ASB Články na tému

sadrokartón

V súčasnosti sú sadrokartónové dosky jedným z najvhodnejších a najrýchlejších riešení suchej výstavby. Dajú sa využiť ako pri rekonštrukciách, tak aj pri novostavbách. Odborník z Hornbachu radí, ako na inštaláciu.

Rušiť nás môže nie len hluk z okolia. Nami vydávaný zvuk sa často ako ozvena odráža od stien či podhľadov a pokiaľ hovorí viac ľudí naraz, nepočujeme vlastné slová. Pre tieto účely ponúka KNAUF paletu sadrokartónových dierovaných dosiek Knauf CLEANEO, ktoré dokážu upraviť dobu dozvuku podľa potrieb a požiadaviek investora.

Vo väčšine budov sa nachádza mnoho priestorov, ktoré sú do nejakej miery zaťažené vlhkom alebo vodou. Pre každý takýto priestor, či už je to kúpeľňová stena alebo hotelový bazén, a pre každú úroveň zaťaženia vlhkosťou a vodou je dôležité zvoliť vhodné riešenie stien a stropov.

Divízia Rigips, patriaca do koncernu Saint-Gobain, prináša inovatívne stavebné materiály a technickú podporu v oblasti suchej výstavby.

Vzostup popularity suchej výstavby so sebou prináša  aj zvyšujúce sa povedomie o kvalitách a výhodách sadrokartónu. Stále viac zákazníkov uprednostňuje sadrokartón pre jeho jednoduchú aplikáciu a vysokú variabilitu. Moderná výstavba naberá na komplexnosti, v čoraz väčšej miere sú projektované donedávna ešte dizajnové prvky aj do bežných stavieb. Jednou z najväčších výziev suchej stavby súčasnosti sú rôzne formy osvetlenia a nasvecovania, ktoré odhalia aj tie najmenšie nedokonalosti v štruktúre a rovnosti povrchov.

Rigips, člen nadnárodného koncernu Saint-Gobain, má  dvadsaťročné skúsenosti v oblasti vývoja a výroby suchej výstavby a  ich posledná novinka, Habito  búra mýty a negatívne názory o sadrokartóne.

UNIPLATŇA z tvrdeného extrudovaného polystyrénu zjednoduší a urýchli stavebné úpravy v interiéri. Vďaka nízkej váhe a vysokej odolnosti proti vlhkosti je praktickým pomocníkom pri realizácii kúpeľní. Svojou flexibilitou presvedčí však aj pri použití v iných aplikáciách. Profesionálnym realizátorom i domácim majstrom poslúži rovnako spoľahlivo, ako priečkové murivo alebo sadrokartón. Ľahké dosky možno rýchlo a presne narezať pomocou bežných pracovných nástrojov.

Ak diery v sadrokartóne nie sú príliš veľké (keď bola porušená napríklad iba vonkajšia vrstva dvojitého opláštenia z dôvodu vytvorenia ryhy na káble), poškodené miesto stačí len pretmeliť. Po zaschnutí prvej vrstvy tmelu, ktorou sa vyplnila celá diera, sa pristúpi k pretmeleniu s výstužnou páskou.

Zostavenie stavebného puzdra pozostáva z niekoľkých krokov. Puzdro sa vybalí z plastovej fólie a odstráni sa kartónová ochrana. Zostavená koľajnica s nadpražím sa vloží do hornej časti puzdra. Výlisky koľajnice sa zasunú do výliskov v stropnej lište a posunú sa do polohy, v ktorej záseky nadpražia zaskočia za lemy bočníc puzdra. Dištančné vzpery sa upravia ohnutím pätiek do pravého uhla podľa nákresu.

Sadrokartón ako priečka neustále naráža na bariéru predsudkov a neochvejnú tradíciu murovaných stien, ktorá sa formovala na Slovensku po stáročia. Pre svoju rýchlu a suchú výstavbu bol považovaný len za „provizórnu“ priečku. Postupná zmena v jeho vnímaní však prichádza už aj k nám.

Originálne dizajnové riešenie a presnosť v zložitých detailoch už nemusia byť pre vás náročné. Spoločnosť Rigips prináša na trh viditeľne lepšie sadrokartónové dosky – 4PROfesional, ktoré vám zaručia dokonale rovný strop bez akýchkoľvek zreteľných spojov. Vnútorná dispozícia precízne vypracovaných projektov tak dostane vďaka osobitému sadrokartónu bezchybný vzhľad.

Používanie nových stavebných materiálov si logicky vynucuje vznik nového ručného náradia, ktoré by umožnilo čo najpohodlnejšie zhotoviť požadovanú konštrukciu, v čo najväčšej kvalite a v súlade s predpísanými technologickými postupmi. Takýmto náradím sú aj skrutkovače na sadrokartón.