zateplenie bytovka minerálna vlna lešenie

Štátny fond rozvoja bývania: Zvýhodnený úver na obnovu bytovky

Štátny fond poskytuje pôžičky s úročením od nula do dvoch percent na zateplenie, výmenu rozvodov či modernizáciu výťahu v bytovkách.

Aktualizácia pre rok 2023: Podávanie žiadostí o poskytnutie podpory zo ŠFRB pokračuje aj v tomto roku. A to od 15. januára do 30. septembra príslušného kalendárneho roka na stránke www.sfrb.sk.

Zateplenie bytových domov je pomerne rýchly spôsob ako môžu vlastníci bytov ušetriť na energiách. Veď najlacnejšia energia je tá, ktorú netreba vôbec vyrobiť. Otázkou mnohých domových schôdzí je otázka, kde na zateplenie vziať peniaze.

Štátny fond rozvoja bývania poskytuje úvery, ktoré zlepšujú kvalitu bývania v bytových domoch. Nejde len o samotné zateplenie, ale aj o výmenu spoločných rozvodov plynu, elektriny, kanalizácie, vody, vzduchotechniky či tepla, výmenu výťahu, alebo aj vybudovanie bezbariérového prístupu.

Štátny fond rozvoja bývania – základné informácie o úveroch na zateplenie a rekonštrukciu bytoviek

  • Koľko: až do 200 eur na m2 podlahovej plochy bytu
  • Aká budova: bytový dom
  • Na čo: zateplenie, výmena rozvodov, modernizácia výťahu, vybudovanie bezbariérového prístupu
  • Kto: spoločenstvo vlastníkov, správca, nezisková organizácia, fyzická aj právnická osoba, mesto, samosprávny kraj

Koľko sa dá získať

Podľa služieb, ktoré tento štátny fond prefinancuje, sa pohybuje aj výška sumy, ktorú požičajú, a aj úrok, ktorý poskytnú. Tak napríklad, ak zatepľujete bytový dom, ktorý je starší desať a viac rokov, fond vie požičať 75 percent obstarávacej ceny za úrok jedno percento. Ak ale bytový dom dosiahne hornú hranicu energetickej triedy pre ultranízkoenergetické budovy, požičajú 100 percent potrebnej sumy a zníži sa aj úrok – na pol percenta.

Energetická efektívnosť má význam aj pre hornú hranicu úveru. Ak zoberieme prvý príklad, že zatepľujete bytový dom starší ako desať rokov, tak okrem 75-percentného úveru je horný limit úveru 170 eur na m2 podlahovej plochy bytu. Takže ak je v osempodlažnej bytovke 16 bytov (dva na každom poschodí), pričom každý má 70 metrov štvorcových, tak horná hranica úveru je 190 400 eur.

Ak z bytovky vznikne ultranízkoenergetická budova, tak potom nielenže požičajú sto percent, ale zvýši sa aj maximálna suma úveru na 200 eur na meter štvorcový podlahovej plochy bytu.

Sto percent potrebnej sumy požičia fond aj v prípade, že budujete bezbariérový prístup alebo meníte výťah, maximálne však 70 tisíc eur. Lehota splatnosti úveru je zvyčajne 20 rokov.

Ako žiadať

Žiadosti na zateplenie bytového domu sa podávajú od 15. januára do 30. septembra na mestskom úrade v okrese, kde sa budova nachádza. Fond má potom lehotu do konca kalendárneho roka rozhodnúť o žiadosti.

Požiadať o úver môže spoločenstvo vlastníkov, vlastníci zastúpení správcom, obec, mestská časť aj kraj, nezisková organizácia, fyzická aj právnická osoba.

Ak potrebujete kontakty a podrobnejšie informácie, sú zhromaždené na webe Štátneho fondu rozvoja bývania.