ASB Články na tému

ultranízkoenergetické domy

Vzorový dom v obci Vysoká pri Morave neďaleko Bratislavy by sa mal stať základnou jednotkou budúcej ekodediny. Pri jeho výstavbe sa zohľadnili skúsenosti s výstavbou pasívnych domov u nás a zároveň sa na dosiahnutie efektívnej výstavby, a tým aj konkurenčnej ceny v porovnaní so štandardnou výstavbou použili aj niektoré úplné novinky.                

Koncom roka 2016 bol v Bruseli prijatý balík opatrení na udržanie konkurencieschopnosti Európy pod názvom „Čistá energia pre všetkých európanov“, ktorý pre sektor stavebníctva  postavil úlohu urýchliť nákladovo efektívnu výstavbu budov novej koncepcie využívajúcej synergiu stavebných konštrukcií, technických systémov a využitia obnoviteľných zdrojov. Cieľom je zníženie emisií skleníkových plynov, zvýšenie podielu obnoviteľných zdrojov energie a zvýšenie energetickej účinnosti prevádzky budov.