triatlonová únia (2021), Slovenská plavecká federácia (2021) a Slovenský krasokorčuliarsky zväz (2020).

Vizualizácie LGB Arény
FB Michal Drotovan starosta mestskej casti Bratislava Raca
Vizualizácie LGB Arény
Vizualizácie LGB Arény
Vizualizácie LGB Arény
Vizualizácie LGB Arény
Vizualizácie LGB Arény
Vizualizácie LGB Arény

So spoločnosťou podpísali memorandá o spolupráci. ASB sa skontaktoval s predstaviteľmi triatlonu a krasokorčuľovania. Podporujú zámer, ale financie na samotnú výstavbu nemajú. Plavecké oddiely môžu podporiť LBG arénu napríklad prenájmom hotového bazéna, o čo majú veľký záujem.

Višňovský z projektu odstúpil

Podľa článku o projekte, ktorý bol uverejnený na stránke bratislava.zoznam.sk v októbri 2021, je odhad investície minimálne 5 miliónov eur. Jedným z investorov mal byť aj bývalý slovenský hokejový reprezentant Ľubomír Višňovský.

Keď zistil, čo všetko je na Slovensku (ne)možné, z projektu vycúval. Manažér projektu Tibor Hauser na otázku o harmonograme výstavby odpovedal, že uvažovať o ňom bude možné až po ukončení súdnych sporov a zrušení predbežného opatrenia. Tento článok z októbra minulého roka je zároveň najčerstvejšou informáciou na oficiálnej stránke projektu. Z textu vyplýva, že ide o súdne spory s BMX klubom Rača.

 

Vizualizácie LGB Arény
Vizualizácie časti s plavárňou | Zdroj: Čechvala Architects

Starosta chce pozemky späť

Výstavba LBG Arény má však neistú budúcnosť. Račiansky starosta Michal Drotován koncom apríla(v čase našej uzávierky)na sociálnej sieti napísal, že mestská časť urobí všetky kroky, aby firma neblokovala pozemky a verejnosť ich mohla využívať na šport. Vyjadril aj pochybnosti, či spoločnosť mala finančné zdroje na projekt, ktorý predstavila v roku 2014.

Konateľ spoločnosti LBG aréna Ľubomír Balog napísal starostovi v apríli rozsiahly list, v ktorom podrobne predstavil svoj pohľad na situáciu vrátane postupu stavebných prác a zvýšených cien stavebných materiálov ako dôsledku pandémie koronavírusu. Starosta Drotován zverejnil list na sociálnej sieti na základe požiadavky investora.

Podľa investora začala lehota na výstavbu plynúť až 30. októbra 2020 a bola prerušovaná rôznymi prekážkami, ktoré neboli na jeho strane. Má výhrady aj k súčinnosti, ktorú mu podľa jeho názoru Rača neposkytla. Upozorňuje aj na nepovolené a neoprávnené stavby, ako aj na protiprávne konanie tretích osôb, proti ktorému starosta podľa neho nepodnikol kroky. Ide o konanie súvisiace s dodatočným povolením, respektíve odstránenie stavby BMX dráhy.

„Lehota na vybudovanie stavby neuplynula, ale spočíva, a teda niet žiadneho dôvodu, aby ste uvažovali o zrušení nášho zmluvného záväzku,“napísal konateľ Ľubomír Balog na záver. Snaha odstúpiť od zmluvy nemá právny základ a v liste ďalej apeluje na starostu, aby zvážil spoločné rokovanie a nie spor s možnými negatívnymi dôsledkami pre mestskú časť a jej rozpočet.

Otázka bankovej záruky

Račiansky starosta sa predtým obrátil na investora napríklad s otázkami o harmonograme prác prekládky vodovodu a potoka, a ich financovaní, požiadal o predloženie platnej bankovej záruky na 300-tisíc eur v prospech Rače, pretože predchádzajúca stratila platnosť v novembri 2017.

„V danom liste nenachádzame ani predloženie platnej bankovej záruky, nepredložili ani spôsob realizácie či financovania daného zámeru, nepredložili žiadny doklad, že by mali financie čo i len na samotnú prekládku vodovodu a Račianskeho potoka (nič im nebráni ju uskutočniť už viac ako 3 roky),“ napísal starosta.

Názory samosprávy a investora na základné otázky výstavby a financovania LBG Arény v Bratislave-Rači sú rozdielne. Okrem harmonogramu a zábezpeky pre mestskú časť sa spoločnosť LBG aréna bude musieť popasovať so stúpajúcimi cenami stavebných prác a materiálov. Z projektu užitočnej športovej infraštruktúry pre Bratislavu sa pomaly stáva kauza.

 

Vizualizácie LGB Arény
Vizualizácie LGB Arény | Zdroj: Čechvala Architects

 

Vizualizácie LGB Arény
Vizualizácie LGB Arény | Zdroj: Čechvala Architects

 

 

Výdavky štátu na športovú infraštruktúru v roku 2022

Financovanie rekonštrukcie, modernizácie a budovanie futbalových štadiónov – 4 500 000 eur
Príspevok pre Slovenský futbalový zväz
Dubnica nad Váhom   300 000 eur
Spišskej Nová Ves      300 000 eur
Považská Bystrica      750 000 eur
Michalovce                 750 000 eur
Prešove                    2400 000 eur
Dobudovanie Košickej futbalovej arény – 4 000 000 eur

Monika Voleková