bytovy dom

Poradňa: Družstevný byt predmetom dedičského konania

Keďže ide o špeciálny druh vlastníctva, tento družstevný podiel je a vždy aj bol predmetom dedičstva.

Bývam v družstevnom byte, ktorý vlastnia moji rodičia. Byt však ešte nie je prevedený do osobného vlastníctva, hoci anuita už bola splatená. Ak by sa rodičom niečo stalo (majú už svoje roky), kto tento byt zdedí?

V družstevnom bytovom dome je družstevné vlastníctvo definované k družstevnému podielu, nie k bytu ako takému, takže predmetom prevodu alebo iného právneho úkonu je družstevný podiel. Vždy (aj za hlbokého socializmu) boli družstevné byty, resp. družstevný podiel, predmetom dedičstva.

Ide o to, že pri bytovej výstavbe sa občan stal členom stavebného bytového družstva na základe vloženia finančnej čiastky, ktorá sa (zároveň s príspevkom štátu) použila na výstavbu bytového domu. Napr. za trojizbový byt sa vkladalo 30 000 Kčs. Náklady na výstavbu takéhoto bytu boli napr. 150 000 Kčs. Rozdiel – anuitu – splácali družstevníci spolu s nájomným počas približne 30 rokov.

Družstevníci sa teda akoby poskladali na bytovku s príspevkom štátu. Keďže ide o špeciálny druh vlastníctva, tento družstevný podiel je a vždy aj bol predmetom dedičstva. Prajem vašim rodičom veľa zdravia a zároveň vás ubezpečujem, že o byt neprídu ani oni, ani vy, ak boli všetky platby vždy uhrádzané a anuita splatená.


Odborná poradkyňa Ing. Otília Leskovská

Máte otázky týkajúce sa správy bytových domov? Pomôže vám odborníčka na túto problematiku, odborná poradkyňa a spoluzakladateľka združenia pre lepšiu správu bytových domov Ing. Otília Leskovská.

TEXT: Ing. Olívia Leskovská
FOTO: Ing. Olívia Leskovská, Shutterstock

Článok bol publikovaný v časopise Správa budov 03/2020.