bytovy dom

Poradňa: Rodičia s udelenou plnou mocou

Rodičia previedli vlastníctvo bytu na svoje deti, no získali od nich plnú moc, keďže rodičia v byte naďalej bývajú. Ako je to so splnomocnením podľa platného zákona?

Rodičia previedli vlastníctvo bytu na svoje deti – jedno žijúce v rovnakom meste a druhé v zahraničí. Rodičia aj naďalej bývajú v byte a od detí majú plnú moc. Komu je potrebné zaslať pozvánku na schôdzu alebo písomné hlasovanie?

Podľa môjho názoru postačuje, ak oznámenie o schôdzi alebo o písomnom hlasovaní doručíte splnomocneným rodičom. Ich deti ich oficiálne splnomocnili v zmysle zákona. V splnomocnení, ak je dôsledne vypracované, je okrem zákonnej klauzuly, že plnomocenstvo slúži „na konanie v celom rozsahu práv a povinností vlastníka bytu alebo nebytového priestoru“, doplnenie aj o niektoré tieto práva a povinnosti.

Môže v ňom teda byť uvedené, na čo všetko sú rodičia splnomocnení. Napr. hlasovať na schôdzi (zhromaždení) alebo v písomnom hlasovaní, preberať oznámenia a poštu do vlastných rúk, nahliadať do dokladov súvisiacich so správou domu… V takom prípade je úplne jednoznačné, že oznámenie doručíte rodičom. Ak by ste chceli byť veľmi dôslední, môžete vlastníkom, teda deťom, doručiť oznámenie elektronicky, ak na nich máte takýto kontakt.


Odborná poradkyňa Ing. Otília Leskovská

Máte otázky týkajúce sa správy bytových domov? Pomôže vám odborníčka na túto problematiku, odborná poradkyňa a spoluzakladateľka združenia pre lepšiu správu bytových domov Ing. Otília Leskovská.

TEXT: Ing. Olívia Leskovská
FOTO: Ing. Olívia Leskovská, Shutterstock

Článok bol publikovaný v časopise Správa budov 03/2020.