Partneri sekcie:

Dokonalosť stien sa skrýva v kvalitnom tmelení

image 91439 25 v1

Vzostup popularity suchej výstavby so sebou prináša  aj zvyšujúce sa povedomie o kvalitách a výhodách sadrokartónu. Stále viac zákazníkov uprednostňuje sadrokartón pre jeho jednoduchú aplikáciu a vysokú variabilitu. Moderná výstavba naberá na komplexnosti, v čoraz väčšej miere sú projektované donedávna ešte dizajnové prvky aj do bežných stavieb. Jednou z najväčších výziev suchej stavby súčasnosti sú rôzne formy osvetlenia a nasvecovania, ktoré odhalia aj tie najmenšie nedokonalosti v štruktúre a rovnosti povrchov.

Sadrokartónové steny si vyžadujú tmelenie pre zahladenie stôp po spojoch a skrutkách, ako aj pre dosiahnutie čo najlepších akustických i protipožiarnych vlastností a vodeodolnosti. Tmelenie sadrokartónu plní nie len estetickú funkciu, ale zvyšuje aj jeho kvalitatívne vlastnosti.

Je preto významným procesom výstavby, ktorý má veľký vplyv na spokojnosť zákazníka. Objasnenie potreby a úrovní tmelenia by malo byť súčasťou zmluvy o dielo, aby sa zabránilo rôznemu výkladu kvality povrchu steny zo strany investora a stavebníka.  

„Kvalitatívne úrovne úpravy sadrokartónu sú definované smernicami Eurogypsum a sú zapracované do technologických postupov Rigips. Pri plnení požiadaviek zákazníka je preto možné presne definovať požadovanú úroveň finálnej úpravy tmelením, ktorá sa pohybuje od Q1 až po Q4. Zaužívaný výraz “stena pripravená na obklad alebo maľovanie“ je jednoducho príliš nejasný,“ spresnil špecialista spoločnosti Rigips, Róbert Vinca.

Finálna úprava stien Finálna úprava stien

Najzákladnejšia úroveň Q1 zahŕňa pretmelenie škár a najhrubších nedokonalostí, ako sú skrutky a stopy po náradí i odstránenie prebytočného materiálu. Takto upravený povrch je vhodný ako povrch pod obklad alebo hrubo navrstvenú omietku. Pri úrovni Q2 je už dosiahnutý neprerušovaný prechod zo škár na plochu a nedokonalosti sú zabrúsené. Povrch je následne vhodný na matné, stredne a hrubo štruktúrované nátery.

Jemná štruktúra povrchu je dosiahnutá pri tmelení Q3 vďaka celoplošnému uzavretiu pórov sadrokartónovej plochy roztiahnutím tmelu na plochu. Moderné požiadavky investorov najviac reflektuje najvyššia úroveň Q4 s celoplošným prestierkovaním vhodným materiálom v hrúbke min. 1 mm. Sadrokartón s tmelením Q4 je vhodný na tapety na kovovom alebo vinylovom základe, či stierky a nátery so stredným leskom a všetky formy náročných povrchových úprav.

Pretmelenie páskou
Pretmelenie páskou

Najvyššie nároky spĺňajúci povrch úrovne Q4 podmieňuje nie len kvalitatívne požiadavky na materiál, ale aj dodržanie technologických postupov, odborné a praktické zručnosti majstrov. Úpravy Q4 by sa mali realizovať v podobných svetelných podmienkach, ako sa budú v priestoroch používať po dokončení výstavby. S nárokmi na vlastnosti stavebných materiálov rastú aj požiadavky na zručnosť montážnych firiem.

Spoločnosť Rigips presadzuje nie len uplatňovanie smerníc do vlastných technologických postupov, ale aj dodržiavanie certifikovaného systému výstavby v praxi. Pre všetkých stavebníkov so záujmom o produkty Rigips je k dispozícii sieť Technických akadémií Rigips v Prešove, Bratislave a už aj v Lučenci.

Tmelenie rohov

Tmelenie rohov

Absolventi niektorej z akadémií sa oboznámia s novinkami a technologickými postupmi a získajú montážny preukaz. Je známkou kvality pre investora, ktorý sa môže spoľahnúť na dodržanie požadovaných postupov a dosiahnutie najlepších vlastností materiálov Rigips.

www.rigips.sk