bytovy dom, zhromazdenie

Poradňa: Kto môže viesť zhromaždenie v bytovom dome

Zákon hovorí o predsedovi a zároveň dáva priestor na dohodu vlastníkov.

V zákone č. 182/1993 Z. z. sa uvádza, že zhromaždenie vedie predseda, ak vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome nerozhodli inak (čo je aj našou praxou). Zo strany vlastníkov však zaznela požiadavka, aby sme do zmluvy o spoločenstve vlastníkov bytov a nebytových priestorov zapracovali ustanovenie o tom, že zhromaždenie vedie predseda alebo člen rady, ak vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome nerozhodli inak.

Zákon hovorí o predsedovi a zároveň dáva priestor na dohodu vlastníkov. Ak sa dohodnete, že túto právomoc bude mať aj ďalšia osoba, je to v poriadku. Ide tu už len o to, aby člen rady (alebo aj iná osoba), ktorý povedie zhromaždenie, bol na to dostatočne pripravený, aby bol znalý pomerov a problematiky, aby jeho vedenie nebolo kontraproduktívne a nenarobil viac škody ako úžitku.

Preto odporúčam, ak sa rozhodnete pre túto možnosť, aby ste všetky materiály pripravovali spolu, aby ani jeden z vás nebol nepripravený.

 


Odborná poradkyňa Ing. Otília Leskovská

Máte otázky týkajúce sa správy bytových domov? Pomôže vám odborníčka na túto problematiku, odborná poradkyňa a spoluzakladateľka združenia pre lepšiu správu bytových domov Ing. Otília Leskovská.

TEXT: Ing. Olívia Leskovská
FOTO: Ing. Olívia Leskovská, Shutterstock

Článok bol publikovaný v časopise Správa budov 03/2020.