správa bytových domov

Slovenská technická univerzita – Stavebná fakulta STU ponúka v zimnom semestri akademického roka 2020/2021 akreditované  ďalšie vzdelávanie Správa bytového fondu. Akreditácia bola udelená MŠVŠ SR pod číslom POA 0473/2016/79/1.

Rodičia previedli vlastníctvo bytu na svoje deti, no získali od nich plnú moc, keďže rodičia v byte naďalej bývajú. Ako je to so splnomocnením podľa platného zákona?

Meranie a rozpočítanie nákladov na vykurovanie a ohrev vody v súčasnosti čelí veľkej výzve a tou je digitalizácia. Správcovia a vlastníci budov hľadajú nové možnosti, ako optimalizovať procesy, spotrebu a náklady.

Ak sa podarí dosiahnuť medzi vlastníkmi to, že budú fungovať ako jedna komunita, bude správa domu „hračkou“. Dosiahnutie tohto stavu je však veľmi dlhá cesta plná nečakaných nástrah.

Merače spotreby teplej a studenej vody nemusíte po uplynutí platnosti overenia hneď vyhodiť a nahradiť úplne novými. Máte aj inú, lacnejšiu, alternatívu.